Samarbejde på flere og nye fronter er vejen frem

Gode råd til Vinterakademiet fra en landskabsforvalter.

DoV-NXT-VA-05032015_7240-LR

Vinterakademiet i Dome of Visions inviterede landskabsforvalter Jacob Dahl-Hansen fra Orbicon Natur & Plan til at tale om forskellige klimasikringsløsninger i byplanlægning – et emne, der i den grad har præget Vinterakademiets arbejde i dagene fra 2. til 6. marts 2015.

DoV-NXT-VA-05032015_7172-LR

Her uddyber Jacob Dahl-Hansen nogle af sine pointer:

Mere og bedre samarbejde

-I øjeblikket arbejder fx kommuner og forsyningsselskaber meget intenst på at finde klimasikre løsninger, og jeg synes, vi er nået et godt stykke, men hvis der for alvor skal mere tempo på dét arbejde, så skal der mere samarbejde til. Både internt i den enkelte kommune mellem de forskellige forvaltninger. Men kommunen og forsyningsselskabet skal også blive bedre til at samarbejde, og man må aldrig glemme at inddrage borgeren. Det handler om at se på området som noget, der skal flyttes. Både hvad angår lovgivning og de økonomiske rammer. Ganske meget skal tænkes igennem på ny, fordi vi er i en ny verden med betydelige klimaforandringer.

DoV-NXT-VA-05032015_7179-LR

Fornuftige rammer

-Lokalpolitikerne er med helt fremme. Flere af dem er direkte frontløbere. Men landspolitikerne er mere tøvende, som jeg ser det. Dybest set drejer det sig jo om, at landspolitikerne skal give kommunerne nogle fornuftige rammer at arbejde efter. Der er behov for en lovrevision, så den enkelte kommune får friere hænder til at arbejde med klimasikring på deres måde.

DoV-NXT-VA-05032015_7134-LR

Opnå mere

-Man skal jo ikke tro, at det i sig selv er et mål at klimatilpasse. Man skal se klimasikring som et virkemiddel til at opnå noget mere. Fx inspirerende byrum og attraktive områder i det åbne land. Man skal indtænke flere mål på en gang. Helt overordnet drejer klimasikring sig jo om, at vand ikke skal gemmes væk. Det skal op på jorden, så vi kan nyde det.

DoV-NXT-VA-05032015_7169-LR

Alt kan flyttes

-De studerende på Vinterakademiet har jo det privilegium, at ikke ret meget ligger fast, når vi taler klimasikring. Det hele er til diskussion. Men det ligger fast, at vand løber ned. Alt andet kan der flyttes på. Jeg kan sagtens se for mig, at forskellige lokale initiativer på lidt længere sigt vil kunne føre til ændret lovgivning. Så brug fagligheden og nysgerrigheden, gerne på tværs.

Samarbejde på mange fronter er vejen frem.

DoV-NXT-VA-05032015_7202-LR

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: STINE SKØTT OLESEN