FRA ORD TIL HANDLING MED EN AF NORDENS STØRSTE VIRKSOMHEDER

Interview med Flemming Wisler.

DoV-NXT-FW-KT-08092014_0222LR

Flemming Wisler er Dome of Visions uofficielle formand og sidder i den øverste programkomité, hvor dome- partnerne NCC, Dansk Arkitektur Center, Det Kongelige Bibliotek og Københavns Kommune (Sharing Copenhagen) også har sæde.  Flemming har arbejdet med forskellige problemstillinger i forhold til, hvordan NCC får en stærkere rolle i byggeriet, og han  kommer oprindeligt fra den verden, der arbejder med strategiudvikling, PR og branding.

DoV-JonathanGrevsenMTC--36LR

”Jeg har arbejdet med NCC  i  en lang årrække i forhold til området strategi og kommunikation. Det begyndte allerede tilbage i 90’erne, da jeg arbejdede med den daværende direktør. Siden da har jeg mødt forskellige folk på rejsen, men også et NCC i forskellige formkurver. Jeg var med, da man var nødt til at se kritisk på sig selv tilbage i 2005, da NCC blev ramt af ejendomskrisen, og hvor man valgte at reducere sin størrelse og slanke organisationen. Så jeg sidder med en forståelse af, hvor NCC er rent udviklingsmæssigt i dag.

For en virksomhed som NCC handler Dome of Visions på alle måder om at turde tage chancen. Det nytter ikke noget bare at sidde og snakke. Man må selv gå ud i byen og blande sig i stedet for at sidde og vente på, at folk kommer. Og med dette projekt har NCC demonstreret en ny forståelse af, hvad der forventes og kræves af de store industrispillere fremover.

DoV-NXT-Mobilitet_9120-LRDoV-JonathanGrevsen-20062014LR-30

På mange måder er Dome of Visions en mulighed for NCC til at forstå og blive klogere på byens udvikling, netop ved at sætte et drivhus op dér, hvor det hele sker. Og det at forstå byen er nok i virkeligheden overskriften på det her projekt. Med Dome of Visions forsøger vi nemlig at forstå og blive en del af byen. Og hvorfor så det, jamen fordi byen er i forandring og vokser helt sindssygt. Der stilles større krav til byrummene, til byens puls og til byens liveability. Derfor skal vi også forandre, mens vi bygger, og måske endda bygge noget, der slet ikke er traditionelt. Det kræver nye måder at tænke på, og det kræver nye tværfaglige samarbejder.

Projektet er jo på mange måder vanvittigt, men det er netop det vanvittige, der stimulerer folks begejstring for huset – hvad enten de kommer herind for at klæde om efter en svømmekonkurrence i havnen, høre et foredrag eller opleve noget kultur, så mærker man tydeligt, at de tiltrækkes. Og det er meget spændende at stå midt i det hele og opleve og erfare, hvad et rum kan gøre. Det kræver nemlig noget at være herinde, forstået på den måde, at du skal give noget til oplevelsen for at få noget igen. Det er ikke bare en biograf, hvor du læner dig trygt tilbage i sædet. Herinde eksperimenterer vi meget med en ny forståelse af forsamlingshuset og fællesskabet, hvor alle bidrager til selve oplevelsen. Der er ingen fast formel for det her, og det stiller naturligt store krav til dem, der arbejder her.

DoV-NXT-godeboerneliv_1207-LRDoV-JonathanGrevsen-KulturDome-LR22DoV-JonathanGrevsen-KulturDome-LR24

For at citere Martin Manthorpe fra NCC, så havde det været nemmere at lade være, men det havde ikke været det rigtige. For man skal ikke lade sig bremse af, at tingene er komplicerede. For i det ligger også muligheden for at komme udover sit vante og trygge ståsted og derved udvikle sig. Vi har skullet asfaltere vejen, mens vi kørte på den. Med Dome of Visions lader vi derfor dét, vi gør, være budskabet i modsætning til blot at fortælle om det. Det synes jeg er sejt, og det får NCC op i en helt anden liga. Du kan vel næsten ikke tænke et mere spændende projekt at arbejde med, når du som jeg interesserer dig for den næste bølge af branding. Med Dome of Visions er vi så langt fremme i skoene, at man dårligt har fundet et ord for det. Og der går nok lidt tid, før det egentlig går op for folk, hvad det er, at vi har stablet på benene her. Jeg er spændt på, hvad der kommer ud af det i fremtiden.”

Tekst: Luna Signe Hørdum Nielsen
Foro: Jonathan Grevsen og Stine Skøtt Olesen