Ikke et ord om Zlatan

Den grønne løber var rullet ud foran Dome of Visions i København, da den svenske ambassade og Business Sweden 22. oktober 2015 inviterede godt 100 danske og svenske erhvervsfolk til arrangementet GREEN CONNECTION – SUSTAINABILITY BY SWEDEN.

green connection-010-LR

green connection-030-LR

Sveriges nytiltrådte ambassadør i Danmark (tiltrådt 1. september), Fredrik Jörgensen, var sammen med handelsråd Nikki Brandt fra Business Sweden moderator på arrangementet, hvor virksomhederne gav hinanden gode råd om bæredygtigt erhvervsliv. Og Fredrik Jörgensen lægger vægt på, at virksomheder på begge sider af Øresund netop ved et arrangement som Green Connection kan finde hinanden.

green connection-053-LR

Mere samarbejde

-Mange virksomheder i Danmark og Sverige arbejder målrettet med bæredygtighed. Men mange gør det uden at samarbejde tilstrækkeligt med dem, som måske arbejder i periferien af det, man selv beskæftiger sig med, og jeg håber, at et arrangement som Green Connection kan etablere flere samarbejder på tværs, siger Fredrik Jörgensen.

Han er optaget af, at et bedre samarbejde mellem virksomheder ikke kan stå alene.

-Vi har meget brug for, at erhvervsliv og det politiske system arbejder godt sammen. Politikere kan jo stille krav til virksomhederne og opstille ambitiøse klimamål. Men på den anden side kan politikerne jo også påvirke de rammevilkår, virksomhederne er underlagt, fx skatteregler og investeringsvilkår. Og man skal huske, at det offentlige jo også kan efterspørge nye løsninger og dermed sætte gang i i nye markeder. Du kan sige, at politikerne både er pisken og guleroden, påpeger Fredrik Jörgensen.

green connection-012-LR

Forskellige indspark

Syv virksomheder fik hver især lejlighed til at give små konkrete eksempler på bæredygtighed i deres hverdag.

Skandia, Bring, NCC, Advania, Volvo, Norrporten og Scania stillede sig til rådighed for spørgsmål i den uformelle atmosfære, som meget ofte kendetegner ellers mere tunge arrangementer. Et par eksempler:

Erhvervsejendomsmægleren Norrporten stiller således faciliteter til rådighed for de cyklende medarbejdere, der arbejder i virksomhedens ejendomme.

Cyklen er bæredygtighed i højeste potens, mener Norrporten.

NCC engagerer sig via Dome of Visions i både København og Stockholm aktivt i en grøn omstillingsproces, og direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC, Martin Manthorpe, mener rent ud, at det er byerne og virksomhederne, der skal bære de grønnere forandringer igennem.

Scania investerer konstant i at nedbringe lastbilers brændstofforbrug og dermed CO2-udslip. Nye teknologier bliver taget i brug – også fordi godt 40 pct. af udgifterne i en transportvirksomhed går til – brændstof.

Intakte ambitioner

Københavns overborgmester, Frank Jensen (A), står i spidsen for en by, der i 2014 var europæisk miljøhovedstad, og han fortalte deltagerne i Green Connection, at byens ambitioner tilsyneladende er intakte og har ført til samarbejder på tværs af både politiske og faglige skillelinjer.

-Københavns vision om at blive CO2-neutralt i 2025 har virket som en driver for det politiske styre i hovedstaden. Vores vision svæver ikke frit i luften. Den er forankret hele vejen igennem systemet, fra de økonomiske forhandlinger og helt ned til maskinrummet. Det gælder også vores planer for klimatilpasning. Her har vi planer om at bruge op imod 11 milliarder kroner på i de kommende år at klimasikre vores by. Opgaven er at forankre visionen både i det budgetmæssige og i selve eksekveringen ude blandt borgerne. Også erhvervslivet skal jo kunne stole på, at det, vi siger, det udfører vi, siger Frank Jensen.

green connection-043-LR

green connection-004-LR

2040-målsætning

Stockholms overborgmester, socialdemokraten Karin Wanngård står i spidsen for en storby, der har en officiel målsætning om at have sagt farvel til fossile brændstoffer i 2040.

-Selvfølgelig er jeg stolt over vores ambitioner om at forblive en bæredygtig by, selv om vi er en af de hurtigst voksende storbyer i Europa. Stockholm har pengene til det. Men ikke alle stockholmere har pengene til det. Så i virkeligheden er min bøn meget enkel: Det må ikke være besværligt at leve bæredygtigt – heller ikke i supermarkedet, siger Karin Wanngård.

green connection-071-LR

green connection-079-LR green connection-081-LR

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: JONATHAN KRONBORG GREVSEN / DOME OF VISIONS