INTERVIEW: Dome of Visions kræver mod

 

Nye dagsordener på vej – Dome of Visions er både bygning og proces.

En af idémændene bag Dome of Visions hedder Flemming Wisler. Han er ekspert i strategi, branding og fremtidsforskning og partner og medejer af NXT og House of Futures. Sammen med domens arkitekter, Kristoffer Tejlgaard og Benny Jepsen og direktør i NCC, Martin Manthorpe har han fulgt dome-projektet tæt, og han følger så at sige med, når domen til juni flytter til Aarhus.

 

flemming2_artikel

Flemming Wisler.

 

– Hele forløbet omkring Dome of Visions er dybest set et spørgsmål om at udøve ledelse, at være musisk og forstå, at i den helt store dagsorden er man snart mere interesseret i, hvad virksomheder gør for samfundet, end hvad de leverer af varer. Du kan jo købe varer alle steder, men taler vi Dome of Visions, tager NCC fat i noget mere uhåndgribeligt. Hele projektet er med til at flytte NCC fra at være en meget planlæggende virksomhed til mere at være en udførende virksomhed. Med Dome of Visions og ikke mindst placeringen af den kommer NCC tættere på det, det hele handler om, siger Flemming Wisler.

Det er hans indtryk, at NCC under hele forløbet har lyttet til vandrørene – og handlet ud fra det.

 

Positiv energi

– NCC er i forhold til Dome of Visions pionerer, og når man går forrest i en udvikling, kommer man selvfølgelig til at stå lidt alene, det kan ikke undgås, og NCC kan i en periode meget vel blive enegænger, når vi taler om at gøre brug af byggepladser på en ny måde. Derfor kræver det mod at holde fast i Dome of Visions, også fordi man i et forløb som dette ikke altid kan slå to streger under resultatet. I gamle dage kaldte man det good-will. I dag er det vigtigere at se på, at projektet leverer noget positiv energi tilbage til NCC. Jeg håber, NCC har mod nok til at holde kursen, så man på den måde kommer ind og bliver partner med de offentlige bygherrer i lige så høj grad som man er leverandør, pointerer Flemming Wisler.

 

Bornholmsk inspiration

Sammen med NCC har han de senere år været med til at gennemføre campus, en form for universitet i virksomhedens hovedsæde. Både branchens direkte aktører og forskellige interessenter, som medvirker til at fastlægge en klimadagsorden, var inviteret indenfor, og efter at ha´ oplevet, hvordan en dome nærmest sugede folk til sig på Folkemødet på Bornholm i sommeren 2012, gik Flemming Wisler og direktør i NCC, Martin Manthorpe i gang med at undersøge, om en dome kunne rejse sig i København, fx på Krøyers Plads.

– Domen er i sig selv et stærkt signal om bæredygtighed og brug af ressourcer. Og når Dome of Visions står her på Krøyers Plads, så er bygningen som sådan væk fra NCCs hjemmebane, altså hovedkvarteret. I domen er vi væk fra de sædvanlige gange og kontorer. Herude er vi stadig i NCCs område, men oplevelsen bliver en anden, bl.a. fordi du befinder dig i et hjørne af en stor byggeplads, siger Flemming Wisler.

 

art-22.4-067A4609_72

 

Liv og sjæl

Hver dag byder domen på nye programpunkter, og indholdet spænder vidt. Brandmænd, ingeniører, ny musik, arkitekter, udenlandske gæster, NCC-arrangementer og forskellige tiltag rettet direkte mod christianshavnerne.

– Dome of Visions er en succes i det øjeblik, vi får skabt debat, liv og sjæl i og omkring domen, at domen så at sige ruller af sig selv. Dome of Visions er både en bygning og en proces. At møde byen, kunderne og medarbejderne via en dome er noget af et eksperiment. Forløbet har indtil nu været, at den ene begivenhed føder den næste, og jeg kan mærke en puls og en optimisme, som jo ellers ikke er det, vi hører mest om i øjeblikket, vurderer Flemming Wisler.

 

Fastlåste roller

– For NCC kan Dome of Visions meget vel blive begyndelsen på en rejse, hvor man gerne vil bevæge sig lidt væk fra en meget fastlåst rollefordeling i branchen. Fordelingen har stor set været gældende, siden de store entreprenørvirksomheder så dagens lys. Populært siger man jo, at entreprenørkoncerner, trods størrelsen, faktisk drives som var det mindre håndværksvirksomheder. Man har sin plads i hierarkiet, og ser hvert projekt som et nyt projekt uden den store kobling til den erfaring, som er opbygget, anfører Flemming Wisler.

 

Gæstfri tilgang

Hele idéen med Dome of Visions er båret af en gæstfri tilgang til omverdenen. Også derfor er interessen for domen kolossal og kommer fra vidt forskellige aktører. Flere måneder før Dome of Visions meldte sin ankomst til Aarhus (den åbner i Aarhus ultimo juni 2013), rørte østjydske politikere, entreprenører, arkitekter, musikere, iværksættere, finansfolk, byplanlæggere og kulturfolk på sig.

– I København har vi kaldt Dome of Visions alt lige fra bålplads til forsamlingshus, men helt overordnet drejer domen sig om at skabe et forum for relationer, også de mere usædvanlige af slagsen. NCC håber med Dome of Visions at komme tættere på fx arkitekter og på bygherrer, ikke mindst når vi taler om den offentlige sektor. Hos det offentlige er det ikke alene tal og procenter, der spiller ind. Flere steder i det offentlige fokuserer man allerede i dag på blødere værdier som bæredygtighed, miljø, tilgængelighed og materialevalg i videste forstand, og den rejse er først lige begyndt, siger Flemming Wisler.

 

TEKST: SØREN EGERT

FOTO:   Privat og Søren Aagaard