Kan skulderklap til unge skabe mere tryghed i udsatte boligområder?

Livestreamet debat i Dome of Visions om politi, kriminelle og mikrovirksomheder

DoV-JonathanGrevsen-Domekrati-12DoV-JonathanGrevsen-Domekrati-04

Valgkampen er spækket med påstande og historier om livet i udsatte boligområder som fx Vollsmose og Mjølnerparken.

Men hvordan ser virkeligheden ud?

DoV-JonathanGrevsen-Domekrati-35

Dome of Visions på Søren Kierkegaards Plads i København gav selv en del af svaret via det panel af studerende, som hele formiddagen, lørdag 13. juni drøftede, hvordan man kan skabe (mere) tryghed i udsatte boligområder.

DoV-JonathanGrevsen-Domekrati-06 DoV-JonathanGrevsen-Domekrati-08

Panelet indledte dagen med en cykeltur til Mjølnerparken på Nørrebro og en snak med de lokale, og tilbage i Dome of Visions var der så gjort klar til en livestreamet debat mellem netop Dome of Visions og søsterdomen, BLs dome på Folkemødet i Allinge, der til lejligheden var udstyret med et panel bestående af bl.a. Bo Fabricius, SSP-leder i Fredensborg, Maria Kavita Nielsen, projektchef (Mind Your Own Business) og Bent Madsen, direktør i BL – Danmarks Almene Boliger.

DoV-JonathanGrevsen-Domekrati-33

Og panelet i København valgte Cecilie Brejner Therkildsen, engelskstuderende på Københavns Universitet, som den, der skulle livestreames til Clement Kjersgaard og domen og dermed panelet på Bornholm. Et perfekt valg, for Cecilie har de seneste fem år boet i Mjølnerparken.

-Jeg er meget, meget glad for at bo der. Der er lys, luft og god plads. Jeg har gode naboer, og deres søn er lige blevet student, siger Cecilie Brejner Therkildsen, og lægger på den måde afstand til den til tider ophedede diskussion om ghettoer, bander, knive, overfald og røverier i udsatte boligområder.

DoV-JonathanGrevsen-Domekrati-40

Reaktivt politi

I det bornholmske panel kom Bo Fabricius hurtigt med et par pointer – og et par spørgsmål.

-Mange taler ofte om politi og den indsats, politiet kan eller skal gøre. Men skal politiet skabe tryghed, skal det være til stede, før kriminaliteten bliver begået, og før de første tegn på kriminalitet i det hele taget viser sig. Er det modsatte tilfældet, bliver politiet opfattet reaktivt og som en instans, der konstant sætter rammer for, hvordan de unge skal opføre sig. Derfor har man gennem mange år arbejdet med nærpolitiforsøg, men resultaterne har ikke været gode. Jeg medgiver, at det er svært at måle effekten af forebyggende arbejde, men det er en kendsgerning, at meget og meget synligt politi ofte skaber utryghed, lyder det fra Bo Fabricius, som ikke på stående fod ønsker at komme med deciderede løsningsforslag til, hvordan man skaber mere tryghed i udsatte boligområder – med politiets hjælp.

DoV-JonathanGrevsen-Domekrati-39

Skulderklap

Maria Kavita Nielsen er projektchef i Dansk Flygtningehjælp og driver det meget roste projekt, Mind Your Own Business, hvor en række mikrovirksomheder bogstaveligt talt trækker drenge ud af deres vante rammer, giver dem opgaver, livsindhold og skulderklap. De unge bliver først og fremmest mødt uden fordomme via Mind Your Own Business.

-Forebyggelse er det vigtigste, politi eller ej. Hvis vi ser på de små brødre i udsatte boligområder, så har mange af de mindre brødre kriminelle storebrødre, og skal vi bringe de mindre brødre ind på en anden vej, kræver det, at vi kommer med en række indsatser, hvor vi lader de mindste møde noget andet end det, deres større brødre gjorde. Konkret gør vi i Mind Your Own Business meget for at få andre ressourcer ind i boligområderne, fx via frivillige fra nærområdet og det lokale erhvervsliv. Opgaven for de unge er så at komme i gang med at drive en eller anden form for mikrovirksomhed. Når en direktør eller en studerende fra CBS lægger vejen forbi, ser de unge pludselig et Danmark, der ikke kun består af socialrådgivere, SSP-medarbejdere eller pædagoger. De unge har brug for et samvær med voksne på en måde, som systemet ikke i dag tilbyder. De vil gerne spejle sig i noget andet end det sædvanlige. De vil gerne ses som en ressource og ikke altid som en belastning, konstaterer Maria Kavita Nielsen.

 

DoV-JonathanGrevsen-Domekrati-16

De få og de mange

De seneste 30 år har man diskuteret ghettodannelser og kriminalitet i de store boligområder. I 1980-erne var kriminaliteten højere i de udsatte boligområder, end den er i dag. BL – Danmarks Almene Boliger fortæller i en ny undersøgelse, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem følelsen af tryghed i et boligområde og så den begåede kriminalitet.

Bent Madsen, direktør i BL:

-Vi ved mere og mere om, hvad der virker i boligområderne, når vi taler om at dæmpe kriminaliteten. I Vollsmose er det fx kortlagt, at ud af de 9.500 beboere er det en meget lille gruppe af unge kriminelle, cirka 20 personer, der udøver hård kriminalitet. Politiet har i årevis fokuseret på de 20 personer. Men nu prøver man noget andet. Man forsøgte at opdyrke gode relationer til de 9.480, der fungerer godt i civilsamfundet, og den manøvre har haft en fantastisk positiv effekt, og jeg tror vi skal videre ad den vej, siger Bent Madsen.

DoV-JonathanGrevsen-Domekrati-24

TEKST: SØREN EGERT

FOTO: JONATHAN KRONBORG GREVSEN / DOME OF VISIONS