Dome 3.0

Dome of Visions 3.0 på Aarhus Havn er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, NCC og organisationen Dome of Visions og er en videreudvikling af de to tidligere dome-eksperimenter.

3.0 er bygget for at undersøge nye måder at anvende træ på og for at finde nye veje til bæredygtigt byggeri og materialeforbrug. Størstedelen af interiøret, vvs, tekniske installationer, solceller og raketovn i Dome of Visions 3.0 er genanvendt fra den første dome. Dome of Visions 3.0 er dog fortsat et eksperiment, hvor nye materialer, teknologier, processer og løsninger kommer i spil. Denne gang er konstruktionen optimeret ud fra tre års bygge- og driftsmæssige erfaringer fra tidligere domer.

Domen i Aarhus er større, har bedre udluftning, er bedre isoleret, har bedre solafskærmning, har flere træer og er mere bæredygtig. Blandt andet fordi der er endnu mindre materialespild end tidligere.

Den ydre facade består af to geometriske stabiliteter, der gør kuplen mere transparent og stærk. Trægitteret er opbygget af krumme stænger i limtræ, der samles i indre jernknudepunkter, der ikke er synlige men slidset ind i træet. Med de trekantede former opnås bedre stabilitet i gitteret. Plastfacaden er dannet af rombeformede ark for at spare mest muligt på facadeplast.

Huset er bygget i CLT, har ny form og er større. Med erfaring fra de mange arrangementer, domen har huset, bliver bygningens to indre rum nu tegnet til decideret at kunne rumme faglige og kulturelle arrangementer. Der er sparet på husets materialer, fordi klimaskærmen beskytter det mod regnvejr, vind og frost.

Dome of Visions 3.0 er forankret i jorden uden fundament eller brug af beton. Det gør isoleringsgraden større ved domens nedre kant, og jorden under domen holdes varm. Det indre hus i domen vil føles varmere, fordi domen er monteret i jorden, og huset er denne gang også udstyret med termoruder og har bedre mulighed for aflukning. Med sine optimeringer i tæthed og isoleringsværdi minder huset derfor mere om et konventionelt hus. Huset er nemmere at varme op i kolde måneder, og i varme måneder vil de store åbninger, der denne gang er større end i forrige domer, give bedre udluftning og ventilation.

Terrassen på første sal overdækker baren, så der bliver genereret skygge i barområdet i sommerperioden. Der er generelt lagt vægt på solens placering i løbet af året. I de varmeste måneder af året – juni, juli og august – skinner middagssolen ikke ind i rummet på førstesalen, men når solen står lavere, og det er koldere, skinner den ind og varmer rummet op. På terrassen på første sal er der mulighed for at sidde i skyggen og kigge ud over havet.

Dome of Visions er et komplekst byggeri med høje krav til bæredygtighed og æstetik. Byggeriet er designet, testet og opført virtuelt flere gange før sin produktion. Det vil sige, at den er designet og analyseret i en digital bygningsmodel i 3D og projekteret i en avanceret VDC proces (Virtual Design and Construction), hvor alle relevante aktører i byggeriet har været involveret. I den proces er hver enkel bygningsdel tegnet digitalt og tilknyttet relevante tekniske data. Det giver mulighed for at optimere design, bygningens performance, økonomi og produktion af domen for at opnå mere bæredygtighed og større totalværdi for alle.

Dome of Visions 3.0 opføres i løbet af sommeren 2016 i forbindelse med, at Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017 og står på Aarhus Havn frem mod 2018.

 

Klimaskærmen er dannet af tolv forskellige rombeformer. Denne enkle måde at forbinde fladerne på kan kun lade sig gøre med en fleksibel plast. Fladerne overlapper hinanden for forøget styrke langs kanterne og lader vandet løbe af. Som ruder i traditionelle drivhuse

Den ydre facade: Domen består af to overlappende geometrier. Et ydre lag i akryl og et indre lag af krumme kerto reglar. Geometrierne danner en kuppel og et rum på 450 m2. Blandingen af de to facadegeometrier gør kuplen mere transparent og stærk, mens materialeforbruget reduceres.

Knudepunktet er fremstillet i laserskåret i pladestål og slidset ind i træskellettet, så jernknudepunkterne ikke er synlige. Knudepunkterne er printet ud fra digitale tegninger og skåret på plasmaskærer for at reducere mængden af arbejde og stål og dermed også indlejret energi.

Haven er indrettet med bede, hvor planter er sat direkte i jorden. De fleste planter er bladbærende i januar, og haven er frostfri i kraft af drivhuset. Haven er oplyst af væksthuslamper og punktbelysning i mørke timer mellem 08:00-20:00. Der er terrasser og stier samt trædæk og asfalt til ophold og færdsel. Ca. 130 m2

Huset er bygget af krydslamineret massivtræ, der er modulært og flytbart.
Ca. 60 m2 stueetage
Ca. 45 m2 på første sal
Ca. 315 m2 terrasse
Ca. 50 m2 bar og serviceareal

Arkitekt bag Dome of Visions 3.0 er Atelier Kristoffer Tejlgaard, der også står bag kuplens arkitektur i Dome of Visions 2.0. Atelier Kristoffer Tejlgaard er Kristoffer Tejlgaards tegnestue. Han tegnede sammen med arkitekt Benny Jepsen den første Dome of Visions og har flere års erfaring som arkitekt og entreprenør. Samtidig har han stor erfaring med geodætiske konstruktioner og kupler og har siden sine unge dage arbejdet på at gøre arkitektur til en friere kunstart, hvor indtjening og lovgivning ikke overskygger behovet for en mere harmonisk sameksistens menneske og natur imellem. Hans projekter skal øge forståelsen af forskellige systemers indbyrdes indvirkning på hinanden og dele denne viden – for at vi i fællesskab kan opnå mere med mindre.

Rådgivende ingeniør: Henrik Almegaard

Indretningen i Dome of Visions 3.0 er inspireret af indretningen i Dome of Visions 1.0. Størstedelen af interiøret er genanvendt fra første dome. Indretningen er skabt af kunstner og designer Maria Engholm, Atelier Kristoffer Tejlgaard og Dome of Visions.

Haven i Dome of Visions 3.0 er delvist indrettet med genbrugte planter fra Dome of Visions 1.0. Eukalyptustræer, vinplanter og oliventræer er blandt de genbrugte planter og har nu tilhørt Dome of Visions i tre år. Planterne, der i Dome of Visions 1.0 var kurateret af Barkholt Planteskole v. Lene & Morten Barkholt, har fulgt Dome of Visions 1.0 på Krøyers Plads, Aarhus Havn og Søren Kierkegaards Plads – og nu i Dome of Visions 3.0 på Aarhus Havn. Havens design og udformning er skabt af Atelier Kristoffer Tejlgaard.

 

 

Læs mere om dome 2.0 og 3.0

Tegninger: Kristoffer Tejlgaard
Foto: Kristoffer Tejlgaard, Helle Arensbak, Jonathan Grevsen, Erik Mårtensson, Stine Skøtt Olesen

 

Læs mere om dome 1.0 og 3.0