Samtalesalon om fortid og fremtid

Hvordan skal vi leve i fremtiden? Og hvad skal vi tage med os fra fortiden ind i fremtiden, så fremtiden kan blive god?

I begyndelsen af november fyldte Creativity World Forum Aarhus med liv, inspiration, workshops og debat. Domen lagde onsdag 1. november hus til en breakout session om Future Living, organiseret af The Architecture Project.

Samtalesalonen foregik mellem cirka 20 internationale deltagere guidet af Signe Marie Davidsen, Co-creation Project Manager ved the Architecture Project. De lagde ud med at debattere emnet kulturarv og flyttede sig derefter over i fremtiden gennem samtaler om fire emner: Sustainability, mobility, infrastructure og green renovation. Debattørerne (samtaleisterne) flyttede sig rundt i domen, fra længere samtaler inde i stuen til forløb ude i det tredje rum.

–Domen er et rigtigt dejligt sted at holde en samtalesalon som denne her, fordi der er mange små rum i det store rum. Jeg arbejder med, at der skal være plads til både at sidde ned og tale og etablere et intimrum, men der skal også være plads til at rejse sig op og gå rundt – hvis det var sommer, så havde jeg sendt folk ud at gå en tur, så havde det heddet walk-and-talk. Der er det jo perfekt at kunne gøre det inde i domen, fortæller Signe Marie Davidsen.

Jeg er arv

I samtalerne om arv i forbindelse med byer blev der talt en del om det kulturelle aspekt på grund af de mange internationale deltagere (Danmark, New Zealand, Holland, Belgien). Der viste sig tydeligt et billede af, at det er kulturbåret, hvad der er arv. Således havde en af deltagerne et lille aha øjeblik i den samlende debat, hvor han udbrød: ”Sådan havde jeg slet ikke tænkt over arv før.”

En kvinde fortalte, at hun var arv – måden hun havde valgt at bo på, de minder hun bar med sig, og de valg hun traf i forbindelse med livet i byen.

–Vi havde en interessant samtale om mindset og kulturarv. Og hvordan det påvirker den måde, vi er i verden på, fortæller Signe Marie Davidsen.

Bæredygtighed – et personligt anliggende?

En del af salonen indeholdt en barometersamtale, hvor deltagerne kunne placere sig på en linje mellem to yderpunkter. Enig eller uenig.

–De statements, jeg kommer med til den øvelse er meget – ikke rigtigt til at svare på. Det handler om at have en holdning, og der er altid to svar. Det er skabt for at give en oplevelse af, hvor meget man er nødt til at diskutere begreber, før man kan forholde sig til dem. Afhængigt af hvem man er, og hvilken baggrund man har, forstår man ting forskelligt. Så spørgsmålet om bæredygtighed er en personlig sag – ja det er det, men det er jo også en fælles sag. Det var også det, vi kom frem til dernede. Men i stedet for at give svaret, så stiller jeg spørgsmålet, for folk få altid givet svarene, siger Signe Marie Davidsen.

Samtalerne, der gennem de sidste to år er foregået rundt omkring i Midtjylland, ender med en udstilling i december i Dokk1 med omdrejningspunktet: hvilke udfordringer har vi, og hvordan er det, vi ønsker at leve i fremtiden.

–Til den udstilling får vi også input fra Tyskland og Polen. Vi arbejder på, at udstillingen skal turnere rundt i regionen og i Tyskland, slutter Signe Marie Davidsen.

TEKST OG FOTO: STINE SKØTT OLESEN / DOME OF VISIONS

One Comment

  1. Pingback: City Heritage and Future Living | Dome of Visions

Comments are closed.