Ny og visionær forening på besøg i domen

Mange længes efter et landbrugserhverv, der prioriterer på en anden måde, tager større hensyn til naturen og lader dyrene leve et ordentligt liv. Foreningen Andelsgaarde har sat sig for i praksis at ændre på noget af det liv, der leves på landet. Foreningen vil købe landet tilbage! Læs mere her www.andelsgaarde.dk

25. april præsenterede foreningen sit initiativ på et velbesøgt arrangement i Dome of Visions, og her fortalte formanden for Foreningen Andelsgaarde, sociolog Rasmus Willig, om projektet, bistået af et andet bestyrelsesmedlem, arkitekt Kristoffer Tejlgaard (domens arkitekt). 

Foreningen blev lanceret 21. marts 2018 på et stormøde i NXT i Nybrogade i København, og lige nu har foreningen knap 800 medlemmer – en tilslutning som Rasmus Willig er mere end tilfreds med.

Stor betydning

Blandt tilhørerne i domen forleden var Jonatan Marcussen, en grøn og aarhusbaseret ildsjæl med grene ud til bl.a. Sydhavnens Gastro Lab, Mejlgade og Fra Grums til Gourmet.

–Set med iværksætterøjne er ideen med Foreningen Andelsgaarde vigtig. Tanken om helt aktuelt at bringe land og by tættere sammen har meget stor betydning. Samfundet har fjernet sig fra den sammenhæng, vi ellers altid har kendt i Danmark, og vi skal genskabe den forbindelse. I det lys er Foreningen Andelsgaarde et godt bud på, hvordan vi kan gøre det, siger Jonatan Marcussen og nævner, at andelsgaardene slår meget på, at vi har et fælles ansvar, fx i forhold til vores grundvand og den natur, vi har til låns.

Gode råd

–Jeg er overbevist om, at mange konventionelle landmænd godt kan se, at den måde, vi producerer fødevarer på, ikke er vejen frem. Kunne man få nogle af de landmænd med på ideen med andelsgaardene, vil meget være vundet, og jeg tror på muligheden. Allerede i dag er mange landmænd optaget af at komme i gang med at producere på en anden måde, vurderer Jonatan Marcussen.

Han mener, at vidensdeling i og omkring projektet bliver afgørende.

–At nogen viser en anden vej. At dyrke i balance med naturen og give plads til den i et økosystem. Der skal fortælles om det, så de erfaringer, man høster, ikke går tabt undervejs.

Bliv ved

Helt overordnet lyder det måske bedste råd fra Jonatan Marcussen, at man ikke skal give op!

–Det vigtigste er at blive ved, selv om successen måske ikke viser sig med det samme, og det betyder meget, hvis vi inden alt for længe kan se konkrete resultater, at vi kan se, at der sker noget. At det bliver fysisk og håndterbart. Og husk: Man skal være mange for at løfte opgaven, siger Jonatan Marcussen.

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: STINE SKØTT OLESEN / Dome of Visions