Pulp Nieuws: Dome of Visions

pulp de luxemagazine | april 2017

Zo doen ze duurzaam en groen en ecologisch in Denemarken. De toekomst is daar gewoon veel dichterbij dan elders op de wereld, ideaal.

Steden zijn vol met ongebruikte ruimte – bouwplaatsen, braakliggende terreinen en wijken waar er geen bruisende leven tussen gebouwen. Deze ruimtes zijn mogelijkheden, en we gebruiken ze als ontmoetingsplaatsen en stedelijke “kampvuren” – een bijgewerkte buurthuis.

Read it.