Circle House i Lisbjerg ved Aarhus – en skandinavisk bølge er på vej

Verdens første cirkulære almene byggeri kommer til at ligge i Lisbjerg uden for Aarhus og bærer allerede nu navnet Circle House.

90 pct. af husene skal kunne skilles ad og genbruges. Fx er det meningen, at facaden på de 60 almene boliger, som projektet består af, kan skrues af og vendes, hvis vejr og vind har tæret lidt vel rigeligt på det, der engang så nyt og lækkert ud.

Lejerbo er bygherre for Circle House, og byggeriet går i gang til april næste år, og et år senere er der efter planen indflytning.

Circle House er tænkt som et flagskib, et fyrtårn og en inspirationskilde for alle, der interesserer sig for bæredygtigt byggeri, og for at vise byggebranchen værdien af at samarbejde om netop cirkulært byggeri, har Fællestegnestuen set dagens lys. Den er et samarbejde mellem 3XN/GXN, Vandkunsten og Lendager Group og bliver en form for maskinrum for arbejdet i Lisbjerg.

Skandinavisk bølge

–Jeg opfatter tankerne om cirkulært byggeri som en slags skandinavisk bølge, hvor der er fokus på ærlighed, enkelhed og en materialetilgang, der er meget let aflæselig. Vi får sunde, lyse og lette bygninger, og de materialer, vi bruger, supplerer hinanden godt, siger Kasper Guldager fra 3XN.

Forleden deltog han sammen med en god håndfuld nøglepersoner i to temadage om Circle House. Arrangementerne blev holdt i Dome of Visions – i sig selv et cirkulært og nytænkende byggeri.

Markedsvilkår

Parterne bag Circle House har fra projektets spæde start været meget bevidste om, at byggeriet  i Lisbjerg bliver etableret og opført på gældende markedsvilkår.

–I praksis betyder det, at det, vi bygger, rent faktisk opføres inden for en stram økonomi uden at gå på kompromis med ambitionen om, at 90 pct. af materialerne skal kunne genanvendes på et højt niveau. Så Circle House er mere end et demonstrationsprojekt. Det bliver også et byggeri, der beviser, at den cirkulære tankegang kan praktiseres, og jeg tror, Circle House vil kunne inspirere mange steder i byggebranchen, forudser Kasper Guldager og hæfter sig ved, at knap 30 små og store virksomheder fra byggebranchen er med i kredsen bag Circle House.

Udbudskulturen

–Det forhold spiller en stor rolle for projektet. Alle fra producenter over entreprenører til nedrivere er med. Men udfordringen er selvfølgelig, at vi ikke kan styre samfundsøkonomien, så hele udbudskulturen kommer derfor til at spille en rolle. Hvor travlt har byggebranchen? Hvilken pris er den rigtige, hvis noget skal bygges?  Og med 30 parter med om bord viser vi, at cirkulært byggeri netop drejer sig om samarbejde. Det er ikke noget, fx en arkitekt eller en bygherre kan udrette alene. Man skal tænke på tværs. Det er ikke nok at genbruge materialerne. Man skal også gentænke hele den måde, man bygger på. Så skal det lykkes, er vi nødt til at finde løsningerne sammen, fastslår Kasper Guldager.

Aarhus Kommune

Circle House har for længst opnået politikernes bevågenhed, og for rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, Kristian Würtz (S), er projektet i Lisbjerg både nødvendigt og visionært.

–Aarhus vokser med 5.000 indbyggere hvert år, derfor skal der bygges mange boliger og rum til nye arbejdspladser. Det giver os forpligtelser, for hvordan bygger vi nyt på en måde, der hænger rimeligt sammen rent miljømæssigt? Cirkulære principper er noget, Aarhus som by er fortrolig med. Ikke mindst på affaldsområdet har byen markeret sig, når det gælder genanvendelse. Men i byggebranchen er der plads til forbedringer, og der gemmer sig et enormt potentiale i byggeriet. Vi skal blive meget bedre til at genbruge byggematerialer, men vi er ikke i nærheden af at genbruge 90 pct. af byggematerialerne, sådan som ambitionen for Circle House jo ellers er. Jeg tror på, at Circle House bliver inspirationsbyggeri, når det er bedst, vurderer rådmanden.

Stor ubalance

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FBSA, er en central aktør i hele udviklingen af Circle House, og Tine Lange fra virksomheden Responsible Assets kan fra sit sæde i FBSAs sekretariat tegne de helt overordnede linjer for projektet.

–Circle House drejer sig om ressourcer i videste forstand. Firkantet sagt skal naturen bruge halvandet år på at frembringe det, vi forbruger på et år, og den ubalance er ikke god. Lægger man dertil, at klodens middelklasse som befolkningsgruppe vil vokse fra to milliarder mennesker i dag til fem milliarder om blot tyve år, og det er middelklassen, som er de store forbrugere, så er vi nødt til at blive meget bedre til at genbruge det, vi allerede har produceret én gang, pointerer Tine Lange.

Circle House bliver det første byggeri i Danmark, som konsekvent er bygget ud fra cirkulære principper, og den interesse, byggeriet møder fra omverdenen, tyder på, at byggeriet har gode muligheder for at blive en form for reference for den videre udvikling af cirkulært byggeri.

God strategi

Entreprenørkoncernen NCC er en af de knap 30 virksomheder, der er knyttet til projektet, og for Head of Sustainability i NCC, Vibeke Grupe Larsen, flugter tankerne bag Circle House perfekt med virksomhedens egne visioner på området.

–NCC er med i projektet, fordi vi har et mål om at øge mængden af genanvendte og genanvendelige materialer i vores byggeprocesser og -projekter.  Det er både i vores og vores kunders interesse, siger hun.

–I det lange løb giver et cirkulært byggeri mulighed for at bevare bygninger længere, fordi man kan skifte dele ud, når man har brug for det, fremfor at skulle rive bygninger ned, når de måske har udtjent det formål, de oprindeligt blev bygget for. Det reducerer miljøbelastningen, både i forhold til at reducere overforbrug og til at reducere mængden af affald. NCC er derfor helt naturligt med i processen omkring Circle House, fordi vi kommer på forkant med en udvikling, som kommer til at præge hele byggebranchen, før eller siden. Men vi er også med, fordi vi ser i pipelinen, at vi skal samarbejde i byggeriets processer på måder, der i højere grad vil implicere partnerskaber om fx håndtering af genanvendte eller genanvendelige byggematerialer, siger Vibeke Grupe Larsen og nævner to projekter, der tager afsæt i en cirkulær tankegang.

–Renovering af Falkonercenteret på Frederiksberg, sammen med bl.a. Lendager Arkitekter, og renovering af Albertslund Syd, sammen med bl.a. Vandkunsten, er projekter, hvor vi høster nogle erfaringer, som kan få betydning for vores aktiviteter fremadrettet. Man kan se vores engagement i Circle House i det samme lys, forklarer hun.

Dome of Visions

Temadagene om Circle House blev som nævnt afviklet i domen på havnen i Aarhus, og domens arkitekt, Kristoffer Tejlgaard var godt tilfreds med, at bygningen husede et arrangement om bæredygtigt og cirkulært byggeri.

–Circle House er jo på det nærmeste eksemplificeret i Dome of Visions. Alt fra skruefundamenter til samlinger af mere mekanisk art finder du i domen, og med Fællestegnestuen for bordenden i projektet i Lisbjerg er der udsigt til nye landvindinger for visionært byggeri, siger Kristoffer Tejlgaard.

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: STINE SKØTT OLESEN / DOME OF VISIONS