Når nøgletallet er syv

Vinterakademiet i Dome of Visions på havnen i Aarhus fra 12. til 16. marts 2018 arbejdede intenst med to af byggebranchens helt store udfordringer:

  • Hvordan kan man som aktør i byggeriet indtænke cirkulære processer og FNs Verdensmål?
  • Hvordan kan tværfaglighed og samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer understøtte en bæredygtig udvikling i byggeriet som branche?

De 38 deltagere i Vinterakademiet (kandidatstuderende og nyuddannede) har gennem en uges akademi arbejdet med deres svar på spørgsmålene. Som resultat kom deltagerne med deres opråb til branchen. Det skete via syv slides fra syv deltagergrupper. Hver præsentation varede syv minutter – efterfulgt af en spørgerunde, som varede… syv minutter. En gruppe motiverede deltagere fra Vinterakademiet vil præsentere deres pointer på Building Green i Aarhus 18. april.

Et opråb

Arrangørerne af Vinterakademiet siger selv, at man skal betragte præsentationerne som et opråb fra den kommende generation af professionelle i byggebranchen. Ser man på den baggrund, deltagerne i Vinterakademiet har, må der nødvendigvis blive tale om opråb, der kan komme vidt omkring.

Deltagerne repræsenterer bl.a. følgende fag: bygningsdesign, geologi, oplevelsesøkonomi, plan, by & proces, antropologi, climate change, sustainable design, kulturarv og bygningskonstruktion.

Et smugkig i de kommende præsentationer viser, at bæredygtigt byggeri, fx i den almene sektor, afhænger af, at udgangspunktet og forståelsen er fælles. Forskellige fagligheder skal inddrages fra første færd. Og sektoren fylder meget: 20 pct. af boligerne i Danmark er almene. En million mennesker bor i dag i almene boliger.

En anden præsentation taler om, at det er vigtigt at koble fysiske og boligsociale tiltag. Og der er også plads til en direkte opfordring til rådgivere og entreprenører i byggebranchen:

  • Gennemsigtighed
  • Gør det lettere for boligejeren at træffe bæredygtige valg
  • Det skal være mindst lige så let at renovere som at bygge nyt

Og minsandten om præsentationerne ikke også rummer et af historiens længste ord: bæredygtighedsudbudseksemplificering.

Bag Vinterakademiet står entreprenørvirksomheden NCC, Danmarks grønne tænketank, Concito, og rådgivningsvirksomheden Center for Bygningsbevaring i Raadvad.

Vinterakademiet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, og det ligger allerede nu fast, at akademiet også finder sted i 2019 og i 2020.

TEKST: Søren Egert
FOTO: Stefan Frank Thor Strate og Mathias Eckersberg / CONCITO