Arkitektur

 

DE TRE DOMER

Dome of Visions arkitektur har med tiden udviklet sig. Her kan du læse mere om arkitekturen bag.

Dome of Visions 1.0 er det første fuldskala dome-eksperiment, der blev udført i samarbejde mellem arkitekterne Kristoffer Tejlgaard og Benny Jepsen, Flemming Wisler fra NXT og NCC. Dome of Visions 1.0 er en 10,5 m høj og 21 m bred kuppel med et grundareal på 350 kvadratmeter. Domen består af to overlappende geometrier, og er en geodætisk kuppel.

Dome of Visions 2.0 i Stockholm er en fortsættelse af det fuldskala dome-eksperiment, som blev indledt i København. Eksperimentets anden del er udført i et samarbejde mellem arkitekt Kristoffer Tejlgaard, Den Kungliga Tekniska Högskola i Stockholm (KTH) og NCC. Dome of Visions 2.0 består af en 9,5 m høj og 20,8 m bred kuppel med et grundareal på 340 kvadratmeter. Målene er stort set de samme som i den første dome, men kuplen er udarbejdet efter et andet geometrisk princip.

Dome of Visions 3.0 på Aarhus Havn er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, NCC og organisationen Dome of Visions og er en videreudvikling af de to tidligere dome-eksperimenter. Størstedelen af interiøret, vvs, tekniske installationer, solceller og raketovn i Dome of Visions 3.0 er genanvendt fra den første dome. Den ydre facade består af to geometriske stabiliteter, der gør kuplen mere transparent og stærk. Geometrierne danner en kuppel og et rum på 450 m2.

Læs mere om de tre forskellige domer nedenfor.

 

DOME 1.0

dov1

 

Dome of Visions 1.0 er det første fuldskala dome-eksperiment, der blev udført i samarbejde mellem arkitekterne Kristoffer Tejlgaard og Benny Jepsen, Flemming Wisler fra NXT og NCC. Dome of Visions 1.0 blev i første omgang bygget for at inspirere til nye boformer, undersøge fordele ved at bygge med et minimum af ressourcer og finde nye veje til bæredygtigt byggeri og materialeforbrug.

Dome of Visions 1.0 er en 10,5 m høj og 21 m bred kuppel med et grundareal på 350 kvadratmeter. Domen består af to overlappende geometrier. Det ydre lag består af 256 tynde polycarbonatplader skåret i ni forskellige fem- og sekskanter, der overlapper hinanden i et skivestabilt mønster på 850 m2. Det indre lag er bygget op af af 250 kertobjælker på 3400 mm, som er samlet i et gitterstabilt mønster med 91 knudepunkter i stål. Kuplens gitterværk er en model af et kulstofmolekyle (C60), der er en af naturens stærkeste byggestene. Geometrien gør domen stabil, og polycarbonatpladerne opnår stor bæreevne ved at blive spændt i en krum form. Pladen, den såkaldte hat, på toppen af domen kan klare en belastning på halvandet ton.

Kuplen er klimaskærm og læ for et træhus i to etager. Træhuset er en minimalkonstruktion uden dampspærre og næsten uden isolering. Disse komponenter ville ikke kunne udelades, hvis huset skulle leve op til nutidens krav i bygningsreglementet. Men fordi det er et eksperiment, er det muligt at lade kuplen agere klimaskærm for træhuset i stedet for dampspærre og isolering. Kuplen beskytter mod regn, vind og sne!

 

Den danske kulde er domens indre træhus dog ikke beskyttet mod. Ni måneder om året har domen et indeklima svarende til middelhavslandenes. De resterende tre måneder er domen opvarmet af en varmepumpe og en raketovn, der forbrænder røggas ved 800 grader Celsius. Varmen fra ovnen varmer vand op, der pumpes ud i et gulvvarmesystem.

I løbet af sine tre leveår er domen blevet optimeret af flere omgange for at kunne klare sig gennem den kolde danske vinter.

Dome of Visions 1.0 blev første gang sat op på Krøyers Plads i København i marts 2013. Her stod den placeret i fem uger på byggepladsen, der senere er blevet til Svanemærkede lejligheder. Efter sin placering på Christianshavn blev domen taget ned, opbevaret og igen bygget op på Aarhus havn i juni 2013. Her stod domen i fem måneder, hvorefter den igen vendte tilbage til København. Dome of Visions blev åbnet for offentligheden i april 2014 på Søren Kierkegaards Plads. På nabopladsen til Den Sorte Diamant ved Københavns Havn stod den indtil april 2016.

