Smør og flæsk fyldte op, før domen lagde til kaj på Aarhus havn

Du skal se for dig, at Dome of Visions faktisk har lagt til på det, der engang var et af de travleste kajområder på hele Aarhus Havn, Pier 2. I folkemunde blev Pier 2 i mange år slet og ret kaldt landbrugseksportkajen, fordi dansk smør og flæsk til især England blev afskibet herfra.

–Pier 2 var den afgørende brik i udviklingen af Aarhus Havn, siger Karl Nøhr Sørensen, formand for og daglig leder af Aarhus Søfarts Museum.
–Det var Pier 2, der gjorde, at man havde tilstrækkeligt med skibe, gods og omsætning til at udvikle havnen. Vi taler om havnens guldæg, vurderer han.

Karl Nøhr Sørensen kom første gang på Pier 2 i 1958 – som dæksdreng på ØKs Manchuria! Så blev han jungmand, letmatros, og matros, inden han gik i gang med at uddanne sig til styrmand.

2017-03-20 17.14.49

P1010077

75 havnearbejdere
–Typisk lå skibet til kaj i tre dage, og cirka 75 havnearbejdere var beskæftiget med at laste og losse. Pier 2 havde seks kajnumre: 33, 35, 37, 39, 41 og 43. Mønsteret var, at afskiberen ringede til et mæglerfirma og fortalte, at fire store kasser skulle til Australien. Så blev kasserne hentet på fabrikken og stillet ned i pakhuset på Pier 2, hvor de stod, indtil skibet kom i havn og kunne sejle fuldt lastet af sted igen. Da det gik bedst for stykgodset, var der pakhuse i hele tre etager. På Pier 2 blev stykgodset oplagret i to pakhuse, og aktiviteten begyndte først at gå tilbage i 1990-erne, da containertrafikken til Aarhus Havn tog fart, siger Karl Nøhr Sørensen.

Aarhus på sejlplanen
Han hæfter sig ved, at stort set alle de skibe, han har sejlet med, havde Aarhus på sejlplanen. Det gælder i øvrigt også de to skoleskibe, Georg Stage og Danmark, der på et tidspunkt havde Karl Nøhr Sørensen som styrmand. Karl Nøhr Sørensen er for længst gået i land – og så alligevel ikke helt. Han er nemlig en af ildsjælene bag Aarhus Søfarts Museum, der i dag har til huse i nogle containere på kanten af den nye bydel, Aarhus Ø.

Museets adresse er Hveensgade – mellem Shippinghuset og Pakhus 77, ikke langt fra Havnens Perle. Faktisk kan du se museet fra Dome of Visions. Kig mod nord og de mange høje huse. Så ser du en lille klynge af hvide containere. De huser søfartsmuseet. Der er åbent hver tirsdag mellem klokken 13 og 16, og du kan læse mere på www.aarhussoefartsmuseum.dk

Vi kan også varmt anbefale bogen Fra kysthavn til storhavn til de, der skulle have mod på at læse mere om den historiske udvikling af Aarhus Havn.

P1010074

TEKST: SØREN EGERT
AFFOTOGRAFERING: LUNA SIGNE HØRDUM NIELSEN