Vinterakademi med masser af læring og konkrete bud på nytænkning

Tværfagligheden var i fokus for 35 studerende og nyuddannede, da Dome of Visions transformerede sig til auditorium, gruppelokale, arbejdsrum og mødested

DoV-LSHN-VA09032015_7618LR DoV-LSHN-VA09032015_7505-LR

Bæredygtig renovering og transformation var hovedtemaerne på Vinterakademiet 2015, som blev afviklet i domen fra 2. til 6. marts.

De 35 deltagere arbejdede målrettet med udvalgte cases og kom efter en uges arbejde med konkrete forslag til løsninger og forandringer.

Det er entreprenørkoncernen NCC, der står bag Vinterakademiet, og bæredygtighedschef i NCC, Vibeke Grupe Larsen har sammen med projektleder i tænketanken CONCITO, Synnøve Kjærland og Vera Noldus, ekspert i bl. a. bygningsarv, tilrettelagt Vinterakademiet, som Vera Noldus sidste år tog initiativ til.

DoV-SigneMai-VA-02032015_6995-LR

Traditionelle skel

Vibeke Grupe Larsen fornemmer, at Vinterakademiets ønske om at få tværfagligheden afprøvet er lykkedes.

-Deltagerne på Vinterakademiet har været mere end villige til at satse på tværfagligheden, og det lover jo godt for byggebranchen, hvor det bliver afgørende nødvendigt at praktisere nye samarbejdsformer. I dag er verden meget opdelt i siloer, men på Vinterakademiet fik vi jo set i praksis, at det kan betale sig at gøre brug af hinandens kompetencer. Silotankegangen forhindrer efter min opfattelse en lang række bæredygtige løsninger, så vi skal frem til at bruge faglige kompetencer på tværs af traditionelle skel, mener Vibeke Grupe Larsen.

-Vinterakademiet har lært mig noget om, hvem vi i NCC bygger for, og hvem vi for fremtiden skal bygge sammen med. Hvad skal vi gøre for at tiltrække de nødvendige kompetencer? Hvordan kan vi leve op til de krav, fremtidens brugere af vores huse vil stille? Det har Vinterakademiet givet en række foreløbige svar på, siger Vibeke Grupe Larsen.

DoV-LSHN-VA_7517-LR

Nye temaer

-Deltagerne på Vinterakademiet har haft fokus på, at vi skal være opmærksomme på det eksisterende byggeri og bruge de kvaliteter, der er i det, som allerede er bygget. Det næste akademi kunne måske have cradle-to-cradle tankegangen som tema. Eller man kunne måske drage cirkulær økonomi ind i et kommende akademi. Det vigtige er, at vi bringer forskellige fagligheder sammen. På Vinterakademiet blev det skåret ud i pap, at der er flere sider af samme sag, og den erkendelse er nøglen til fremtidens byggeri, lyder det fra Vibeke Grupe Larsen.

DoV-NXT-VAkickof23022015-_6692-LR

Fremtidens aktører

CONCITO kalder sig selv for Danmarks grønne tænketank, og siden 2008 har den været med til at sætte blandt andet bæredygtighed på dagsordenen, og ambitionerne for Vinterakademiet flugter perfekt med det mindset, vi arbejder ud fra, siger projektleder i CONCITO, Synnøve Kjærland.

-Visionen for Vinterakademiet går blandt andet ud på at skabe tværfaglig efteruddannelse. Hvordan kan vi klæde fremtidens aktører i byggebranchen bedst muligt på til at sikre mere bæredygtigt byggeri? Undervejs har vi diskuteret, om tværfaglighed komplicerer processerne så meget, at de samlede udgifter ved et nybyggeri vokser uforholdsmæssigt meget. Men mit indtryk er, at fremtidens tværfaglige processer ikke fører til øgede udgifter, siger Synnøve Kjærland.

-Tankegangen bag et akademi er i sig selv inspirerende. Alene det at man får lejlighed til at fordybe sig i en hel uge er fantastisk. Deltagerne kommer jo hele vejen rundt om et givent emne, og de forskellige oplægsholdere har ikke blot inspireret akademideltagerne; jeg har selv fået konkrete ideer til, hvad vi kan arbejde videre med i CONCITO-regi, fortæller Synnøve Kjærland.

DoV-NXT-VAkickof23022015_6747-LR

Historisk dimension

Med en omfattende ballast af viden om blandt andet bygningsarv og arkitekturhistorie (senest foldet ud i hendes bog ”Philip de Lange. Københavns store bygmester”) har Vera Noldus som medtilrettelægger af Vinterakademiet været garanten for, at den historiske dimension blev fastholdt midt i Vinterakademiets nytænkende arbejdsgange.

-Hele forløbet var både intensivt og lærerigt, og vi har formået at give de 35 deltagere et videns- og kompetenceløft. Jeg er overbevist om, at mange af deltagerne vil tænke mere bæredygtighed ind i de opgaver, de skal løse som færdiguddannede. De fleste af deltagerne har fået øjnene op for værdierne i det eksisterende byggeri, økonomisk, socialt, klimamæssigt. Du kan sige, at de studerende har arbejdet ud fra forskellige bygningers præmisser, anfører Vera Noldus.

DoV-Luna-VA-05032015_7344LR

Konkret projekt

-Hvis vi afvikler endnu et akademi, kunne det være interessant at arbejde med et helt konkret projekt, fx i Københavns Kommune. Man kunne forestille sig, at kommunen præsenterede os for et område, et stykke jord fx, som de gerne ville have ideer til at udvikle. Det ville være et meget attraktivt case-arbejde at gå i gang med.

-Et kommende akademi-forløb så jeg gerne afviklet i en tæt dialog med de forskellige uddannelsesinstitutioner. Måske kunne man ligefrem indarbejde et akademi-forløb i en række af de uddannelser, vi har haft berøring med på Vinterakademiet, påpeger Vera Noldus.

 

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: STINE SKØTT OLESEN, LUNA SIGNE HØRDUM NIELSEN