Dome 1.0 blev efter sin tid på Søren Kierkegaards Plads solgt til den socialøkonomiske fond, Grennessminde, i Taastrup ved København. Den fungerer nu som en del af deres virke under navnet Copenhagen Dome.

klimaskærm

 

 

Klimaskærmen: De ni forskellige femkanter og sekskanter danner klimaskærmen. Denne enkle måde at forbinde fladerne kan kun lade sig gøre med en fleksibel plast. Fladerne overlapper hinanden for forøget styrke langs kanterne og lader vandet løbe af. Som ruder i traditionelle drivhuse.

Den ydre facade: Domen består af to overlappende geometrier. Et ydre lag i plast, 256 flader i et skivestabilt mønster på 850 m2 og et indre lag af 250 kerto reglar på omtrent 3400 mm, samlet i et gitterstabilt mønster med 91 knudepunkter i stål, danner et rum på 350 m2.

Knudepunktet: Laserskåret i pladestål.

have

Haven: Ca. 150 m2. Krukker og plantekasser, der kan flyttes med truck. Planter, der er bladbærende i januar. Frostfri. Oplyst af væksthuslamper i mørke timer mellem 08:00-20:00. Terrasser og stier. Ca. 120 m2. Trædæk til ophold og færdsel.

hus1

Huset: Ca. 80 m2 i stueetage
Ca. 40 m2 på første sal
Et træhus, modulært og flytbart

 

Arkitekterne bag Dome of Visions 1.0
Cand.arch. Kristoffer Tejlgaard og Cand.arch. Benny Jepsen, København.

Begge har flere års erfaring som arkitekter og entreprenører og med geodætiske konstruktioner. De arbejder på at gøre arkitektur til en friere kunstart, hvor indtjening og lovgivning ikke overskygger behovet for en mere harmonisk sameksistens menneske og natur imellem. Tegnestuens projekter skal øge forståelsen af forskellige systemers indbyrdes indvirkning på hinanden og dele denne viden – for at vi i fællesskab kan opnå mere med mindre.

Rådgivende ingeniør: Henrik Almegaard

DoV-JonathanGrevsen-s1LR-24

 

Haven i Dome of Visions 1.0
er kurateret af Barkholt Planteskole v. Lene & Morten Barkholt frugthave/have planlægning, drivhusbolig-rådgivning.

Maria-22-LR

 

Indretningen i Dome of Visions 1.0
er primært skabt af kunstner og designer Maria Engholm

Tegninger: Benny Jepsen, Kristoffer Tejlgaard
Foto: Jonathan Grevsen, Søren Aagaard, Kristoffer Tejlgaard

DOME 2.0

Dome of Visions 2.0 i Stockholm er en fortsættelse af det fuldskala dome-eksperiment, som blev indledt i København. Eksperimentets anden del er udført i et samarbejde mellem arkitekt Kristoffer Tejlgaard, Den Kungliga Tekniska Högskola i Stockholm (KTH) og NCC. Ligesom Dome of Visions 1.0 er 2.0 bygget for at undersøge nye måder at anvende træ på og for at finde nye veje til bæredygtigt byggeri og materialeforbrug. Dome of Visions 2.0 er desuden en videreudvikling og forbedring af det første dome-eksperiment, hvorfra man har hentet erfaringerne på punkter som indeklima, økonomi og æstetik.

Dome of Visions 2.0 består af en 9,5 m høj og 20,8 m bred kuppel med et grundareal på 340 kvadratmeter. Målene er stort set de samme som i den første dome, men kuplen er udarbejdet efter et andet geometrisk princip. Kuplen er ikke geodætisk men har geometri som øjet på en flue. Ændring af geometrien giver en bedre udnyttelse af materialet. Facadematerialet er reduceret med 25-30 pct., fordi kvadratnettet er baseret på dimensionerne af polycarbonat i industristandardark. Kuplen består af to overlappende lag. Det ydre lag er i Dome of Visions 2.0 bygget op af de 149 tynde, kvadratiske polycarbonatplader i varierende mål. I den første dome var der 251 plader. De mindste kvadrater på toppen øger bæreevnen i måneder med betydeligt snefald. Ved jorden er polycarbonatkvadraterne større for at skabe en stor mængde af mulige åbninger uden brug af stålarmering eller ved at foretage en kompleks penetration af strukturen. Derudover giver de store åbninger ved domens bund mulighed for bedre udluftning og ventilation i varme måneder. Af samme grund er topåbningen på Dome of Visions 2.0 dobbelt så stor som på den første dome. I perioder med sne vil den mekaniske topplade, også kaldet domens hat, kunne bære otte ton sne.

