Laboratorium på gadeplan – Mejlgade satser på lokalt engagement

 

I en baggård i det aarhusianske Latinerkvarter oppe under tagryggen ligger den frivillige organisation og det urbane laboratorium, Mejlgade Lab. Og det er her, Vinterakademiet 2017 og dets 40 deltagere lægger vejen forbi for at blive klogere på et af akademiets overordnede temaer: Kulturarv og Identitet – herunder Borgerinddragelse og Midlertidighed.

Mejlgade Lab ønsker at gøre byliv mere grønt og bæredygtigt og skabe lokale løsninger, som matcher de globale klimaændringer. Tiltagene og engagementet hviler på en lokal, community-baseret udvikling. Under taget forklarer projektleder i Mejlgade Lab, Jonatan Marcussen, sig nærmere.

-Vores vision er at inspirere og engagere lokalbefolkningen i grønne netværk og fællesskaber, hvor Mejlgade Lab fungerer som et mellemliggende grønt og bæredygtigt 1:1 laboratorium. Et par af vores aktuelle temaer er affaldshåndtering, intelligente regnvandsløsninger, biodiversitet, grøn mobilitet og grønne ordninger i den tætbefolkede by, siger Jonatan Marcussen.

Upcycling
Mejlgade Lab har over en længere periode arbejdet med genanvendelse og upcycling af affald ved at  afprøve mobile sorteringsstationer i det gamle Latinerkvarter i samarbejde med en gruppe af beboere.

-De bidrager til at belyse, hvilke muligheder og udfordringer, der er i at oprette et både velfungerende og bæredygtigt system for affaldshåndtering – og netop dette er en stor udfordring, når man arbejder i en meget gammel bydel, forklarer Jonatan Marcussen.

Mejlgade Lab benytter sig især af en antropologisk og brugerdrevet metode for at gøre det lokale engagement så stort som muligt.

–Beboere, virksomheder, studerende og kommunen bliver opfattet som aktører i et tværfagligt fællesskab, siger Jonatan Marcussen.

Workshops
Mejlgade Lab har afviklet flere workshops i Dome of Visions i Aarhus, senest en om at genanvende regnvand i gården og kvarteret som sådan. Aarhus Kommune og Aarhus Vand spillede aktivt med, og beboerne på Nørre Stenbro (området mellem Nørreport, Kystvejen, Østbanetorvet og Knudrisgade) blev klogere på teknologi, hældningsgrader, vandkapacitet og meget andet. Afklaringen fra workshoppen betyder, at deltagerne nu ved, hvad der kan lade sig gøre – og hvad man skal holde sig fra.

–Workshoppen i Dome of Visions gav en række indtryk af, hvad beboerne ønsker sig, når vi taler om at genanvende regnvand som en fælles ressource, og i løbet af foråret mødes vi i en af gårdene på Nørre Stenbro for at fortsætte arbejdet. Sideløbende vil vi sammen med frivillige arkitektstuderende tænke nye initiativer ind i hele arbejdet med at genanvende så meget regnvand som muligt, og vi vil hele tiden sørge for, at det borgerdrevne kommer i højsædet, lover Jonatan Marcussen.

TEKST: LUNA SIGNE HØRDUM NIELSEN
FOTO: HELLE ARENSBAK

Læs mere om Mejlgade Lab workshops i Dome of Visions:
Endnu en forsmag
Regnvand og Mejlgade