Roskilde Festival flytter ind i Dome of Visions

Kan kunst og midlertidige strategier påvirke livet i byen?

making-svedehytte 

”Jeg håber, Roskilde Festivals tre-dages besøg i domen kommer til at  skabe værdi i forhold til de spor, vi undersøger.”
Gry Worre Hallberg, kurator, Dome of Visions.

”Vi kommer til domen og giver et drys af noget, der er meget koncentreret.”
Signe Brink Pedersen, kurator, Roskilde Festival, og Ph.D.-studerende.

DoV-NXT-making_0721-LR

Vi kender alle historien om, at Roskilde Festival hvert år i juli manifesterer sig som en midlertidig by med 130.000 indbyggere. Kan man overføre dele af festivalens tankesæt til storbyen?

Forsøget bliver gjort i weekenden 26. til 28. september i Dome of Visions, hvor arrangementet ”Making the City” bliver afviklet.

Gry Worre Hallberg er domens kurator og kuraterer i øvrigt Roskilde Festivalens performanceprogram. Hun fremhæver, at domen netop er et eksperiment, der arbejder med at udforske, hvordan man kan skabe og udfordre det midlertidige liv i byens mange rum.

-Roskilde Festival har det samme spor i sin agenda. På Roskilde eksperimenterer man hvert år med at skabe nye og forskellige midlertidige rum, så vores agendaer går fint i spænd. Dertil kommer, at kunst og kultur generelt bidrager til byudviklingen. Den strategi undersøger vi specifikt igennem hele ”Making the City”.  Vi kalder jo netop domen for et midlertidigt forsamlingshus, og når Roskilde Festival nu besøger os, understreger det domens position som en institution, der spiller en rolle i hele byudviklingsdebatten, siger Gry Worre Hallberg.

Signe Brink Pedersen er kurator på Roskilde Festival og Ph.D.-studerende, og hun ser et klart slægtsskab mellem den rumlige strategi, festivalen arbejder under, og hele visionen med domen på Søren Kierkegaards Plads.

-Roskilde Festival varer otte dage. Derfor arbejder vi med midlertidig kunst og midlertidig arkitektur og er næsten fortrolige med, at der er noget særligt forbundet med at arbejde med noget, der er flygtigt. Man kan fx teste alternativer og være kritisk på en anderledes måde, fordi man opererer i et midlertidigt felt. Domen gør det samme, men den gør det i byen, og det giver en ny legeplads, som er interessant for os at undersøge, lyder det fra Signe Brink Pedersen.

DoV-roskilde-making-infoDoV-Roskildefestival-making-office

Hun er optaget af, at ”Making the City” også er Roskilde Festivals forsøg på at give noget tilbage til byen.

-Vi kommer til domen og giver et drys af noget, der er meget koncentreret. Men vi vil også eksperimentere og blive en del af det, der allerede er sat i gang i domen. For mig er domen en katalysator for, hvordan byen kan være og hvilket liv, der kan opstå.

-”Making the City” er blevet til i et samarbejde med en række samarbejdspartnere, så vi bliver i stand til at belyse en række forskellige emner meget bredt. Fx vil der være en række koncerter og performances, der appellerer bredt til københavneren, men der vil også være elementer, som prøver at fremelske noget kritisk tankekraft hos deltagerne. Vi håber at stimulere refleksionen. Hvad er visionen og drømmene for vores by? Jeg ville da ønske, at vi brugte lidt flere af vores kulturkroner på at se på, om vi kunne skabe en by, der tilbød et interessant liv for mange, siger Signe Brink Pedersen.

”Making the City” er blevet til i et samarbejde mellem Roskilde Festival og Dome of Visions. Øvrige samarbejdspartnere er Realdania, Dansk Arkitektur Center, Arkitektforeningen og Orange Innovation.

-Jeg håber, Roskilde Festivals tre-dages besøg i domen kommer til at skabe værdi i forhold til de spor, vi undersøger. Som et meget levende og midlertidigt hus midt i København er vi optaget af, hvordan man på en udfordrende måde kan diskutere, hvordan vibrerende liv opstår og stimuleres, siger Gry Worre Hallberg og refererer til de tre spor, domen arbejder i.

-Vi arbejder i et bæredygtighedsspor, et byudviklingsspor og et mere sanseligt spor, og ”Making the City” består af lidt af det hele, slutter Gry Worre Hallberg.

DoV-Roskilde-making-svedehytteMaking-sebastian-kucharuk_2362 Making-sebastian-kucharuk_2369

Tekst: Søren Egert
Foto: Gry Worre Hallberg, Stine Skøtt Olesen (svedehytte opbygning), Sebastian Kucharuk (svedehytte by night)