Ny beliggenhed, nye partnere, nye perspektiver

Når Dome of Visions i april 2014 åbner på Søren Kierkegaards Plads klods op ad Det Kongelige Bibliotek og Den Sorte Diamant og få hundrede meter fra Christiansborg, Tivoli, havnen, Rådhuspladsen og Københavns pulserende gader og stræder afspejler beliggenheden meget præcist det krydsfelt, som Dome of Visions opererer i, påpeger Martin Manthorpe, direktør for Strategi og Forretningsudvikling i NCC.

Domen opfatter sig selv som forsamlingshus, debatforum, scene, tingsted, mødested, udstillingslokale, auditorium, væksthus og meget andet.

-Set fra et helikopterperspektiv står vi midt i en periode præget af reformer på et utal af områder. Vi taler om arbejdsmarkedsreform, folkeskolereform, nye sygehuse, ny byggepolitisk strategi, energireform, justering af arkitekturpolitikken, togreform og et udspil fra Produktivitetskommissionen, siger Martin Manthorpe og håber, at en del af domens dagsorden bliver præget af de store temaer, samfundet nødvendigvis må forholde sig til.

Nye standarder

-Dome of Visions har fra første færd haft blikket rettet mod de ambitiøse målsætninger, Danmark har på fx energiområdet. Danmark skal i 2050 være fossilfrit,  København skal i 2025 være CO2-neutral, og allerede i 2020 skal Danmark have nedbragt sit CO2-forbrug med 40 pct. i forhold til forbruget i 1990. Og det er i den sammenhæng, man skal se Dome of Visions. En bæredygtig konstruktion, der med sit transparente ydre og et middelhavslignende indeklima sætter nye standarder. I NCC er vi optaget af, at man ikke kun skal tale om bæredygtighed. Vi vil gerne sætte handling bag ordene, også fordi vi godt er klar over, at bygge- og anlægsbranchen er en tung aktør i hele samfundsøkonomien. Branchen som helhed fylder 15 pct. af samfundsøkonomien, og vores branche tegner sig for 30 pct. af det affald, samfundet som helhed producerer, konstaterer Martin Manthorpe.

Aura og gennemslagskraft

Han forventer, at Dome of Visions bliver en særdeles synlig bygning. Alene beliggenheden mellem Knippelsbro og Langebro tiltrækker dagligt tusindvis af blikke, men domens nære omgivelser udstyrer bygningen med en aura og en gennemslagskraft, der sjældent ses.

-Takket være Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant og hele beliggenheden på Søren Kierkegaards Plads indtager  Dome of Visions  allerede fra den første dag en særlig plads i det københavnske bybillede.  Det Kongelige Bibliotek er dybt respekteret for sit arbejde med dansk kultur og kulturfomidling, og på Slotsholmen står der stor respekt om biblioteket. I og med at vi som sagt lever i en reformtid, tror jeg på, at Det Kongelige Bibliotek og Dome of Visions vil kunne sætte sig i spidsen for en række arrangementer, der på en lidt anderledes måde belyser den tid, vi lever i.

DAC

-Dome of Visions kommende samarbejde med Dansk Arkitektur Center (DAC) kan meget vel sætte nye dagsordener for den måde, vi diskuterer boliger, byggeri, byudvikling, arkitektur og bæredygtighed på. DAC har en helt særlig historik og et netværk med stor erfaring i at stable enestående programmer på benene, og her kan Dome of Visions blive et aktiv af de helt store, siger Martin Manthorpe.

I 2017 flytter DAC i øvrigt fra lokalerne i Strandgade på Christianshavn og ind i Bryghusprojektet. Ved at engagere sig i Dome of Visions på Søren Kierkegaards Plads ønsker DAC allerede nu at sætte fokus på et af de byrum, der de kommende år vil udvikle sig allermest.

Sharing Copenhagen

-København som European Green Capital her i 2014 er i sig selv en god fortælling, og hvis Københavns Kommune tager afsæt i den helt særlige status, som det giver, er Dome of Visions jo et perfekt match. Ser du på samfundsudviklingen i et bredere perspektiv, får byer større og større betydning. Af og til kan man få det indtryk, at byer betyder mere end stater, og mon ikke København har noteret sig den udvikling, spørger Martin Manthorpe?

Københavns Kommune arbejder i øvrigt løbende med at udvikle programmet for det, der samlet går under betegnelsen Sharing Copenhagen, og fra april og året ud vil man på www.domeofvisions.dk kunne følge med i, hvad der finder vej til domen.

Forventninger

I foråret 2013 stod Dome of Visions knap to måneder på Krøyers Plads på Christianshavn, og sommeren igennem og helt frem til efteråret 2013 gav Dome of Visions nyt liv til den helt nye bydel, Aarhus Ø, på kanten af byens havn. På basis af erfaringer fra de to placeringer er Martin Manthorpes forventninger til det, man kunne kalde Dome of Visions Version 3 ganske klare.

-Dome of Visions ophold på Søren Kierkegaards Plads er en succes, i det øjeblik vi alle kan fornemme, at det summer af liv og begejstring omkring bygningen. I den forbindelse er det vigtigt, at vi får tydeliggjort nogle markante faglige spor i hele debatten om byggeriets fremtid. Danmark investerer de kommende år mange milliarder kroner i sygehuse, infrastruktur, energirenovering og følgerne af klimaforandringer. Det kræver, at vi diskuterer byggeriets vilkår og muligheder i et større perspektiv, og Dome of Visions venter blot på at blive taget i brug, også til den type af arrangementer, siger Martin Manthorpe.

-Jeg hæfter mig ved, at Det Kongelige Bibliotek hver dag bliver besøgt af 5.000 mennesker. Hvis vi ved hjælp af arrangementerne i  Dome of Visions kunne øge antallet af besøgende med fx 25 pct., vil det være fantastisk. Man skal nemlig også se domen som et forsamlingshus og et mødested, hvor alle og enhver kan mødes om noget, der har interesse både her og nu og for fremtiden, slutter Martin Manthorpe.

TEKST: SØREN EGERT