 

Det indre lag er et statisk skelet, der følger facadens geometri. Skelettet består af 308 bjælker i lamineret bøgetræ, som er samlet i 160 knudepunkter af stål. Det hele bliver holdt sammen af 7.544 bolte. Overlappet af polycarbonat og bolte flugter med skellettet, så domens transparens øges indefra og lysindtaget bliver større. I det indre lag hjælper 238 stålstænger med at gøre domen ekstra stabil.

Kuplen agerer klimaskærm og læ for et træhus, ligesom det er tilfældet i Dome of Visions i København. Træhuset er udviklet via en konkurrence på Den Kungliga Tekniska Högskola, som arkitektstuderende Stefania Dinea vandt. Hun har siden videreudviklet og tilpasset huset til domen i samarbejde med NCC. Træhuset er udført i simpelt, praktisk design og har to etager. Nederst et konferencerum på cirka 50 kvm. med plads til omkring 40 mennesker og øverst et mindre rum til private møder og workshops. Huset er bedre opvarmet og isoleret, da det skal kunne klare et endnu koldere klima end i Danmark. Men modsat domen i København er der ingen installerede varmekilder i det tredje rum.

Dome of Visions 2.0 blev i september 2015 bygget på Den Kungliga Tekniska Högskolas område i Stockholm. Her stod den til oktober 2017.

Klimaskærmen: 

Den ydre facade: 

Knudepunktet: Laserskåret i pladestål.

Haven:

Huset:

Arkitekten bag domen i Dome of Visions 2.0
Cand.arch. Kristoffer Tejlgaard

Rådgivende ingeniør: Henrik Almegaard

Arkitekten bag huset i Dome of Visions 2.0
Stefania Dinea

Arkitekterne bag haven i Dome of Visions 2.0
White Arkitekter

Tegninger: Kristoffer Tejlgaard, Stefania Dinea
Foto: Erik Mårtensson, NCC

 

DOME 3.0

Dome of Visions 3.0 på Aarhus Havn er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, NCC og organisationen Dome of Visions og er en videreudvikling af de to tidligere dome-eksperimenter.

3.0 er bygget for at undersøge nye måder at anvende træ på og for at finde nye veje til bæredygtigt byggeri og materialeforbrug. Størstedelen af interiøret, vvs, tekniske installationer, solceller og raketovn i Dome of Visions 3.0 er genanvendt fra den første dome. Dome of Visions 3.0 er dog fortsat et eksperiment, hvor nye materialer, teknologier, processer og løsninger kommer i spil. Denne gang er konstruktionen optimeret ud fra tre års bygge- og driftsmæssige erfaringer fra tidligere domer.

Domen i Aarhus er større, har bedre udluftning, er bedre isoleret, har bedre solafskærmning, har flere træer og er mere bæredygtig. Blandt andet fordi der er endnu mindre materialespild end tidligere.

Den ydre facade består af to geometriske stabiliteter, der gør kuplen mere transparent og stærk. Trægitteret er opbygget af krumme stænger i limtræ, der samles i indre jernknudepunkter, der ikke er synlige men slidset ind i træet. Med de trekantede former opnås bedre stabilitet i gitteret. Plastfacaden er dannet af rombeformede ark for at spare mest muligt på facadeplast.

Huset er bygget i CLT, har ny form og er større. Med erfaring fra de mange arrangementer, domen har huset, bliver bygningens to indre rum nu tegnet til decideret at kunne rumme faglige og kulturelle arrangementer. Der er sparet på husets materialer, fordi klimaskærmen beskytter det mod regnvejr, vind og frost.

Dome of Visions 3.0 er forankret i jorden uden fundament eller brug af beton. Det gør isoleringsgraden større ved domens nedre kant, og jorden under domen holdes varm. Det indre hus i domen vil føles varmere, fordi domen er monteret i jorden, og huset er denne gang også udstyret med termoruder og har bedre mulighed for aflukning. Med sine optimeringer i tæthed og isoleringsværdi minder huset derfor mere om et konventionelt hus. Huset er nemmere at varme op i kolde måneder, og i varme måneder vil de store åbninger, der denne gang er større end i forrige domer, give bedre udluftning og ventilation.

Terrassen på første sal overdækker baren, så der bliver genereret skygge i barområdet i sommerperioden. Der er generelt lagt vægt på solens placering i løbet af året. I de varmeste måneder af året – juni, juli og august – skinner middagssolen ikke ind i rummet på førstesalen, men når solen står lavere, og det er koldere, skinner den ind og varmer rummet op. På terrassen på første sal er der mulighed for at sidde i skyggen og kigge ud over havet.

