Klasseværelse for en dag

Viby Gymnasium på besøg i Dome of Visions

3 NG fra Viby Gymnasium byttede forleden de vante rammer i Viby J ud med Dome of Visions, og lektor i geografi og idræt Birger Wedendahl siger, at man næppe kan forestille sig mere inspirerende rammer for undervisningen.

-Vi har et forløb der handler om bæredygtighed, klimaforandringer og energi, og for mig at se er Dome of Visions den perfekte lokalitet til undervisning i de temaer, vi arbejder med lige nu, siger han.

Tæt på praksis

-Arrangementet i domen har jeg brugt til at kick-starte skoleåret. Ved at besøge en bygning rent fysisk opnår du en interesse, som ellers kan være vanskelig at opnå. Bæredygtighed er den helt centrale størrelse i undervisningen, men det spiller også en rolle, at vi via Dome of Visions placering i Aarhus Ø kommer helt tæt på, hvad byplanlægning er i praksis, siger Birger Wedendahl.

Med afsæt i de ønsker, han tidligere fremsatte vedrørende et programindhold, stillede NCC en række specialister til rådighed, så eleverne kunne høre mere om fx materialer, certificering, energi og bæredygtighed.

Aarhus Kommune fortalte om ambitionerne om at blive CO2-neutralt i 2030.

Indspark

-Eleverne satte pris på, at der var så forskellige indspark, fra det lidt tørre til det visionære. Set i lyset af, at eleverne selv har sat sig ind i Aarhus Kommunes forskellige planer for byudvikling og bæredygtighed, var det en inspirerende dag i Dome of Visions, siger Birger Wedendahl.

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: GITTE BANG KRISTENSEN