Kan man måle flow og magi?

I sig selv er det måske ikke epokegørende at måle CO2-indholdet i den luft, vi ind- og udånder, når vi opholder os inden døre, men kobler man målingen med, hvad der i øvrigt sker i rummet, giver det særdeles god mening.

DoV-NXT-10072014063-LR

Gry Worre Hallberg, kurator og kunstnerisk leder i Dome of Visions, følger nøje med i de digitale målinger, der konstant foretages i domen (du kan selv følge med i målingerne her på sitet), og hun ser store perspektiver i det målerarbejde, der foregår i domen.

-Ved at koble de digitale målinger i domen med det kulturelle og sociale indhold i bygningen skriver vi os på sin vis ind i krydsfeltet mellem digital teknologi og Humanities og dermed i den nyere videnskabelige og potentialefyldte gren ‘Digital Humanities’, siger hun.

DoV-NXT-10072014065-LR

Transformativ oplevelse

-Er du fx til en koncert, kan du jo mærke, om musikken rammer rigtigt. Mange taler om, at der var et godt flow i koncerten, at der var magiske øjeblikke, men det er ikke let at beskrive værdien af denne oplevelse og erfaring videnskabeligt. Begreber som ‘flow’ og ‘magi’ er vanskelige størrelser at måle, men de målinger, vi gennemfører i Dome of Visions, peger jo faktisk på attraktionen og densiteten i rummet på et givet tidspunkt. Vi kan pt. sammenholde CO2-udslippet med antallet af besøgende og på den måde pege på attraktionen og tætheden (densiteten) i rummet. Det interessante kunne være at videreudvikle og samarbejde om, hvordan vi også kan måle intensiteten og måske endda den transformative effekt – det kulturelle og sociale forandringspotentiale i rummet.  Er vores CO2-udslip fx større, når vi oplever et intenst øjeblik, flow eller magi. Det ville vi kunne sige noget om ved også at registrere antallet af mennesker i rummet og ved at sammenholde det med CO2-udsslippet. Selv om der kun sidder to mennesker og lytter til en koncert eller en debat eller en performance i domen, har begivenheden for den ene af dem måske været en transformativ oplevelse, som igen fører til, at vedkommende videre frem måske handler anderledes i sin gøren og laden. Spørger Gry Worre Hallberg.

DoV-NXT-10072014066-LR

Dioder på kinden

-Man kan forstille sig forskellige videnskabelige fremtidsperspektiver i feltet mellem digital teknologi og validering af værdien af det sociale og kulturelle indhold. Kunne vi fx sætte dioder på kinderne af gæsterne, så vi kan måle, om kinderne blive røde og øjnene blanke, når noget påvirkende finder sted.  Og hvad er det, der påvirker? Hvordan kan man ved hjælp af moderne teknologi måle, om der sker noget transformativt socialt og kulturelt med de tilstedeværende. Kan vi på et tidspunkt ligefrem måle, om et plantet transformationsfrø spirer og gror, lyder det fra Gry Worre Hallberg.

DoV-NXT-10072014071-LR

Pionerprojekter

-Jeg er optaget af et udvikle nye evalueringsmetoder, som kan måle den sociale og kulturelle værdi af pionerprojekter som fx Dome of Visions. Det handler om forgreninger. Det, vi foretager os i domen, forgrener sig jo netop ud i nye kontekster, som vi ikke kan se. Men jeg er overbevist om, at frøene skaber værdi, og måske kan den nye sociale teknologi vise os, at der sker et skift. I det øjeblik, der indtræffer en erkendelse eller en erfaring som følge af en sanselig eller kropslig oplevelse, er der meget vide perspektiver i at måle på forskellige parametre, siger hun.

-I dag mangler vi målemetoder til netop det sociale og kulturelle felt, så vi kan forstå, hvad der sker, når det transformative øjeblik indtræffer. Der er et forandringspotentiale i det indhold, domen præsenterer, og i den måde, vi skaber afsæt for indholdets udfoldelse. Vores kuratoriske tilgang så at sige,  og vi skulle gerne blive i stand til at bruge de digitale teknologier til mere præcist at registrere, hvad der sker i processen.  Tænk hvis vi kunne registrere det øjeblik, hvor en indsigt manifesterer sig, siger hun.

DoV-NXT-10072014072-LR

Intuitive valg

Målinger udtrykker erfaringer, og Gry Worre Hallberg vil gerne bruge dem fremadrettet i sit kuratoriske arbejde. Men ikke for enhver pris.

-I et pionerprojekt som det, der er i gang i domen, er det vigtigt, at folkene bag næsten uden forbehold putter egne intentioner ind i projektet. Vi renser så at sige vores intentioner i hinandens, og det sikrer en dyb faglighed. Det handler om at ha´ og at vise tillid til de valg, der også nogen gange er intuitive. Målinger skal bruges til at skabe større værdi. Men de skal ikke  låse os fast, slutter Gry Worre Hallberg.

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: STINE SKØTT OLESEN