Gør som I plejer – bare mere…

–Domen har for længst vist, at den er god til at formidle et stærkt og varieret indhold. Den kan skabe opmærksomhed omkring politiske agendaer og give plads til meget forskellige kulturelle arrangementer. Det skal den holde fast i, siger Mads Peter Laursen, daglig leder af Institut for X.

Interviewet med ham foregår på en bænk i solen i det område, der hedder Institut for X/Godsbanen. På den ene side af os holder de langtidsparkerede IC 4-tog, på den anden side bliver der skruet på noget, der minder om en lille scene.

Mads Peter Laursen mener stort set, at domen skal gøre, som den plejer – bare mere.

img_3739

En ny oase

–Min egen forventning er, at domen forvandler Pier 2 til et af byens mest inspirerende steder. En ny oase, ligesom Kulbroen og Institut for X. Man kan også forestille sig kontorer, værksteder og byggeworkshops på Pier 2 – måske med domen som omdrejningspunkt. Dertil kommer, at Dome of Visions 3.0 slår sig løs på et af de mest interessante byggefelter i Aarhus i mange, mange år. På den baggrund mener jeg faktisk, at domen har både et ekstra ansvar og en ekstra mulighed. Byudviklingen i Aarhus går fantastisk hurtigt for tiden. Det vrimler med investorer og developere, og vi har et kommunalt udviklingsapparat, der baserer sig på markedsorienteret byudvikling, siger Mads Peter Laursen. Han håber, at domen med sin helt egen historik kan formidle debatter og nytænkning ud til et bredt publikum.

–Domen har jo bevist, at der findes en anden måde at organisere en bygning på. Derfor kan jeg sagtens se, at domen – med beliggenheden på Pier 2, Aarhus Havn – kan medvirke til at vise en anden vej og formidle forslag til nye byggeformer. Domen kan måske også inspirere til, at et eller flere af de ledige arealer på havnen kan anvendes til andet end endnu en firkantet boligblok. I Danmark bygger vi ofte blokke, stangbyggerier, vi har svært ved at slippe modernismen. Måske er dagens blokke lidt pænere end dem, der blev bygget i 1970-erne, men vi bruger de samme argumenter: vi skal bygge blokke tæt på naturen, tæt på indkøbsmuligheder og pasningstilbud til børnene.

dov-jonathangrevsen-vinter-36lr

Kommunal jord

–Aarhus er kendetegnet ved, at en del jord, fx på Aarhus Ø, er ejet af kommunen, og det giver mulighed for at påvirke kommende byggerier. Rådmanden, borgmesteren og teknisk udvalg kan, hvis de vil, gå aktivt ind og debattere, hvad vi ønsker med de resterende arealer på havnen. Herefter kan de træffe en politisk beslutning om hvad, der skal ske. Og så er det ikke længere alene op til enkelte embedsmænd, investorer og developere at bestemme hvad, der skal foregå, siger Mads Peter Laursen og nævner, at man fx kunne overveje at arbejde med mange og flere små byggefelter og ikke blot eet stort.

–Man skal huske, at de developere, som bygger på Aarhus Ø, de bygger altså også i det kvarter, vi kalder ø-gaderne. Her kan de godt finde ud af at bygge i enheder på seks gange otte meter, tilføjer han.

Hvidvin og undergrund

Institut for X kan godt se sig selv som et hus, der arbejder sammen med Dome of Visions på Pier 2.

–En af styrkerne ved domen er, at den kan samarbejde meget bredt – faktisk med alle, og det giver stor styrke. Domen kan huse fine arrangementer med hvidvine, Sallingfonden kan bruge den, og NCC-cheferne og en håndfuld borgmestre kan også bruge domen. Men domen har jo i praksis vist, at den også kan invitere undergrunden ind og give den plads til at agere på egne præmisser. Vi har altså at gøre med en unik enhed, som evner at skabe nye samarbejder.

green-connection-058-lrdov-jonathangrevsen-vinter-16lr

Vigtig kuratering

–Domen lander så at sige lige midt i Aarhus som Kulturhovedstad 2017, og der er et massivt behov for venues til fx debatter, performance, filmforevisninger, koncerter, møder og maddage, og når det går op for byen, at domen er i gang, så bliver det en opgave for Dome of Visions at kuratere, så domens egen agenda og identitet bliver parret med det, der kommer ude fra – i modsat fald bliver domen udelukkende et galleri for andres initiativer, påpeger Mads Peter Laursen.

dov-jonathangrevsen-vinter-46lr

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: privat foto af MADS PETER
Foto af domen: JONATHAN GREVSEN / Dome of Visions

Mere…

 

Klip fra debat på Facebook, september 2016, mellem Mads Peter Laursen og Erik Jespersen, direktør for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, om bl.a. Dome of Visions:

Mads Peter Laursen: Man kunne etablere et stedspecifikt kontor, værksted eller tegnestue.
Temaer: facilitering af landskabsplan (vej, sti, lys). Værktøj, grej og lyd.
Plads til byggeworkshop. Socialt design i forbindelse med de mange aktører på Pier 2.
Ønske: god solid, foranderlig og sprudlende struktur for de midlertidige projekter.
Teamet: kommune, Center for Byens Anvendelse, ekspert mini-crew.

Erik Jespersen:
Dome of Visions bliver Kulturhovedstadsårets centrum for debat om fremtidens liveable by. Derefter bliver domen den mobile del af Aarhus Kommunes kommende Liveable City Lab, som får hovedkontor i Teknik og Miljøs nye hus i Gellerup. Konceptet bliver, at når domen rejser sig et sted i byen, så er det fordi, der skal ske noget interessant, som vi gerne vil invitere alle interesserede til at deltage i. Det bliver en invitation til at deltage i designet af den gode by i det helt brede perspektiv. Glæder mig til at se dig, Mads Peter, og rigtig mange andre aktive aarhusianere som hyppig gæst og medarrangør.