Kan højhuse forenes med bænke, butikker, en pølsevogn og børn, der hinker på asfalten?

Fra Dome of Visions kan du tydeligt se Aarhus Domkirke og dens 96 meter høje spir. Kigger du lidt til venstre, kan du endnu tydeligere se det 94 meter høje Aarhus City Tower, der bl.a. huser Comwell Hotel Aarhus.

De to bygninger blev fremhævet igen og igen, da der 21.8. 2017 var borgermøde i domen om kommende højhuse i Aarhus.

MN_3764-LR

To grundsynspunkter:
Kommende højhuse må ikke ødelægge muligheden for at kunne se domkirken fra mange forskellige steder i Aarhus. Og:
Aarhus City Tower kaster meget tunge skygger ind over vitale dele af byen. Kan man undgå det for fremtiden?

Høringsfasen

Borgermødet og dets knap 75 deltagere fik sat scenen, da rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (A) lagde kortene på bordet.

–Vi ved godt, hvad aarhusianerne holder allermest af ved deres by. Det grønne og kulturen. Så enkelt er det, sagde rådmanden. Han tog afsæt i  det, der teknisk hedder Tillæg til Højhuspolitikken, og selve den offentlige høringsfase slutter 13. september.

–Fra 1950 og frem til nu er indbyggertallet i Aarhus blevet fordoblet, men byens areal er firedoblet, og bliver vi ved med at vokse på den måde, så risikerer vi at miste muligheden for at være tæt på grønne og åbne arealer. Derfor er det nødvendigt for kommunen at økonomisere med de arealer, der findes. Vi skal sørge for at vokse på de arealer, som byen allerede har indtaget.

 

Kommende krav

–Højhuspolitikken i Aarhus har ti år på bagen, og lige nu arbejder vi intenst på at formulere en politik for det område, der strækker sig fra Bruuns Galleri og Banegården i vest til havnen i øst. Og fra Dokk1 i nord til slagteriet i syd.

Hvilke krav, skal vi stille til kommende byggerier? Hvilke mål har vi, spurgte Kristian Würtz og lagde på den måde op til de drøftelser, som foregik ved fire borde placeret rundt omkring i domen. Hvert bord havde sit tema, og der var frit valg mellem at drøfte borgervinkel, kommunevinkel, erhvervsvinkel og en egentlig bylivsvinkel. Sidstnævnte stod stadsarkitekt i Aarhus, Stephen Willacy, for, og han gjorde sit bedste for at forklare, at højhuse sagtens kan give basis for godt byliv, fx hvis man etablerer inviterende stueetager, der bidrager til livet i gadeniveau.

Mange spørgsmål

Fra buketten af de mange spørgsmål, som borgermødets deltagere tog fat på, kan nævnes:
Hvordan spiller højhuse sammen med gademiljøet, lys, vind og skygge?
Hvordan sikrer vi, at højhuse ikke blokerer for udsigten til noget, mange gerne vil kunne se?
Hvordan gør man livet på pladserne i byen så attraktivt, at beboerne flytter sig fra altanen og går ned på gaden og deltager i bylivet?
Kan der sikres offentlig adgang til toppen af de kommende højhuse?

Svarene føg hen over bordene, og konklusionerne må vi vente på. Men borgermødet i domen viste, at højhuse fylder godt i landskabet – også det politiske.

 

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: CHRISTIAN RATHCKE TEGLLUND OG METTE NASSER