Hyldest til nye byrum, flade tage og syv magneter på havnen i Aarhus

Stadsarkitekten i Aarhus, Stephen Willacy, går fra planche til planche i Dome of Visions og begrunder med stor overbevisning og entusiasme, hvorfor Aarhus Kommune i år har valgt at præmiere disse tre byggerier:

Frederiksbjerg Skole
Skate- og aktivitetsparken, Læssøesgades Skole
Nyt Rosenhøj, afdeling 2

Hvert år på Arkitekturens Dag, 2. oktober, præmierer kommunen byggeri, der udmærker sig ved arkitektonisk kvalitet ud over det sædvanlige, og ved et godt besøgt arrangement i domen satte stadsarkitekten perspektiv på det, de præmierede udretter.

Liv mellem bygningerne

–Det tydelige fællestræk ved de byggerier, vi præmierer her i 2017, er liveability. Alle projekterne har markeret sig i forhold til at skabe liv imellem bygningerne, rundt omkring bygningerne, og man kan sige, at de præmierede bygninger alle inviterer omgivelserne indenfor.

Fx er Nyt Rosenhøj karakteriseret ved, at man er optaget af at gøre området mere tilgængeligt, så det åbner sig for naboerne, og takket være en flot bypark, bliver det hele bundet sammen. De nye gårdrum medvirker til at skabe en indbydende karréstruktur, siger Stephen Willacy.

 

Et urbant projekt

Frederiksbjerg Skole er med stadsarkitektens ord et urbant projekt.

–Huset opfordrer os til at bruge alle flader i bygningen, også tagflader. Ser du på indgangspartiet, har du et offentligt rum, som ganske vist tilhører skolen, men du fornemmer, at du er velkommen, og det skaber tryghed og dermed en liveable ramme for børn, forældre og folk udefra. Arkitektonisk præger det selvfølgelig Frederiksbjerg Skole, at den er bygget op af genbrugsteglsten, det øger sanseligheden og efterlader os med et sympatisk indtryk af skolen, vurderer Stephen Willacy.

Et helt nyt byrum

Læssøesgades Skole og den nye skate- og aktivitetspark har været ventet med længsel, efter at skaternes højborg på Sct. Anna Gades Skole lukkede. Og stadsarkitekten er særdeles tilfreds med nyskabelsen.

–Vi har fået et helt nyt byrum, simpelthen. Skolegården var tidligere nærmest et lukket område, nu er den en integreret del af kvarteret. Skatere, løbehjulsentusiaster og børn og unge, der bare bruger faciliteterne til leg og bevægelse.

Smitter det af?

Kan de præmierede projekter så smitte af på den udvikling, som med meget høj hastighed finder sted i Aarhus? Stephen Willacy er optimistisk.

–De præmierede projekter er eksemplariske og rummer god og smuk arkitektur, der giver os dejlige byrum. Fx tror jeg, Rosenhøj bliver et tilløbsstykke, som mange boligforeninger vil lade sig inspirere af, når der skal foregå renovering. Måske taler vi ligefrem om, at Rosenhøj bliver en model.

Læssøesgades Skole kombinerer meget kreativt beton, jern, græs og stål. Det vil med sikkerhed inspirere andre til at forsøge sig i samme retning. Og Frederiksbjerg Skole med de mange vandrette flader har allerede inspireret andre til at gå samme vej. Du giver med andre ord husets brugere mulighed for både at føle sig godt tilpas, samtidig med at man får bevæget sig – health and well-being. Frederiksbjerg Skole er kort sagt en flot gestus i forhold til omverdenen, siger Stephen Willacy.

En stor hyldest

Rådmanden for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kristian Würtz (S) siger, at god arkitektur er en simpel nødvendighed for byen og kommunen.

–Udviklingen i Aarhus betyder, at vi hvert år skal finde boliger til godt 4.000 nye indbyggere. Og der er da også i den grad gang i byggeriet, i transformationen, i Aarhus. Det øger så behovet for, at vi er opmærksomme på indbyggertal, størrelse, økonomisk vækst , antallet af arbejdspladser og så ikke mindst den arkitektoniske kvalitet i vores by. Vi har en forpligtelse som generation til at efterlade en by, der er rar at bo i. Og skærer man ind til benet, er det hele meningen med Aarhus Kommunes arkitekturpriser: at hylde bygherrer, rådgivere, arkitekter og andre, der er lykkedes med at give os enestående flotte byggerier, siger Kristian Würtz.

By og havn

Hvert år på Arkitekturens Dag uddeles Stadsarkitektens Særpris for midlertidig arkitektur. I parentes bemærket modtog Dome of Visions den eftertragtede pris i 2014, og her i 2017 går prisen til Harbour Magnets, som hen over sensommeren placerede sig syv forskellige steder i havneområdet (og såmænd også ved domen).

–Projektet og dets installationer har arbejdet med forbindelser mellem by og havn på en meget spændende, kunstnerisk og innovativ måde. De rum, projektet skabte, var i bogstaveligste forstand meget prisværdige, siger Stephen Willacy i sin begrundelse for at give særprisen til Harbour Magnets.

 

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: SØREN VESTERGAARD / Dome of Visions