Norske byggevisioner luftet i domen

–Som samfund rykker Norge seriøst på de klimaudfordringer, verden står overfor. Norge rykker måske ligefrem mere end Danmark, siger Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC og medlem af bestyrelsen i danske Gate 21.

Torsdag 8. juni 2017 besøgte en veloplagt bestyrelse fra norske Bygg 21 Dome of Visions for i skala 1:1 at se, hvad bæredygtigt byggeri også kan være. Bygg 21 er den norske pendant til danske Gate 21 – fora, hvor offentlige og private interessenter drøfter grønne løsninger for fremtidens byggeri. Og det er NCC, som har bygget kuplen på Pier 2, Aarhus Havn.

BYGG21

Fossilfri byggeplads

–Det er tydeligt, at det offentlige marked i Norge ønsker at fremme den grønne udvikling og omstilling. Fx er der i byggesektoren generelt stor efterspørgsel på træ og trækonstruktioner, især CLT (Cross Laminated Timber). Og som noget ret enestående opererer man med fossilfrie byggepladser, hvilket betyder, at bygherren arbejder på at fremme en udvikling, hvor fossile brændstoffer ikke bliver brugt, heller ikke når materialer skal til eller fra en byggeplads. Så på flere områder er Norge faktisk kommet længere end Danmark, når vi taler grøn omstilling og bæredygtige løsninger, vurderer Martin Manthorpe.

–Du kan sige, at nordmændene går både konkret og meget ambitiøst til værks. Det er mit indtryk, at byggebranchen er åben for at gå nye veje. Således var den norske delegation meget optaget af de mange forskellige indeklimamålinger, vi foretager i Dome of Visions. Vores opsamling af data giver os nemlig unikke muligheder for at kunne tilbyde de rigtige løsninger til fremtidens kunder, ikke mindst fordi vi benytter eksisterende teknologi, sat sammen på en ny måde, og det giver altså resultater, siger Martin Manthorpe.

BYGG21

Norske ambitioner

Norske Bygg 21 har en målsætning om at arbejde for at realisere de potentialer, der ligger i byggebranchen. Lønsom produktivitet og en konstant bæredygtig udvikling er udpeget som de vigtigste pejlemærker.

Sverre Tiltnes, programdirektør i Bygg 21, siger, at omkostningsniveauet og bæredygtighed simpelthen er to af de største og meget konkrete udfordringer for branchen.

–Vi har en ambition om at sænke omkostningsniveauet med 20 pct. – uden at byggeriets kvalitet bliver ringere, og uden at vi sætter den grønne omstilling på stand by. I forvejen har vi ganske meget erhvervsbyggeri, der hvad bæredygtighed angår faktisk er internationale forbilleder, og vi vil fortsætte med at satse på at levere endnu flere bæredygtige helhedsløsninger, siger Sverre Tiltnes fra Bygg 21.

BYGG21

Nordisk udveksling

Martin Manthorpe noterer sig, at Norges ambitionsniveau er højt, og at andre vil kunne bruge de norske erfaringer.

–Det, man foretager sig i Norge, giver grobund for en egentlig nordisk idéudveksling, når det drejer sig om erfaringer på klima-, energi og byggeområdet. Bæredygtighed i Danmark har som bekendt mange ansigter, ikke mindst det sociale aspekt, og det ser ud som om, nordmændene nu for alvor også arbejder med social bæredygtighed. Både Oslo og Trondheim kommuner er således meget optaget af at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold hele vejen igennem på offentlige byggeopgaver, siger Martin Manthorpe.

–Når nordmændene nu vægter det aspekt lige så højt, som vi gør det i Danmark, betyder det jo også, at vi som entreprenører i Norden mere og mere konkurrerer på lige vilkår, og det kan alle kun være tilfredse med, tilføjer han.

Og Sverre Tiltnes supplerer.

–Danmark har tradition for et godt samarbejde entreprenører og myndigheder imellem. I Norge er det nok mere markedskræfterne, der styrer, og vores struktur i hele branchen er fladere end den, man ser i Danmark, siger Sverre Tiltnes.

 

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: CAMILLA BØDKER