Kan digitale værktøjer bringe kreativiteten ind i byggeriet?

På flere måder kom Dome of Visions til at spille en synlig rolle, da Internet Week Denmark fra 2. til 6. maj blev afviklet I Aarhus. Domen lagde gulv, lys og luft til en række af ugens arrangementer – og nok så vigtigt: I sig selv står bygningen som en manifestation af, at digitale værktøjer (IoT) i høj grad kan bruges til noget i praksis.

Når Internet Week Denmark selv indkredser, hvad en lille uge i digitaliseringens tegn drejer sig om, lyder svaret: Ny teknologi påvirker hverdagen.

Så langt så godt. Mere konkret var ugen delt op i fem spor, som arrangørerne har navngivet: forretning, kreativitet, borgerskab, marketing og teknologi, og hvad det sidste angår, lagde Dome of Visions hus til, da arrangementet IOT IN SMART BUILDINGS, DATA IS EVERYWHERE – HOW DO WE COPE? blev afviklet.

NCC´s konkrete erfaringer 

Dagens vært, Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC, gennemgik virksomhedens erfaringer og visioner omkring IoT.

Som han ser det, vil IoT indtage bygningerne på en lang række områder, også fordi datadrevne komponenter og systemer lige nu vinder frem i et særdeles højt tempo.

–NCC ønsker at bidrage aktivt til den udvikling, og som vi ser det, åbner både digitalisering og IoT nye muligheder for byggebranchen. Fx bliver det muligt for en lang række af byggeriets aktører at arbejde ud fra en fælles reference, som i høj grad er skabt ved hjælp af netop digitalisering og IoT. Man vil med andre ord se, at investorer, ejere, arkitekter, ingeniører og entreprenører co-creater på nye måder. Personligt er jeg overbevist om, at kreativiteten kommer mere frem i forreste række, men vel at mærke inden for mere realistiske rammer end hidtil, siger Martin Manthorpe.

Vi bygger og renoverer således for mere end 200 milliarder kr. i Danmark hvert år. Nu står bygninger og anlæg over for samme revolution, som er overgået fx biler, der i dag er fuldt digitale. Udviklingen beskrives også som Internet of Things eller kort – IoT.

Selvfølgelig er der også økonomi knyttet til, at byggebranchen helhjertet tager den nyeste teknologi til sig. Unødvendige mellemled vil forsvinde, og derfor falder omkostningerne, vurderer han.

Nye tider, nye redskaber

De nye tider i byggebranchen kommer til at vende op og ned på en række af de forestillinger, mange hidtil har gjort sig om branchen. Fx kan ny teknologi sørge for, at nybyggeri skaber plus-energi via design og renoveringer.

–Vi vil opleve, at drift af bygninger vil ske via såkaldte cloud-services. Og indeklimaet bliver i fremtidens bygninger styret af smart-devices, som interagerer med fx en mobiltelefon. Brugen af  digitale værktøjer og ikke mindst IoT kan meget vel føre til, at helt nye aktører finder vej til byggebranchen, forudser Martin Manthorpe.

Smart Aarhus

Aarhus Kommunes ambitioner på den digitale fremtid er velkendte, og initiativet Smart Aarhus benyttede arrangementet i Dome of Visions til at udfolde, hvad Smart Aarhus dækker over.

Sebastian Bønding Rasmussen er Smart City konsulent i Aarhus Kommune og siger, at initiativet sigter på at få borgere, myndigheder, erhvervsliv og vidensinstitutioner til at arbejde sammen om at udnytte de digitale muligheder. Eller som det hedder i en slags programerklæring fra Smart Aarhus:

“Vi taler om en markedsplads for alle, der vil skabe værdi ud af de digitale muligheder.”

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: LUNA SIGNE HØRDUM NIELSEN og  STINE SKØTT OLESEN