Stort og bredt projekt kortlægger indeklimaet i Dome of Visions

Hvilket liv kan udspille sig i et rum, hvor du ikke præcist kan sige, om du er ude eller inde?

Rum af den type kaldes ”det tredje rum”, og domen hører hjemme i dén kategori, og de næste mange måneder, vil studerende fra Aalborg Universitet og DTU i et tæt samarbejde med NCC undersøge, hvordan indeklimaet i kuplen på Søren Kierkegaards Plads udvikler sig – uanset om det regner, sner, blæser eller er solskinsvejr.

DoV-NCCluna-18092014-11-LRDoV-NCCluna-18092014-21-LR

Lektor Christian Rønne, DTU BYG, Institut for Byggeri og Anlæg er en af tovholderne på projektet, og han ser frem til at diverse måledata fra domen bliver analyseret.

-Både når vi taler nybyggeri og renovering af bestående bygninger er der i dag grænser for, hvor langt vi kan nå ned i energiforbrug. Derfor vil vi bl.a. via projektet i Dome of Visions prøve at se nærmere på rum, der ikke nødvendigvis skal varmes op. Vi vil fx finde ud af hvilke betingelser, der gælder, hvis vi skal bo i rum, der ikke varmes op? Hvad skal der til, for at du føler dig tilpas i rummet alligevel, spørger Christian Rønne.

 

Statistisk bredde

DoV-NCCluna-18092014-27-LRDoV-NCCluna-18092014-38-LR

Selve måleprogrammet i domen hviler på tolv følere, som er sat op forskellige steder i bygningen. Følerne indsamler løbende data, som bliver både analyseret og bearbejdet af blandt andre NCC og de studerende fra DTU og Aalborg Universitet. Det er tanken, at udvalgte data senere på året bliver lagt på domens hjemmeside i forbindelse med analyser.

-På DTU har vi i forvejen stor viden på området. Vi har gennemført forskellige undersøgelser af indeklima, og med huset EMBRACE, som du godt kan sammenligne lidt med domen, har vi fået mulighed for at forske i indeklimaspørgsmål. Nu kombinerer vi så EMBRACE-erfaringerne med de data, vi skal til at indsamle i Dome of Visions. Kort sagt vil vi prøve at beskrive, hvad der sker i kolde rum, og for at sikre en statistisk bredde i arbejdet vil vi også se nærmere på en række af de beboede drivhuse, der allerede findes i Danmark, tilføjer Christian Rønne.

-Forskning af den type fandt faktisk sted i 1970-erne, men den er en anelse glemt. Vi vil gerne genoplive feltet, og det er også i det lys, du skal se DTUs engagement i at blive klogere på det tredje rum, hvor du jo hverken er ude eller inde, siger Christian Rønne.

 

Bred studenterinteresse

DoV-NCCluna-18092014-44-LR

Frederik Madsen læser bæredygtigt design på Aalborg Universitet og befinder sig midt i et semesterprojekt om design og brugerinddragelse. Han ser frem til projektet i domen.
-Overordnet handler vores semesterprojekt om indeklima og brugerinddragelse. Konkret i Dome of Visions vil vi undersøge, om der er indeklimamæssige forhold, der kan forbedres. I første omgang vil vi kortlægge, hvad man konkret kan påvirke, når vi taler indeklima. Det næste halve år vil vi forsøge at finde ud af, hvordan domens brugere og de mange vidt forskellige aktører i bygningen føler sig tilpas under skiftende temperaturer. Planen er at komme til at forstå, hvordan indeklima påvirker mennesker, og om der er brug for nogle tilpasninger, siger Frederik Madsen.

DoV-NCCluna-18092014-87-LR

Kyriaki Foteinaki er græker og studerer bæredygtig energi på DTU
-For mig bliver det interessant at indsamle viden om et semi-indoor og semi-outdoor rum som domen jo er. Vi mangler viden på området, og derfor er initiativet fra DTU og NCC vigtigt. Jeg forventer at bruge et år på at indsamle og bearbejde måleresultaterne fra domen, og på længere sigt kan resultaterne måske indgå i en Ph.D.-afhandling, siger Kyriaki.

Christina Papachristou er også græker og studerer architectual engineering på DTU.
-Den viden, vi skaffer os i domen, kan formentlig bruges i andre lande, og jeg medvirker gerne til at sprede den nye viden til andre europæiske lande. Der er simpelthen brug for, at vi bliver klogere på, hvad der sker i krydsfeltet mellem inde og ude, hvordan påvirker det vores måde at leve på? Mange af os har visionerne om det tredje rum. Det kan fx være et rum, du etablerer på toppen af en eksisterende bygning. På den måde giver du bygningens brugere en ny dimension i hverdagen, også hvad socialt liv angår, påpeger Christina.

 

NCC i offensiven

DoV-NCCluna-18092014-57_LR

Sektionsdirektør i NCC, Hans Blinkilde er med i den gruppe af NCCere, som følger måleprogrammet tæt. Gruppens øvrige medlemmer er Nina Larsson, Gert Jespersen, Jens Thamdrup og Claus Schwebs.

-Vi forsøger at blive klogere på de mere byggetekniske aspekter ved Dome of Visions. Det kan være energiforbrug, temperaturforhold, luftfugtighed og kuldioxid i et rum, som vi jo også kalder det tredje rum. Måske høster vi her nogle erfaringer, som vi kan overføre til andre byggerier. Det kan både være, når vi energirenoverer eksisterende bygninger eller ved nybyggerier, hvor vi kan etablere arealer, der hverken er ude eller inde, siger Hans Blinkilde.

DoV-NCCluna-18092014-07-LR DoV-NCCluna-18092014-59-LRDoV-NCCluna-18092014-98-LR

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: LUNA SIGNE HØRDUM NIELSEN