Uden plads, ingen udvikling!

Dome of Visions var rammen om årets andet netværksmøde i Leadership Lodge, som er en ny forening af ledere, der ønsker at udforske og praktisere det indredrevne og helhedsorienterede lederskab. Et af foreningens udgangspunkter er, at alt for få ledere ved, hvad de vil med deres lederskab.

Gæster ved dette møde, var blandt andre Martin Manthorpe, strategi- og udviklingsdirektør i NCC, der står bag Dome of Visions, som fortalte, at bygge- og anlægsbranchen står for 15 % af samfundsøkonomien og 30 % af samfundets affald, og at 40 % af al energiforbrug stammer fra bygninger. Desuden sagde han, at vi 90 % af vores tid opholder os indendøre. Der er med andre ord gode grunde til at revurdere lederskabet for fremtiden, så vi holder op med at skabe fælles resultater, som ingen af os reelt ønsker. Det gælder i alle brancher, og vi har I høj grad brug for nye rollemodeller.

DoV-NXT-150520014_7143-LR

Aftenens anden gæst var Rasmus Ejrnæs, biolog og seniorforsker ved Aarhus Universitet. Rasmus fortalte, at vi befinder os midt i den sjette masseuddøen. Den femte, som tog livet af dinosaurerne, skabte plads til pattedyrenes og dermed menneskets udvikling. “Uden plads, inden udvikling! Vores intensive kultivering af landskabet levner ikke meget plads til udvikling, og vi kan ikke forlade os på, at den sjette masseuddøen frigiver plads – for det vil kræve, at mennesket forlader planeten,” sagde han og fortsatte:

“Med plads opstår nye rum, man ikke har set før – plads til at boltre sig på for os selv og andre. Jeg tror, at fremtiden tilhører dem, der deler. Biologisk mangfoldighed handler om, hvad vi vil give – ikke hvad vi kan få. Vi er nødt til at give plads til og anerkende de kriser, der skaber udvikling. Vi tror, vi ved, hvor vi skal hen, men evolutionen har aldrig vidst, hvor den skulle hen. Store dele er tilfældighedsdrevet, og det er svært at forudsige noget. Derfor skal vi dyrke nøjsomhed og ydmyghed som en måde at give plads til andre på. Og vi skal dele med fællesskabet. Begrænsede vækstvilkår, katastrofer og krise skaber mangfoldighed i naturen, men når økosystemet overudnyttes, så ryger biodiversiteten. Økosystemfunktionen forsvinder imidlertid ikke på grund af artsfattigdom, men på grund af selve overudnyttelsen. Økologi handler jo også om at tage plads. I det hele taget er spørgsmålet om ejendomsret centralt. Vi har givet det hele væk, så alt er ejet af nogen. Udviklingen og innovationen forsvinder, når pladsen ikke er der, og konsekvensen er, at vi bliver åndeligt fattigere.”

 

DoV-NXT-150520014_7099-LR

Efter en halv times dialog mellem deltagerne og Rasmus Erjnæs, gik medlemmer i mindre grupper for at diskutere med udgangspunkt i de tre spørgsmål herunder – og du kan jo selv prøve at besvare dem også.

  1. Hvor finder du dine ledelsesmæssige visioner?
  2. Hvad fra naturens verden kan inspirere dig i denne proces?
  3. Hvad kan du gøre for at skabe bedre plads til dit indredrevne lederskab?

Hermed tak for Dome of Visions, som skaber plads til nye dialoger – og ikke mindst dialoger om det nye lederskab og det næste samfund. Det næste netværksmøde i Leadership Lodge er den 4. september kl. 16:00-19:30, hvor gæsten er Michael Christiansen, bestyrelsesformand for bl.a. DR, Aarhus Universitet og Dansk Retursystem og medforfatter – sammen med Steen Hildebrandt og Gitte Larsen – af den i øvrigt anmelderroste bog Lederskab til tiden (Gyldendal Business, marts 2014). Læs mere på www.leadershiplodge.dk

Tekst: Gitte Larsen, direktør, fremtidsforsker og medstifter af Leadership Lodge
Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT