Samarbejde er et must, hvis vi ønsker mere bæredygtighed

; siger EUs danske klimakommissær i Dome of Visions.

 

København vokser hver eneste dag. Flere og flere skal bo, leve og arbejde sammen i byen. Det skaber en lang rækker udfordringer for København med bl.a. stigende trafik og boligmangel.

Over hele verden virker byerne som magneter på befolkningen. Kan byerne stå for presset, og kan de leve op til diverse ambitioner om bæredygtig byudvikling? Dome of Visions udgjorde en perfekt ramme for en international debat.

DoV-JonathanGrevsen-20062014LR-15DoV-JonathanGrevsen-20062014LR-20

København har en ambition om i 2025 at kunne kalde sig verdens første CO2-neutrale hovedstad. Derfor vil København de kommende år højst sandsynligt være langt mere fokuseret på energispørgsmål af enhver art – med nybyggede og nyrenoverede energieffektive bygninger, mere kollektiv trafik og flere grønne cykelbølger. På samme tid vil København også fremstå som både mere hektisk og mere pulserende end i dag.

Sammen med andre storbyer, vidensinstitutioner og virksomheder fra Danmark og resten af verden har København således øget fokus på at udvikle innovative, grønne løsninger på fremtidens udfordringer.

DoV-JonathanGrevsen-20062014LR-40 

Fra 16. juni 2014 og fem dage frem besøgte repræsentanter fra flere udenlandske byer således den danske hovedstad for sammen at diskutere, sparre og udvikle nye metoder til at opnå en mere bæredygtig verden – et flerdages seminar arrangeret af Kregse Foundation, C40 Cities Climate Leadership Group (C40), Urban Sustainability Directors Network (USDN) og Innovation Network for Communities (INC).

DoV-JonathanGrevsen-20062014LR-30 DoV-JonathanGrevsen-20062014LR-17

Nøglefigurer

EU’s miljøkommissær, danske Connie Hedegaard, betonede igen og igen under sit timelange ophold i Dome of Visions, at netop byernes administrative og politiske ledelse er nøglefigurer, når det drejer sig om at sikre en mere bæredygtig udvikling af storbyerne.

-I har det privilegium, at I er tæt på borgerne, meget tættere end landspolitikere og EU-politikere for den sags skyld. Jeg deltager i internationale forhandlinger og er med til at sætte europæiske mål for bestemte udviklinger, men det, som har afgørende betydning, er det, man medvirker i som borger i lokalsamfundet. Byernes politikere kan med andre ord gøre politik til noget konkret. I praksis betyder det, at politikere og embedsmænd lokalt kan sørge for, at det bliver overskueligt for borgerne at gøre det, som er mest bæredygtigt, sagde Connie Hedegaard.

Hun gjorde det klart for de engagerede byudviklere, at vi overalt i verden skal blive langt bedre til at samarbejde.

DoV-JonathanGrevsen-20062014LR-28

Nabobyen

-Jeg konstaterer gang på gang, at en storby finder på en fremragende løsning, fører den ud i livet og opnår rosende omtale. Men rent faktisk gjorde nabobyen 125 kilometer væk nøjagtigt det samme. For halvandet år siden! Derfor skal der meget mere fokus på samarbejde, co-creation, som kommissæren udtrykte det i en direkte opfordring til publikummet i Dome of Visions: borgmestre og administratorer fra store dele af verden.

Connie Hedegaard nævnede et skoleprojekt i Bruxelles, hvor bæredygtighed udgjorde et selvstændigt tema helt fra begyndelsen.

-Jeg besøgte skolen forleden, og eleverne var enige om, at bæredygtighedsprojektet først og fremmest var blevet en succes, fordi det var gennemført i et samarbejde med andre kræfter i lokalsamfundet. Eleverne fandt det vigtigt, at genbrug af affald var noget de kunne følge helt til dørs. At de selv så at sige fik mulighed for at se, hvor mælkekartonen endte, som hun udtrykte det.

USA’s ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, gæstede domen samtidig med Connie Hedegaard, og mødet mellem de to udviklede sig til veloplagte meningsudvekslinger. Ambassadøren siges at være tæt på USA præsident, Barack Obama, debatten i domen gjorde det tydeligt for de tilstedeværende, at det, der foregår i EU på bæredygtighedsområdet, har stor bevågenhed i USA. Ambassadøren, Rufus Gifford, var da også både stolt og glad, da han ikke desto mindre kunne konstatere, at amerikanske storbyer rent faktisk er førende på visse felter, når vi taler bæredygtig byudvikling.

Ambassadøren

-Det gør et stort indtryk på mig, når jeg igen og igen konstaterer, at mine landsmænd tackler bæredygtighed på en professionel måde. Og her i domen har jeg talt med repræsentanter for flere store amerikanske byer, og de siger samstemmende, at samarbejde byerne imellem er forudsætningen for, at bæredygtige og unikke projekter lykkes, sagde Rufus Gifford.

Han er en flittig og kvalitetsbevidst bruger af København, og som udadvendt og nysgerrig ambassadør fik han for flere måneder siden øje på Dome of Visions.

-Jeg har kørt forbi denne mærkelige og fantastiske kuppel adskillige gange – uden at vide, hvad den skulle bruges til. Derfor er det fantastisk for mig at stå her i dag. København gør en synlig indsats for hele det bæredygtige aspekt, og til drengene bag Dome of Visions vil jeg bare sige:

”Good job, guys”, lød det fra den tilfredse ambassadør.

DoV-JonathanGrevsen-20062014LR-38

NCC og indflydelse

Direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC, Martin Manthorpe, er initiavtivtager til hele Dome of Visions-projektet, og efter hans opfattelse var den netop afviklede uge i domen som skræddersyet til bygningens helt særlige kvaliteter.

-For NCC er det vigtigt at søge indflydelse på by-niveau. Meget tyder på, at det er på dét felt, vi skal fokusere de kommende år. Og et netværk som C40 er helt centralt for os. Byer som Stockholm, Oslo og København er jo et vækst- og  hjemmemarked for NCC, konstaterer Martin Manthorpe.

Som han ser det, er der behov for, at kommuner og virksomheder bringes til at forstå hinanden bedre.

-En kommune er jo et fællesskab af borgere. Derfor skal vi som virksomhed blive bedre til at forstå kommuners behov, og hvordan kan vi som virksomhed tilvejebringe løsninger, som gør livet lettere for byens borgere. Omvendt kan kommunerne givetvis blive bedre til at forstå virksomhedernes arbejdsbetingelser, både hvad angår forretningsforståelse og de papirtunge arbejdsgange, siger Martin Manthorpe.

DoV-JonathanGrevsen-20062014LR-24

Samarbejde nødvendigt

Han fulgte med i en lang række af de debatter og workshops, som ugen i domen bød på, og han noterer sig, at mange byer giver udtryk for, at de mangler viden, når det gælder bæredygtig byudvikling.

-Hvis vi skal i en form for konkurrence med rådgiverne om den type udvikling af byerne, så skal vi søge indflydelse fx gennem et netværk som C40. I min optik bliver det byerne og de store virksomheder, som kommer til at drive udviklingen. Men der er ikke en virksomhed eller en kommune, der kan finde alle svarene alene. Man er nødt til at samarbejde, siger Martin Manthorpe og er dermed på bølgelængde med Connie Hedegaards tanker om samarbejde.

I øvrigt er Dome of Visions et meget konkret eksempel på samarbejde. Domen står på en statslig grund og Det Kongelige Bibliotek er partner i projektet. Det samme er Københavns Kommune.

-Dét samarbejde har været helt afgørende for, at vi er nået så langt, som vi er. Det er lykkedes os at levendegøre en vision i skala 1:1. Vi nøjes ikke med at tale om visionen, vi fører den ud i livet, tilføjer Martin Manthorpe.

 

Amerikansk kapital

Det har gjort indtryk på ham, at amerikanske storbyer var massivt til stede ved arrangementer i domen.

-Meget tyder på, at det netop bliver amerikanske byer, som efterspørger nye løsninger og ny viden på fx bæredygtighedsområdet, og formår vi i NCC at positionere os rigtigt kan vi måske komme i den situation, at vi kan tiltrække amerikansk kapital, konstaterer Martin Manthorpe.

Når deltagerne har ordet

Læs hvad Malcolm Shield, Climate policy engineer, City of Vancouver; Brian R. Swett, Chief, Office of Enviroment, Energy & Open Space, City of Boston og Vicki Bennett, Director of the Office of Sustainability (and former Environmental Programs manager, City of Salt Lake City har at fortælle.

 

Tekst: Luna Signe Hørdum og Søren Egert
Foto: Jonathan Kronborg Grevsen