Transformation af Gellerup: fra ghetto til robust by

 

–Bygninger skal være rum, ejerskab og mennesker, og hvis vi kan få en del af de beboere, der er her nu, til at blive ejere, så vil det løfte hele projektet i Gellerup og dets 6.000 beboere.

Siger Alexander Muchenberger fra sin arbejdsplads, E&P Huset midt i Gellerup. Han er leder af Instant City (en form for bydelskontor), og hans opgave er kort sagt at medvirke til at få Brabrand Boligforening og Aarhus Kommunes Helhedsplan Gellerup til at lykkes. Planen er uden sammenligning Danmarks mest ambitiøse byfornyelsesprojekt, hvor markante fysiske forandringer af området skal fjerne ghettomarkørerne. På Vinterakademiet 2017 i Dome of Visions var Alexander Muchenberger med til at fortælle deltagerne om hvordan, man kan arbejde på at skabe en mangfoldig og ikke mindst robust by.

vinterakademi tirsdag _DSC7610

vinterakademi tirsdag _DSC7606

Ejerskabet
Og han har en fast tro på, at Gellerup vil udvikle sig til en robust by.

–Jeg tror på, at beboerne skal få muligheden for at føle ejerskab til Gellerup. Hvis vi kan skubbe projekterne i den retning og give plads til mangfoldigheden, til andre byggeskikke, til mindre matrikler etc., så kan vi skabe en robust by. Megamatrikler trækker i den anden retning, og det har vi ikke brug for. Man skal reservere jord, så mindre fællesskaber kan købe sig ind i Gellerupområdet, så har vi muligheden for at skabe en robust by. At gøre lejere til ejere kunne være en god vej frem for Gellerup, og kunne man  satse på, at der blev brugt lokal arbejdskraft og bæredygtige materialer, så er vi på rette vej, siger Alexander Muchenberger.

 

Nyt navn?
Målsætningerne for den stort anlagte plan er mange og mangfoldige, men det er helt sikkert en ambition, at beboerne i Gellerup skal uddanne sig lige så meget som andre aarhusianere, de sociale forhold skal kunne sammenlignes med forholdene i andre østjyske byer, og kriminaliteten skal være som den er i Horsens og Skanderborg – eller lavere.

–Til daglig kan jeg mærke, at det ikke længere er et fyord at sige, at man kommer fra Gellerup. Faktisk har der jo været overvejelser i retning af, om Gellerup skulle skifte navn… Men det er droppet, så vi bevarer navnet og identiteten, og opgaven er nu at bygge videre derfra, siger han.

–En af ambitionerne er at åbne området, så andre end beboerne kommer til og igennem Gellerup. Indtil nu er Gellerup noget, de fleste kører forbi – hvis man altså ikke lige havde et ærinde i Basar Vest, i svømmehallen eller hos nogle venner i selve Gellerupparken. Gellerup er jo på mange måder et produkt af modernismen: funktionerne er splittet op på en måde, så de forskellige interesser ikke krydser hinanden. Derfor arbejder vi målrettet for at etablere et fremtidigt gadeliv i Gellerup. Man skal kunne mødes i Gellerup, ha´ området som en slags baghave, hvor offentlige rum byder sig til. Vi skal væk fra, at den besøgende i Gellerup har følt sig om en intruder, en ubuden gæst, som Alexander Muchenberger udtrykker det.

vinterakademi tirsdag _DSC7634

vinterakademi tirsdag _DSC7524

vinterakademi tirsdag _DSC7525

En ny bymidte

–Aarhus har ambitioner om at vokse som storby. En af ambitionerne for Gellerup er, at området kunne udvikle sig til at blive en slags bymidte for den vestlige del af Aarhus. Man kan skele lidt til København. Her kan man groft sagt opholde sig hele sit liv i den bydel, hvor man bor. Men i Aarhus hersker der en underlig tyngdekraft, hvor mange tror, at der kun sker noget i midtbyen, inde omkring åen.

–Vi skal holde op med at sammenligne os med Aarhus. Vi skal i stedet bruge de mange ressourcer, der allerede findes i Gellerup. Bruge de lokale og deres netværk på en positiv måde. Vi har jo faktisk set, at det direkte kan påvirke vores bruttonationalprodukt i en negativ retning, hvis vi behandler de forskellige netværk for dårligt. Et eksempel er Jyllands-Postens Muhammed-tegninger, hvor en lille tegning via sociale medier får enorm indflydelse. Kan man bruge den power på en positiv måde, så vækker det altså mere genklang end en artikel i Vogue, siger Alexander Muchenberger.

vinterakademi tirsdag _DSC7727

vinterakademi tirsdag _DSC7831

Senere gik turen med bus til Aarhus Ø, hvor Brabrand Boligforening også er tilstede med en række ungdomsbolig. De studerende fik lov at snuse rundt på ø’en, der rummer meget forskelligt byggeri – erhverv, alment, ungdomsboliger, ejerlejligheder m.m. Her er udfordringen en anden end i Gellerup, da hele ø’en er skabt af opfyld i 1980’erne. Der er ingen spor fra havnens kulturarv, de mangler simpelthen de gamle kulturelle spor. Det er nyt med nyt på, og det er en udfordring.

 

Læs mere om Vinterakademi

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: HELLE ARENSBAK