sem­i­nar om grøn han­dling og efter­føl­gende støt­tekon­certer

Grøn kalender |

Kom til sem­i­nar om grøn han­dling og efter­føl­gende støt­tekon­certer med bl.a. Bo Evers og Jens Lys­dal I anled­ning af Øko-​nets 20 års jubilæum afholdes et sem­i­nar med fokus på grøn han­dling. Sem­i­naret foregår søndag. d. 4. maj kl. 12.30 til 18.00 i Dome of Visions ved Den Sorte Dia­mant.

Læs mere.