Kan man kopiere Kartoffelrækkerne?

Når Jan Albrechtsen, arkitekt, MAA og partner i Tegnestuen Vandkunsten skal indkredse, hvad fænomenet byggeforeningshuse i grunden er for en størrelse, siger han: ”Det udfolder en tæthed”.

img_3449-LR

Torsdag 8. oktober i Dome of Visions deltog han i symposiet Gamle Kvaliteter i Den nye By. Symposiet skal ses som en del af udstillingen Et lille Hus i Byen, der i ugevis har trukket mange besøgende til domen.

Udstillingen markerer, at Arbejdernes Byggeforening i år har 150 år på bagen, og symposiet i domen diskuterede, om de gamle kvaliteter i byggeforeningshusene kan overføres til storbyerne i dagens Danmark.

img_1219-LR

Nutidigt bud

Rækkehusene i Havnevigen på Islands Brygge er ifølge Jan Albrechtsen et nutidigt bud på huse, der ligger tæt på byen, tæt på vandet og tæt på grønne områder. Vandkunsten har tegnet husene, og inspirationen til dem er hentet i …Kartoffelrækkerne. De 110 huse i Havnevigen er klar til indflytning næste år. 100 huse er solgt, og priserne på de resterende ti begynder ved lige knap syv millioner kroner. I parentes bemærket koster byggeforeningshuse i både Kartoffelrækkerne og i Humleby på Vesterbro rask væk det samme…

img_3415-LR

Sælger sig selv

-Vi så det som en opgave at nytænke Kartoffelrækkerne og var bevidste om, at Havnevigens huse kom til at ligge i et område præget af nyt etagebyggeri, adskilt af græsplæner og parkeringspladser, siger Jan Albrechtsen.

-Rent faktisk udarbejdede vi på Vandkunsten for en del år siden konkrete planer for det område, hvor Havnevigen nu ligger. Vi forestillede os etagebyggeri, men for fem-ti år siden eksploderede interessen for rækkehuse i hovedstadsområdet. Et rækkehus med en lille forhave sælger nærmest sig selv, og børnefamilierne er nok de mest ivrige købere, siger han.

img_3425-LR

Genboens øjne

-Det interessante ved Havnevigen er, at man faktisk bor tættere på hinanden, end man gør i Kartoffeltækkerne. I Havnevigen kommer du helt sikkert til at kende farven på din genbos øjne. Men i kraft af niveauforskelle og forskydninger er det alligevel rart at opholde sig i husene, vurderer Jan Albrechtsen.

-Og gaderummet er præget af smalle veje, hvorfra der er adgang til alle boliger, tilføjer han.

img_3450-LR

Bymæssig kontekst

-For os som arkitekter er det meget udfordrende at være med til at udvikle huse i en tæt, bymæssig kontekst, hvor andre og mere traditionelle byggerier er voldsomt dominerende.

-Det at være med til at folde en anden type hus ud, sætter jeg stor pris på. Men vi forsøger ikke at få det til at lyde som om, at man alle steder skal bygge som i Havnevigen. For os er det interessant at bygge noget, hvor der rent faktisk kan bo mange mennesker, og byggeriet matcher de klassiske karréer i storbyen, hvad antallet af beboere angår, siger Jan Albrechtsen.

img_3419-LR

Markedet bestemmer

-Havnevigen er på mange måder et klassisk og markedsbestemt produkt, bestilt af NCC. Langt de fleste af husene blev solgt meget hurtigt og med indflytning i 2016. Flere af køberne har oplevet, at dét hus, de endnu ikke er flyttet ind i, er steget i værdi. Typisk med en million kroner, siger Jan Albrechtsen.

Han deltog i symposiet i Dome of Visions sammen med professor Claus Bech-Danielsen fra SBI/Aalborg Universitet, cand. scient. pol. Jørgen Nue Møller, URBANITAS, Jan Albrechtsen, arkitekt, MAA og partner i Tegnestuen Vandkunsten, Hans Thor Andersen, forskningschef, SBI/Aalborg Universitet og Rolf Andersson, byggedirektør i KAB.

img_1214-LR

Tekst: Søren Egert
Foto: Luna Signe Hørdum Nielsen / Dome of Visions