Dome of Visions er et komplekst byggeri med høje krav til bæredygtighed og æstetik. Byggeriet er designet, testet og opført virtuelt flere gange før sin produktion. Det vil sige, at den er designet og analyseret i en digital bygningsmodel i 3D og projekteret i en avanceret VDC proces (Virtual Design and Construction), hvor alle relevante aktører i byggeriet har været involveret. I den proces er hver enkel bygningsdel tegnet digitalt og tilknyttet relevante tekniske data. Det giver mulighed for at optimere design, bygningens performance, økonomi og produktion af domen for at opnå mere bæredygtighed og større totalværdi for alle.

Dome of Visions 3.0 opføres i løbet af sommeren 2016 i forbindelse med, at Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017 og står på Aarhus Havn frem mod 2018.

Klimaskærmen er dannet af tolv forskellige rombeformer. Denne enkle måde at forbinde fladerne på kan kun lade sig gøre med en fleksibel plast. Fladerne overlapper hinanden for forøget styrke langs kanterne og lader vandet løbe af. Som ruder i traditionelle drivhuse

Den ydre facade: Domen består af to overlappende geometrier. Et ydre lag i akryl og et indre lag af krumme kerto reglar. Geometrierne danner en kuppel og et rum på 450 m2. Blandingen af de to facadegeometrier gør kuplen mere transparent og stærk, mens materialeforbruget reduceres.

Knudepunktet er fremstillet i laserskåret i pladestål og slidset ind i træskellettet, så jernknudepunkterne ikke er synlige. Knudepunkterne er printet ud fra digitale tegninger og skåret på plasmaskærer for at reducere mængden af arbejde og stål og dermed også indlejret energi.

Haven er indrettet med bede, hvor planter er sat direkte i jorden. De fleste planter er bladbærende i januar, og haven er frostfri i kraft af drivhuset. Haven er oplyst af væksthuslamper og punktbelysning i mørke timer mellem 08:00-20:00Der er terrasser og stier samt trædæk og asfalt til ophold og færdsel. Ca. 130 m2

Huset er bygget af krydslamineret massivtræ, der er modulært og flytbart.
Ca. 60 m2 stueetage
Ca. 45 m2 på første sal
Ca. 315 m2 terrasse
Ca. 50 m2 bar og serviceareal

 

Arkitekt bag Dome of Visions 3.0 er Atelier Kristoffer Tejlgaard, der også står bag kuplens arkitektur i Dome of Visions 2.0. Atelier Kristoffer Tejlgaard er Kristoffer Tejlgaards tegnestue. Han tegnede sammen med arkitekt Benny Jepsen den første Dome of Visions og har flere års erfaring som arkitekt og entreprenør. Samtidig har han stor erfaring med geodætiske konstruktioner og kupler og har siden sine unge dage arbejdet på at gøre arkitektur til en friere kunstart, hvor indtjening og lovgivning ikke overskygger behovet for en mere harmonisk sameksistens menneske og natur imellem. Hans projekter skal øge forståelsen af forskellige systemers indbyrdes indvirkning på hinanden og dele denne viden – for at vi i fællesskab kan opnå mere med mindre.

Rådgivende ingeniør: Henrik Almegaard

 

Indretningen i Dome of Visions 3.0 er inspireret af indretningen i Dome of Visions 1.0. Størstedelen af interiøret er genanvendt fra første dome. Indretningen er skabt af kunstner og designer Maria Engholm, Atelier Kristoffer Tejlgaard og Dome of Visions.

 

Haven i Dome of Visions 3.0 er delvist indrettet med genbrugte planter fra Dome of Visions 1.0. Eukalyptustræer, vinplanter og oliventræer er blandt de genbrugte planter og har nu tilhørt Dome of Visions i tre år. Planterne, der i Dome of Visions 1.0 var kurateret af Barkholt Planteskole v. Lene & Morten Barkholt, har fulgt Dome of Visions 1.0 på Krøyers Plads, Aarhus Havn og Søren Kierkegaards Plads – og nu i Dome of Visions 3.0 på Aarhus Havn. Havens design og udformning er skabt af Atelier Kristoffer Tejlgaard.

Tegninger: Kristoffer Tejlgaard
Foto: Kristoffer Tejlgaard, Helle Arensbak, Jonathan Grevsen, Erik Mårtensson, Stine Skøtt Olesen