Forenede kræfter på tværs af det sædvanlige skal give nyt liv til udsatte boligområder

Høje-Taastrup Kommune har høje ambitioner, når det drejer sig om at udvikle kommunens udsatte boligområder.

Alle kræfter skal samles, og tidligere i år kom kommunens fagcentre med deres bud på, hvordan arbejdet skal fortsætte, og workshoppen med ansatte fra kommunens forskellige centre tirsdag 20. oktober 2015 i Dome of Visions skal ses som et element i kommunens boligsociale indsats.

 

Løsninger på tværs

-Vi har en ambition om at udvikle en række nye løsninger, der kan komme de udsatte boligområder til gavn. Og løsningerne må meget gerne gå på tværs af de fagligheder, vi råder over. Vi har indset, at hvis vi skal løfte de udsatte boligområder, så skal der mere til end det, vi gør i dag, siger Rune Bæklund, boligsocial ansvarlig i Høje-Taastrup Kommune.

-Fx kan skoler, daginstitutioner og klubber spille en større rolle end den, de gør i dag. Men vi skal blive bedre til at tænke dem ind i de løsninger, vi stræber imod. Det gælder i øvrigt også byplanlægningen, hvor vi måske skal se mere på nogle fysiske strukturer i kommunen. Med en workshop som den i domen prøver vi at bringe så mange forskellige kræfter som muligt sammen. Derfor har vi også vores økonomi- og analysefolk med, så vi kan blive klogere på, hvor pengene bruges, og hvordan kan vi måske bruge dem bedre, lyder det fra Rune Bæklund.

dov-nxt-20102015-hojetaastrup_3939--LR

dov-nxt-20102015-hojetaastrup_3889--LR

Flere fagligheder

-Inden workshoppen i domen har vi bedt de forskellige centre i kommunen fortælle, hvad de kunne bidrage med i en boligsocial sammenhæng. Workshoppen skulle meget gerne medvirke til, at vi får et samlet billede af de boligsociale behov og løsninger. For at opnå gode resultater skal der meget ofte mere end en faglighed i spil, vurderer Rune Bæklund og nævner skolen som et af de vigtigste steder i en boligsocial sammenhæng.

-Skolen kan være med til at bryde den sociale arv, og derfor skal vi have de bedste og de mest attraktive skoler i boligområderne, siger Rune Bæklund.

dov-nxt-20102015-hojetaastrup_3879--LR

dov-nxt-20102015-hojetaastrup_3976--LR

Komplekse problemer

Susanne Strandkjær er chef for Høje-Taastrup Kommunes Social- og Handicapcenter, og hun opfatter mange af problemerne i de udsatte boligområder som så komplekse, at et øget samarbejde de kommunalt ansatte imellem vil kunne gavne den samlede indsats.

-Ser du på, hvad vi udretter område for område, gør vi det godt. Men hvis vi kunne blive bedre til at samarbejde, ville vores indsats måske blive endnu bedre. Workshoppen i Dome of Visions giver os forhåbentlig ideer til, hvordan vi kan blive bedre til også at arbejde sammen på tværs, siger Susanne Strandkjær.

Workshoppen i domen mundede ud i en række forslag, der nu bliver bearbejdet, inden de til december bliver præsenteret for lokalpolitikerne.

dov-nxt-20102015-hojetaastrup_4027--LR

dov-nxt-20102015-hojetaastrup_3957--LR

Domens dagsorden

Tidligere på året – i forbindelse med Folkemødet på Bornholm, satte Dome of Visions i øvrigt selv udsatte boligområder på dagsordenen. Det skete ved et såkaldt parallelt folkemøde, som under titlen DOMEKRATI blev afviklet på Søren Kierkegaards Plads. En live-streamet debat mellem domen i Allinge på Bornholm og Dome of Visions i København gjorde det klart, at boligsociale indsatser er nødvendige som aldrig før.

Høje-Taastrup Kommunes workshop om udsatte boligområder kan ses som endnu et skridt på vejen.

dov-nxt-20102015-hojetaastrup_3997--LR

dov-nxt-20102015-hojetaastrup_3950--LR

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: STINE SKØTT OLESEN / DOME OF VISIONS