Tanker, idéer og kæpheste – ny workshop om Liveable City Lab

Den anden og sidste workshop om det kommende Liveable City Lab i Aarhus Kommune trak torsdag 10. november 2016 en lang række kapaciteter og ildsjæle til domen. Denne gang tog workshoppen fat på samskabelse – hvordan får Aarhus placeret samskabelse højt på dagsordenen?

dov-sso-livablelap-10112016-005-lr

Morten Bøgebjerg, manager i Rambøll Attractor, bistår Aarhus Kommune i arbejdet med at udforme et egentligt koncept for det kommende laboratorium – og på workshoppen var han den kvalificerede guide gennem deltagernes forslag, tanker, ideer og kæpheste.

dov-sso-livablelap-10112016-091-lr

Passion og faglighed

–Det er lykkedes for Aarhus Kommune at tiltrække mennesker med passion og faglighed til workshoppen. Lysten til at skabe noget sammen er meget stor, og der er kommet mange bud på, hvad Liveable City Lab kan arbejde med – og under hvilke forudsætninger. Fx har vi diskuteret, hvilken magt et City Lab skal ha´, siger Morten Bøgebjerg.

–Konkret bragte dagen os gode bud på, hvordan laboratoriet kunne arbejde. Det er afgørende, at laboratoriet får en legitimitet, så det både kan træffe beslutninger og gå på tværs af kendte beslutningsveje og på den måde næsten opnå en autonomi. Så hvis jeg skulle udarbejde en formålsparagraf eller et sæt dogmeregler for Liveable City Lab og arbejdet med samskabelse, så SKAL der skabes noget. Det må aldrig blot blive ord på papir eller visioner. Og man SKAL som City Lab kunne korsslutte systemer, ellers lykkes arbejdet ikke, vurderer Morten Bøgebjerg.

–Hvis City Lab på et tidspunkt selv synes, at det er en succes, så er det på vej i en forkert retning. Laboratoriet skal konstant være på tæerne og ville noget andet og mere, men i første omgang skal det lykkes for laboratoriet at vise, at det ikke udelukkende er kommunalt drevet. Laboratoriet skal blive i stand til aktivt at inddrage andre end de kommunale aktører, siger han.

dov-sso-livablelap-10112016-040-2

På tværs af siloer

En ikke-kommunal aktør er Gry Worre Hallberg, kurator og kunstnerisk leder i Dome of Visions, og hun er optaget af både borgerinddragelse og deltagelsesstrategi.

–Workshoppen viste, at der er en betydelig progressivitet i Aarhus, og at byen allerede har en god tradition med at mødes på tværs af siloer, noget der flugter fint med den strategi, vi selv praktiserer i Dome of Visions, siger hun.

–Indspillet fra domen, når vi taler samskabelse, består i høj grad af fortsat at satse på kurateret deltagelse, dvs. noget, der ikke er topstyret. Samskabelse er jo i virkeligheden en totalt demokratisk proces med bl.a. borgerinddragelse, og i domen praktiserer vi en deltagelsesstrategi. Den vil også kunne bruges i et bredere perspektiv, fx når det drejer sig om byplanlægning.

–På længere sigt vil det selvfølgelig være interessant for Dome of Visions at indgå i et eller flere partnerskaber omkring Liveable City Lab. I forvejen er domen i et partnerskab med Aarhus Kommune, så du kan sige, at dialogen er etableret for længst, og meget af det, der blev drøftet på workshoppen i dag, ville kunne kanaliseres ind i et udbygget eller nyt partnerskab, siger Gry Worre Hallberg.

dov-sso-livablelap-10112016-128-lr

Praktikeren har ordet

Martin Busk er direktør og medejer af virksomheden Bricks og aktiv på byggefronten i bl.a. Aarhus. Han ser frem til, at Liveable City Lab kommer i gang.

–Laboratoriet ønsker blandt meget andet at visualisere, hvad der måske er på vej til Aarhus som kommune, fx nye boligblokke, pladser eller veje. At angribe byudvikling så at sige fra et helikopterperspektiv vil gøre det muligt at inddrage så mange som muligt i byplanlægningen. Og du må aldrig glemme børnene og de unge. Et spørgsmål som: hvorfor er der ingen skateboard-baner, vil altid være relevant for en planlægger, siger Martin Busk.

–Aarhus Ø er for mig et eksempel på, at et City Lab ville ha kunnet gøre en forskel. Havde man haft mulighed for at betragte Aarhus Ø ovenfra, var det hele nok blevet grebet an på en anden måde. Det kommende City Lab skal kunne favne politikere, embedsmænd og borgere, så laboratoriet kommer i brug, hver gang byens udvikling kræver det, siger Martin Busk.

Arbejdet med at forberede Innovation City Lab fortsætter frem mod årsskiftet, hvor det er tanken, at et egentligt koncept for det fremtidige arbejde i laboratoriet kan sendes videre til det politiske system, som så træffer endelige beslutninger i første halvdel af 2017.

dov-sso-livablelap-10112016-030-lr

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: STINE SKØTT OLESEN