MINI DOMEN INDTAGER DEN FINSKE BUGT

Efter at have huset en lang række arrangementer og debatter under det svenske folkemøde, Almedalen, er tiden nu inde til nye oplevelser. NCC’s og Atelier Kristoffer Tejlgaards mini dome rejser således længere mod nord, hvor den skal indgå i en helt ny kontekst.

Mini domen lander bogstaveligtalt midt i Helsinki i forbindelse med den finske festival – Lähiöfest 2017 – festival of neighbourhoods. En festival, der inviterer hele nabolaget og lokallivet til at deltage i åbne arrangementer, hvor byens og dens forstæders fremtid diskuteres og hyldes. Bagom festivalen står et interessant samarbejde mellem meget forskellige aktører, organisationer, private virksomheder, aktivister, entreprenører, NGO’er, borgere og slutteligt selve Helsinki by (The City Departments).

-At mini domen rykker videre i en ny kontekst i Finland er interessant, og umiddelbart lader det til, at festivalen passer godt ind i Dome of Visions univers, vision og grundlæggende ånd.
Jeg tror, at mini domen og festivalen kan supplere hinanden godt ved at tilbyde et rum og en platform, hvor mennesker kan mødes, diskutere arkitektur, byen og dens fremtidige udvikling, fortæller arkitekten bag, Kristoffer Tejlgaard.

Billeder fra Almedalen:

Mini domen – et nyt eksperiment med arkitekturen

I forbindelse med opførelsen af Dome of Visions 2.0 i Stockholm, blev det i NCC-regi besluttet at opføre en mindre pavillon til det svenske folkemøde, Almedalsveckan. Dels for at gøre opmærksom på at Dome of Visions nu bredte sig længere nordpå, og dels for at give arkitekten mulighed for at eksperimentere med geometri og formgivning.

Med Almedals-domen bevægende tegnestuen sig for første gang væk fra den geodætiske geometri som Buckminster Fuller revolutionerede i. Håbet var at finde en ny formgivning, der stadig kunne leve op til de industrielle-, statiske-, og æstetiske krav til Stockholms domen, Dome of Visions 2.0.

Gennem 3D modellering lykkedes det at finde en geometri baseret på romber, som kunne nedbringe spildproduktet i produktionen og samtidig gøre mini domen stabil nok til at stå uafhængig af et trægitter. Således kunne arkitekterne både udfordre og undersøge selve polykarbonatens egenskaber og egenstyrke. Eksperimentet har vist sig som en succes.

Billeder af den igangværerende opbygning af mini domen i Helsinki – taget af teurastamo via Instagram:

Se opbygningen via Lähiöfest kamera 1
Læs mere om den finske festival Lähiöfest 2017

Dome of Visions – CO-visionaries og supporters
Dome of Visions er rammen om co-creation mellem visionære byudviklere på tværs af fag- og landegrænser. Projektet viser offensiv indstilling til at tage ansvar, ikke kun for et klimamæssigt bæredygtigt samfund men også for det kulturelle liv i byens mellemrum.

Som vision og koncept er Dome of Visions skabt i et partnerskab mellem virksomheden NXT og entreprenørvirksomheden NCC, der er en af Nordens store byggevirksomheder med ansvar for byernes fremtid og for de store byggepladser, der med mellemrum står åbne for eksperimenterende midlertidigt liv.

Dome of Visions 1.0 er formgivet og tegnet af arkitekterne Kristoffer Tejlgaard og Benny Jepsen. De senere versioner – 2.0, 3.0 og mini domen – er tegnet af Atelier Kristoffer Tejlgaard. Dome of Visions er støttet af en stor gruppe visionære mennesker drevet af nysgerrighed og passion for en mere bæredygtig fremtid.

TEKST: LUNA SIGNE HØRDUM / Atelier Kristoffer Tejlgaard
FOTO: NCC/ERIK MÅRTENSSON, KRISTOFFER TEJLGAARD, teurastamo