Feel Freeze releaseparty, Dome Of Visions, 30/5 2014

Unison | 0406 2014 af 

Stemnin­gen var god, men de to ven­ner i Feel Freeze, en indie-rock duo med base i Køben­havn, var nervøse, alt imens flere og flere men­nesker dukkede op, for at høre dem spille den release kon­cert, der skulle fejre deres EP “Future Emo­tions In A Dig­i­tal Heart”.

Kon­certen foregik  i den rel­a­tivt nye venue Dome Of Visions, en over­skåren plas­tikku­gle med ind­bygget træhus til gavn for miljø, og til glæde for tilhæn­gere af smuk arkitek­tur. Opstill­in­gen i det åbne rum var enkel og deko­ra­tiv, med to kraftige neon­rør i loftet, og Købe­havn­shavn omfavnet i tus­mørke som baggrund.

Læs mere.