Højt niveau, stærke oplæg og god plads til det tværfaglige

Vinterakademiet i Dome of Visions fra den 2. til 6. marts er netop forbi. Studerende og nyuddannede kan se tilbage på en travl uge.

Proces

Siden mandag den 2. marts har tværfaglighed, bæredygtig renovering og transformation været på dagsordenen for 35 studerende og nyuddannede med vidt forskellig baggrund. I ugens løb har de arbejdet med at transformere Den Grå Kødby på Vesterbro, Gammel Dok pakhus på Christianshavn og Vasbygade 22, der i dag er funktionstømt. Ugen har også budt på ekskursioner i København og tværfaglige oplæg fra blandt andre Concito, NCC, stadsarkitekt Tina Saaby, Tredje Natur, Gehl Architects og Henning Larsen Architechts m.fl. Vi har spurgt tre deltagere med forskellig baggrund, hvordan Vinterakademiet er gået, og hvad de tager med sig?

 

Ole Hilden, 27

Cand.soc. i Plan, By og Proces samt Performance-design fra Roskilde Universitet

Hvorfor har du tilmeldt dig Vinterakademiet?

-Jeg synes, at det var en fed mulighed for at møde fagligheder, der ikke mindede om min egen. Især dét at kunne forstå, hvordan arkitekter arbejder, kunne være sjovt. For jeg kan jo se, at de arbejder helt anderledes, end jeg selv gør, og det udfordrer min tanke om, hvordan man også kan gøre det. Arkitekter tegner jo alting – og jeg snakker om alting.

Hvad tager du med dig fra ugens forløb?

-Det er svært kun at nævne en ting, da niveauet generelt har været højt, og der har været vildt gode oplæg. Men specielt den holistiske tilgang til bæredygtighed, altså at tænke bæredygtighed som mange forskellige ting fx social, økonomisk og processuel bæredygtighed. Jeg har fået langt større viden og er selv begyndt at efterlyse sådan noget demokratisk bæredygtighed i by og bygningsudvikling.

Tror du på formen bag Vinterakademiet?

-Jeg tror på et spændende partnerskab på tværs, men det er lidt svært med selve tidsrammen. Vi når lige at mærke hinandens faglighed, og vi når lige at praktisere hinandens tværfaglighed, og så er ugen gået og vi er alle videre. Jeg tror dog på formen og samarbejdet på tværs af virksomheder, men der kan måske arbejdes med længden. Måske kunne det være bedre med to uger eller også et kort debatforum over tre dage.

 

Camilla Bech Madsen, 28

Er ved at afslutte en cand.merc. i International Business & Politics fra CBS

Hvorfor har du tilmeldt dig Vinterakademiet?

-Jeg tilmeldte mig Vinterakademiet, da jeg gerne vil arbejde i byggebranchen. I min uddannelse har jeg specialiseret mig inden for bæredygtighed. Derfor var det ideelt, at tilmelde mig, imens jeg skrev mit speciale.

Hvad tager du med dig fra ugens forløb?

-Oplæggene har været vildt gode. Det har været dejligt, at der har været så mange og så forskellige med ordentlig tid til spørgsmål og dialog bagefter. Jeg synes også, at casearbejdet er vildt spændende og udfordrende, og det har jeg lært meget af. I min gruppe er der en, der læser sociologi, to arkitekter og en landskabsarkitekt. At arbejde tværfagligt giver mig ikke kun en større viden om min egen faglighed men også om, hvordan den er anderledes i forhold til de andre både indholdsmæssigt, værktøjsmæssigt og omkring vores procestænkning.

Tror du på formen bag Vinterakademiet?

-Jeg vil sige, at jeg har tænkt meget over, hvad arrangørerne egentlig får ud af det. Hvad er deres målsætning? For vi får virkelig meget ud af at være med på Vinterakademiet. Som studerende, der skal tage springet mellem studie og arbejdsmarked, der er Vinterakademiet helt ideelt med oplæg og tværfaglighed. Og jeg synes, at tværfagligheden er kørt godt igennem. Men måske mangler de sidste 10 pct. af tværfaglighed i slutproduktet. Der sidder fx to arkitekter i dommerpanelet, og vi har kun 10 min. til at præsentere vores arbejde.

 

Michael Lynge Jensen, 26

Færdiguddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole fra linjen Transformation, Restaurering og Kulturarv

Hvorfor har du tilmeldt dig Vinterakademiet?

-Jeg synes, at det var en god mulighed at bygge videre på det, jeg har lært på Arkitektskolen. Da jeg hørte, at det var tværfagligt, så tænkte jeg, at jeg ville kunne få en viden, som jeg ikke har fået fra Kunstakademiets Arkitektskole.

Hvad tager du med dig fra ugens forløb?

-Jeg synes, at det har været enormt godt planlagt i forhold til den vifte af oplægsholdere, der har været: Bygherreforeningen, tegnstuer, ministre, altså hele det spektrum, der er rundt om byggesektoren. Det har givet et ret nuanceret billede af, hvilken kompleksitet vi møder, når vi er ude fra arkitektskolen.

Tror du på formen bag Vinterakademiet?

-Jeg gik ind til det tværfaglige casearbejde med et håb om, at jeg ville blive bedre til nogle tværfaglige og specifikke ting, hvilket jeg er blevet. Men man kunne godt åbne diskussionerne mere op, desværre er tiden for kort. Det er megen og god information vi får, men det er svært at gå i dybden og generere konkrete løsninger og idéer. Hvis man kunne integrere tværfaglige og reelle projekter på skoleplan, ville det give stor gevinst.

 

Mandag den 9. marts kunne de forskellige grupper endelig præsentere deres visioner, idéer og løsninger med udgangspunkt i de tre cases foran et dommerpanel. Du kan læse mere om ugens forløb på www.domeofvisions.dk eller på www.vinterakademi.dk – Du kan også følge med på Instagram, Twitter og Facebook via #domeofvisions og #vinterakademiet2015

 

TEKST & FOTO: LUNA SIGNE HØRDUM NIELSEN