Kan vi bor her om 100 år?

–Jeg sætter selv lighedstegn mellem bæredygtighed og balanceret byggeri, siger tømrerfaglærer Klaus Mønster, mens han holder døren for de knap 40 tømrerlærlinge fra Next – Uddannelse København, som denne solbeskinnede onsdag 15. marts 2016 aflagde et fagligt besøg i Dome of Visions.

–Denne såkaldte valgfagsuge står for os i bæredygtighedens tegn, derfor besøger vi selvfølgelig domen, fordi den meget konkret i praksis viser, hvad bæredygtigt byggeri også kan være. Vi fokuserer en del på CO2-neutrale byggerier og interesserer os for ressourceforbrug meget bredt. Fx spørger vi os selv, om en væg nu også nødvendigvis skal være 53 centimeter tyk, fordi et bygningsreglement taler om det. Er der balance i det, spørger Klaus Mønster?

Afklaret tilgang

Tømrerlærlingene i domen er optaget af at gøre deres egen bæredygtighedsuge så konkret som muligt. Og Klaus Mønsters kollega, tømrerfaglærer Johnny Madsen ser gerne, at lærlingene får en mere afklaret tilgang til bæredygtighedsbegrebet.

–Begrebet flagrer, og vi skal hele tiden huske på, at det er den enkelte bygherre, der bestemmer, hvor bæredygtigt et byggeri skal være, og ofte kan man fastslå ambitionsniveauet, når man nærlæser licitationsmaterialet, siger Johnny Madsen.

DoV-Next-TLaerlinge-17032016-P1150077-LR

Plads til forbedring

Julius Leth Jans, tømrerlærling i gang med grundforløbet er optaget af, at bæredygtighed i virkeligheden består af mange vidt forskellige kategorier.

–Jeg synes, det er interessant at gå i dybden med de forskellige tankegang, der findes, når vi taler bæredygtigt byggeri. Når jeg selv skal arbejde som tømrer, vil jeg klart lægge vægt på genbrug materialevalg, siger Julius Leth Jans og nævner, at han også vil holde øje med, hvor langt man egentlig transporterer byggematerialer.

–Jeg fornemmer, der er plads til forbedring, siger han.

Ingen konklusioner

Patrick Falkenberg Møller, tømrerlærling, ligeledes i gang med grundforløbet, siger, at han bruger valgfagsugen til at blive klogere på begrebet bæredygtighed.

–Jeg har helt klart ingen konklusioner på det i øjeblikket, men jeg vil gerne vide mere om, hvilken forskel bæredygtigt byggeri evt. kan gøre i forhold til traditionelt byggeri. Debatten om global opvarmning er jo faktisk ret uhyggelig. Tænk hvis vi ikke kan bo her om 100 år, lyder det fra Patrick, som fremhæver, at han allerede nu lærer om affaldssortering, genbrug og energiudnyttelse.

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: STINE SKØTT OLESEN