Tre markante forslag til en ny fremtid for bassin 7

Efter en intens uge i Dome of Visions på havnen i Aarhus har tre grupper af studerende nu fremlagt deres forslag til, hvad der skal ske med et af de mest attraktive områder i Aarhus Kommune: bassin 7, Aarhus Ø.

Et panel af sagkyndige vurderede de tre forslag, og en af paneldeltagerne, chef for Arealudvikling Aarhus, Bente Lykke, sagde direkte, at hun vil bære elementer fra forslagene ind midt på bordet, når den endelige beslutning om bassin 7 skal træffes.

Intimitet

Stadsarkitekt Stephen Willacy fra Aarhus Kommune sad også i panelet, og han hæftede sig ved, at de studerende brugte vandet i bassin 7 på kreativ vis – en form for mini-Venedig.

Han satte pris på, at alle forslagene beskæftigede sig med, at et stort område som bassin 7 kalder på en vis intimitet, ikke mindst fordi havneområder traditionelt er steder med betydelig blæst.

Forslagene

Et af forslagene fra de studerende hedder slet og ret ”Fra Land til Vand”. Det opererer med en containerby ude i vandet.

Et andet forslag arbejder med så at sige på kanten af bassin 7 og andre dele af havnen at skabe en naturpromenade med en fauna, der sjældent ses i Danmark. En havfauna!

Det tredje forslag drejer sig om at gøre bassin 7 til en oplevelsesø.

De studerende forestiller sig nærmest en pose Matadormix af muligheder.

Tydelige aftryk

-For mig at se var de studerendes løsningsforslag meget stedspecifikke og grundigt gennemarbejdede, og måske derfor satte forslagene meget tydelige aftryk på campens afsluttende debat, lyder det fra Gry Worre Hallberg, programansvarlig for Dome of Visions.

-Selve formen, at en sammensat gruppe af engagerede deltagere arbejder tæt sammen i en periode, viser, at co-creation og dermed tværfaglighed har meget stor betydning, når det drejer sig om fx at skabe fremtidens byer. Camp-ideen kan efter alt at dømme føres videre, når Dome of Visions formentlig ved årsskiftet flytter til en ny placering, siger Gry Worre Hallberg.

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: KARSTEN KRUSE
ILLUSTRATION: Rethinkers