Har du lyttet til din by i dag?

Vild sans. Vild data. Hvad er det dog for noget?

2016-09-20-13-32-24

–Vi holder et tre dage langt åbent byplanlaboratorium med udgangspunkt i Dome of Visions. Men vi bevæger os også væk fra domen, og det hele er tænkt som tre dage, hvor vi udforsker både domen og det areal, den ligger på, dvs. Aarhus Ø, siger sanseudforsker Lotus Lykke Skov. Hun er cand. mag. i Æstetik og Kultur, gennemfører sansevandringer og er aktiv i Sensescapes.

Sammen med dataforsker, ph.d. og postdoc., Thomas Bjørnsteen, Institut for Kommunikation og Kultur, og byrumskonsulent, cand. mag. i oplevelsesøkonomi, Thea Green, Urban Goods, står hun bag arrangementet (Vild sans/Vild data, 22., 23. og 24. november) i domen. Fire spørgsmål rammer arrangementet ind: Har du lyttet til din by i dag? Mærket den? Lugtet den? Fornemmet hvad den sagde?

 

Gå på opdagelse

Arrangørerne inviterer alle aarhusianere til at gå med på opdagelse i Aarhus Ø. Sammen kan man opdage, opleve og berige atmosfæren på den rå havnefront – med base i domen.

Projektet leger med forskellige perspektiver og bruger kroppen som måleapparat.

–Vi optager stemninger mellem småsten og højhuse og udfordrer hinandens sædvanlige måder at være i byen på. Det hele bliver indsamlet og fortolket via teknologiske data, og til slut ser vi på resultatet og spørger: Hvad er en leveværdig by, som det hedder i foromtalen.

At bygge bro

Byrumslaboratoriet faciliteres i et samarbejde mellem sanselaboratoriet Sensespaces, forskningsprojektet Making sense of data og den urbane konsulentvirksomhed Urban Goods. Visionen er at bygge bro mellem kunstnerisk praksis og forskning – mellem kropslig oplevelse og databaseret analyse. Alle kan deltage, og du tilmelder dig via den arrangementsomtale, der ligger her på domesitet under punktet Kalender.

 

GPS og pulsmåler

–Konkret kan man fx komme på tur i byen, udstyret med GPS og en pulsmåler. Bagefter kan du på en graf se, hvor du har gået, og hvordan udviklede din puls sig? Det resultat tager vi så afsæt i, når vi taler om den tur, vi gik, siger Lotus Lykke Skov og nævner, at hun også interesserer sig for, hvad der sker, hvis vi bevæger os meget langsomt rundt i byen.

–Jeg vil gerne ha´ byens brugere til at tænke over, om de måske kan bruge byen på en anden made. Og her tænker jeg ikke på, at vi skal bygge mere eller højere – men måske bruge det, vi har, på en anderledes måde, som Lotus Lykke Skov udtrykker det.

2016-09-20-13-35-59

Pilotprojekt

–Der er tale om et pilotprojekt, derfor lægger vi vægt på at indsamle så meget empiri som muligt. De to første dage udforsker vi de forskellige kropslige måder at opleve og sanse byrummet på, og på tredjedagen fokuserer vi på debat, diskussion og refleksion. Vi er optaget af vekselvirkningen mellem den fysiske og sanselige oplevelse og så det at reflektere over det bagefter, siger hun.

 

Et eksempel

–Som deltager bliver du fx sendt på en times åben opdagelsesrejse i byrummet sammen med én eller to andre. Oplevelsen foregår uden ord, med bind for øjnene, med alle sanser på stilke eller med et kamera på hovedet. Efterfølgende holder vi en feedbacksession i Dome of Visions, hvor sanseindtrykkene transformeres og fordøjes i fællesskab med andre deltagere, slutter Lotus Lykke Skov.

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: VILD SANS / VILD DATA