Ministerdialog og en stor bunke med gode råd

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) lagde op til entusiastisk dialog, da hun i Dome of Visions onsdag 4. marts 2015 mødte Vinterakademiets 35 deltagere.

DoV-JnathanGrevsen-04052015-09LR

Ministeren lagde målrettet fra land og stillede hurtigt skarpt på noget af dét, der er selve temaet for Vinterakademiet: bæredygtig renovering og transformation.

-Hvordan får vi flere nyuddannede til at tænke bæredygtigt? Hvordan får jeg mere af netop dét ind i min uddannelse, og hvordan kan man tænke bæredygtighed ind på tværs, lød det fra Sofie Carsten Nielsen.

DoV-JnathanGrevsen-04052015-14LR

Og hun tog selv hul på en flig af svaret ved selv at spørge om, hvordan man skaber engagement på studiet?

-Jeg synes, Vinterakademiet er et godt udtryk for engagement. Men hvordan får vi helt generelt mere engagement ind på de videregående uddannelser? Regeringen har faktisk haft flere kvalitetsudvalg til at se nærmere på spørgsmålet, og noget af det, der bliver peget på, er, at der på en række studier i Danmark mangler motivation. Måske en løsning kan være, at flere studier simpelthen lægger mere vægt på større engagement og mere praktik, sagde Sofie Carsten Nielsen.

DoV-JnathanGrevsen-04052015-38LR

Spørgsmål og svar

-Tværfaglighed. Vi har brug for meget mere af det. Hvad skal der til for, at vi kan tænke mere på tværs. Konkret kunne jeg jo spørge: Hvordan får vi bæredygtighedstænkningen ind i flere uddannelser? Er det selve tilrettelæggelsen af studiet, vi skal se på? Er der noget, jeg som minister kan gøre, lød det fra en meget spørgende uddannelses- og forskningsminister.

Og svarene kom i en lind strøm fra de studerende, som leverede vidt forskellige bud på fremtidens perfekte studie. Et bud gik på, at tværfaglighed opstår, når ens egen faglighed bliver sat på spil.

Lær af sundhedsprofessionsuddannelserne, hvor man praktiserer mange tværfaglige forløb, lød et andet.

DoV-JnathanGrevsen-04052015-22LRDoV-JnathanGrevsen-04052015-20LR

Input til ministeren

Johannes Mølleskov, arkitektur, Arkitektskolen, Aarhus:
-Omkring det bæredygtige savner jeg, at underviserne har en holdning til spørgsmålet. Jeg er stødt på mange undervisere, som fandt bæredygtighed uinteressant og nærmest kæmpede imod.

Kristine Nilsson, Landskabsarkitektur & Bydesign, Københavns Universitet:
-Det handler om at omformulere en række faglige standpunkter inden for de forskellige fag. På den måde kan man måske få øjnene op for tværfaglighed som en styrke.

Måske skal man motivere mere – i stedet for blot at stille krav. De forskellige fagligheder kan jo komplementere hinanden. Og skal man engagere de studerende noget mere, skal man måske give dem noget mere. Færre ressourcer trækker os i den forkerte retning.

Frederik Hesseldahl, Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole:
-Jeg går ind for konkrete samarbejder på tværs i studieforløbet. Fx mellem arkitektskolerne og DTU og håndværkere, så min forståelse for dét at bygge ville blive større. Man kunne jo sige til en studerende, at hun godt må bruge seks år på sit studie i stedet for blot fem. Det ene ekstra år vil være givet godt ud, især hvis tværfaglighed kom mere i spil. Lad være med at presse folk gennem uddannelserne.

Folk, der løber hurtigt gennem en uddannelse, kommer ud som halvfærdige.

Camilla Bech Madsen, International Business & Politics, CBS:
-Ude i virkeligheden er der brancher, der har brug for tværfaglige løsninger, fx byggeriet. De vil gerne ha indspark fra sådan nogle som os. Faktisk har jeg følt, at jeg har lært allermest, når jeg arbejdede i en tværfaglig gruppe.

Sofie Brincker, Landskabsarkitektur, Købehavns Universitet:
-Bæredygtighed er jo en meget kompleks størrelse, som kræver, at forskellige faggrupper evner at arbejde sammen.

Måske skal der simpelthen stilles krav om, at der skal samarbejdes! Fx er arkitekter ikke altid klar over, at de også skal ha øje for borgerinddragelse. I det hele taget er udfordringerne meget bredere i dag i forhold til for blot ti år siden. Lad mig nævne, at hvis man tegner et højt flot hus, så kunne det måske være en ide at tænke ind i projektet, at det gerne måtte give noget tilbage til byen. Vi skal ha større ansvarlighed overfor hinanden på tværs.

DoV-JnathanGrevsen-04052015-33LR DoV-JnathanGrevsen-04052015-27LR

En opfordring

Sofie Carsten Nielsen så ud til at befinde sig godt i Dome of Visions. Spørgsmålene til hende var præget af interesse og engagement, og hun blev ikke stillet til regnskab for hverken det ene eller det andet. Afslutningsvis kastede hun en bold eller to tilbage til de studerende:

-Jeg synes, I skal udfordre jeres egne institutioner, hvis I synes, der er sat forkerte rammer op. Som jeg ser det, bliver rammer ikke fortolket ens. Nogle steder er praktik fx en mulighed. Andre steder kan det nærmest pr automatik ikke lade sig gøre. Det skal I udfordre, sagde hun.

DoV-JnathanGrevsen-04052015-03LR

Et hjertesuk

Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC, er initiativtager til Vinterakademiet, og han fulgte Sofie Carsten Nielsen ud af Dome of Visions med dette lille hjertesuk:

-Som virksomhed har vi af og til svært ved at komme i kontakt med uddannelsesinstitutionerne, fx synes jeg, de studerende skal honoreres af deres uddannelsessted, fordi de deltager i Vinterakademiet. Men vores ønske er så vidt jeg kan se ikke blevet efterkommet, og det virker administrativt for tungt, sagde han.

 

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: JONATHAN KRONBORG GREVSEN