Hele molevitten skal ha´ en på hovedet…

Ordene er Mads Peter Laursens. Han leder til daglig Institut for X i Aarhus, og han bruger mange af sine kræfter på at få høj og lav i byen i tale. Fx deltog han torsdag 10. november 2016 i en livestreamet debat i Dome of Visions. Emnet var deltagelsesstrategier i byrummene. Andre kalder det blot byplanlægning og byudvikling, og Mads Peter endevendte emnet sammen med stadsarkitekt i Aarhus, Stephen Willacy, og lektor, ph.d., Louise Fabian fra Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

dov-sso-dovdov-10112016-311-lrdov-sso-dovdov-10112016-243-lr

Mange aktører

–Man skal gøre sig klart, at der er et utal af holdninger til byudvikling, siger Louise Fabian og indrammer på den måde ret præcist dagens debat i domen.

–Der er mange aktører og interesser i feltet, så måske er det slet ikke muligt at få det til at gå op i en højere enhed, derfor er det vigtigt at forstå, hvilke kræfter, der er i spil. Heldigvis er der aktuelle eksempler på, at borgere kan få mulighed for at forme den by, de bor i. Men i den sidste ende, når borgere, kunstnere og aktivister har sat deres præg på en bydel under udvikling, så er det de økonomiske interesser, der styrer, siger Louise Fabian og nævner Carlsberg Byen i København, hvor kunst og kultur på et tidspunkt flød igennem det tidligere bryggeris mange bygninger – blot for at bane vejen for milliardinvesteringer i nybyggeri og lejligheder i millionklassen.

Og kunstnerne og de kreative aktører, ja de er væk for længst!

dov-sso-dovdov-10112016-299-lr

dov-sso-dovdov-10112016-300-lr

Elementær ret

– Der kommer heldigvis mere og mere fokus på – og eksperimenter med – betydningen af borgeres ret til og muligheder for at præge og medskabe de byrum, de også på længere sigt kommer til at bruge og måske bo i. I Carlsberg Byen gik det som bekendt ikke de kreative aktørers eller borgernes vej, og som aktør skal man kunne erkende, at man ikke blot handler ud fra ens helt personlige interesse, men at man faktisk handler, fordi man selv og ens medborgere har en helt elementær ret til at øve indflydelse på byens udvikling. At man er et led i en demokratisk agenda, hvor der også skal være en vis bredde og diversitet til stede, så det ikke blot er unge, privilegerede og veluddannede mennesker, der dominerer det aktørniveau, siger hun.

– Måske ville en sådan bredde og solidariske alliancer på tværs give mange af byens midlertidige aktiviteter en større politisk og social gennemslagskraft og tydeliggøre hvilke grundlæggende kvaliteter, de har, og hvordan de kan få et mere indflydelsesrigt efterliv og rækkevide, vurderer Louise Fabian.

dov-sso-dovdov-10112016-187-lr

 

Offentlig eller privat

Stadsarkitekten i Aarhus, Stephen Willacy, er enig i, at der rundt omkring i Aarhus foregår aktiviteter, som både er spændende og nyskabende. Men der er efter hans opfattelse forskel på, om der er tale om offentlige eller private initiativer.

–Hvis du ser på de grunde, Aarhus Kommune sælger, så kører der forskellige processer. Fx viser processen omkring en tilfældigt valgt lokalplan ret klart, hvor vi som by er på vej hen. Hvis en privat developer så melder sig ind i en lokalplan-proces, så er det ikke altid, at developerens ønsker flugter med lokalplanens ønsker. Men vi forsøger at finde rum og metoder, så vi kan løfte opgaverne sammen, forklarer stadsarkitekten.

dov-sso-dovdov-10112016-200-lr

 

Tidligt i gang

–For mig at se, bør de forskellige interessenter sætte sig sammen så tidligt som muligt i et givent forløb. Vi taler meget om både samskabelse og at arbejde sammen, og jeg så gerne, at man fik de helt lokale med langt tidligere, så de kunne påvirke processen. I dag sker det ofte, at de lokale bliver præsenteret for en plan, som de har haft for lidt indflydelse på. Vi skal ha mere dialog, så forståelsen for forskellige projekter bliver større. I dag ser mange borgere dele af byudviklingen som noget, nogle fremmede står for, og borgerne føler derfor ikke noget ejerskab til udviklingen. Derfor skal vi – også med Liveable City Lab – sørge for at skabe mødesteder, så vi kommer væk fra vores kontorer. Og Dome of Visions er et oplagt sted for den slags møder, siger Stephen Willacy.

crop_0010_dov-sso-dovdov-screen015

Institut for X

Et af de steder i Aarhus, hvor man i flere år har haft en platform, et mødested for (by)entreprenører af enhver afskygning er Institut for X på Godsbanen. Mads Peter Laursen leder instituttet, som blandt meget andet ønsker at forbedre betingelserne for kunst og kultur i Aarhus – også i bylivet. Mads Peters besked til debatten i Dome of Visions var ikke til at misforstå.

–Der skal gøres op med det arkitektursprog, der præger diskussionerne om byudvikling, og vi skal tænke byplanlægning på en helt ny måde. Vi har brug for et endeligt opgør med modernismen. I dag kalder vi det blot postmodernisme eller metamodernisme, men i bund og grund er det blot historien, der gentager sig, siger Mads Peter Laursen.

dov-sso-dovdov-10112016-271-lr

Een på hovedet

–Får vi taget opgørene, vil vi måske kunne få en mere blandet by, hvor der er plads til det, vi plejer at hylde som den gode by. Det kan så kun lade sig gøre, hvis arbejdet med at få en mere blandet by bliver løftet meget højt op i det politiske planlægningssystem. Der er simpelthen kontorer, som skal springes over. Embedsværket trænger til at blive radikaliseret. Hvem står for udbuddene, dybest set? Hele molevitten skal ha´ en på hovedet, eller måske jeg blot skulle kalde det et serviceeftersyn, siger Mads Peter Laursen.

Han mener, kommunens forskellige udbud gentager sig selv og er kedelige, der mangler udfordringer til developerne, og han savner, at der bliver skrevet mere nyskabende servitutter ind i de forskellige udbud.

dov-sso-dovdov-10112016-229-lr

 

Selvcensur

–Vi råder jo over stor viden på feltet, hvorfor bliver den ikke brugt og skrevet ind i udbuddene. Det burde da være en kommunal hjertesag at skabe en god by, men ingen har åbenbart bolden eller magten til at gå ind og skabe forandringen, siger han.

–Systemet er selvbeskyttende ikke mindst fordi, der er masser af selvcensur, når vi taler byplanlægning. Du finder den hos pensionskasserne, de store tegnestuer, entreprenørerne, på de kommunale kontorer og helt op på rådmandsniveauet. Alt for mange tier stille, vurderer Mads Peter Laursen.

dov-sso-dovdov-10112016-230-lr

Debatten i Dome of Visions i Aarhus blev livestreamet til søsterdomen i Stockholm, hvor et svensk panel engagerede sig i en tilsvarende debat.

dov-sso-dovdov-10112016-393-lr

Debatten blev rundet af gennem en interaktiv streamet kunst event mellem FILIP JA i Aarhus og Saadia Hussain i Stockholm.

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: STINE SKØTT OLESEN