Farvel til København

Der var noget symbolsk i, at cirkusartisten Kajsa brugte en kuffert som eneste rekvisit i sin forestilling på den store farvel-og-på-gensyn-dag i Dome of Visions fredag 29. april 2016. Kajsa tog os med på en akrobatisk rejse i en pause mellem en række taler fra nøglepersoner i og omkring domen og mindede os på den måde om, at vi altid er på rejse uden nødvendigvis at være klar over det.

Billede 29-04-2016 15.48.09

Domens partnere – NCC, Københavns Kommune, Dansk Arkitektur Center og Det Kongelige Bibliotek har i et tæt partnerskab gennem de seneste to år sørget for, at domen fik et liv og et indhold, der har præget København – dag og nat så at sige. Men nu er det slut – og til september åbner der en ny og nydesignet Dome of Visions på havnen i Aarhus.

Billede 29-04-2016 15.13.42

–Jeg ser dagen i dag som en fejring af alle de mange tusinde mennesker, der de seneste to år har bragt liv til Dome of Visions her på Søren Kierkegaards Plads, sagde Gry Worre Hallberg, kurator i domen og ansvarlig for dens indholdsprofil.

–Når man tegner sig for et arrangement i domen, beder vi folk om at dele deres vision for en bæredygtig fremtid med os, så vi råder faktisk over et væld af visioner – og flere kommer til, når vi til september fortsætter i Aarhus, sagde Gry Worre Hallberg.

Billede 29-04-2016 15.40.32

 

Model for samarbejde

Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester (EL) i København var meget direkte i sin tale, som i vid udstrækning var rettet direkte til domens bygherre, NCC.

–Domen har været foran i al tænkning om byen. Tak fordi I sætter fokus på en bedre fremtid og for at bidrage til et mere visionært København.

Tak til NCC, som skabte rammerne. Det har været fantastisk. Tak for et ekseptionelt samarbejde og fordi, der er leveret en model for samarbejde mellem by og virksomhed, sagde Morten Kabell.

Billede 29-04-2016 16.13.43

Et lærestykke

Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC, hæftede sig ved, domeprojektet er et lærestykke i samarbejde på tværs af grænser, der meget sjælden krydses. Og hele forløbet omkring domen rummer i det heler taget læring for alle, der kommer i berøring med bygningen, også ledelse og medarbejdere i NCC. Helt nye områder har åbnet sig, sagde han.

–Vi eksperimenterede fx kuratorisk. Hvad sker der, når man giver scenen fri, viser borgerne og kunstnerne tillid. Den energi, som kommer ud af det, er imponerende og bekræfter mig i, at det med at give, før man tager, slet ikke er så tosset endda.

–Vi har eksperimenteret med at samarbejde på tværs – at co-create. Siloer, som til daglig lever adskilte fra hinanden, har samarbejdet i Dome of Visions, og det har i sig selv været en udfordring, og sådan vil det fortsætte, lovede han.

–Dybest set satte vi Dome of Visions i søen som en trodsreaktion efter klimatopmødet, Cop 15 i 2009 i København. Mange var skuffede over hvor lidt, der kom ud af topmødet, men klimatopmødet sidste år blev en succes, som man desværre ikke taler så meget om. Og skal vi lykkes med en grøn transformation af vores byer, så er det ikke landspolitikerne, vi skal håbe på. I stedet er det byen, borgerne og virksomhederne, der skal vise politikerne vejen, sagde Martin Manthorpe.

Billede 29-04-2016 16.25.45

Visioner i Aarhus

Som bekendt åbner Dome of Visions, version 3.0, på havnen i Aarhus til september, og forventningerne til bygningen og hele dens væsen er meget store, siger chef for Bolig- og Projektudvikling i Aarhus Kommune, Bente Lykke Sørensen

–Aarhus Kommune besluttede i 2005, at man selv ville være arealudvikler på byens havnefront. I runde tal taler vi om et potentiale på 800.000 etagemeter, og som arealejer af det område, vi kalder Aarhus Ø, kan vi nu arbejde ud af et spor, hvor vi ikke blot er planmyndighed.

–Vores vision er at skabe en by, der hænger bedre sammen. En by for alle. Forleden besøgte jeg Hamborg, og her taler man åbent om, at hvis bystyret strammer energikravene til kommende boliger, så vil boligpriserne stige med op til 15 pct., og endnu færre vil ha råd til at slå sig ned i storbyen. Som by står vi derfor med en konflikt, fordi vi på den ene side taler om forskellige bæredygtighedstemaer og på den anden side gerne vil ha, at folk kan ha råd til at bo i det, vi bygger, konstaterede Bente Lykke Sørensen.

–Aarhus er jo europæisk kulturhovedstad i 2017, og forberedelserne har stået på de seneste ti år. Det begyndte med, at der også var fokus på byrum og byudvikling, men efterhånden som programmet begynder at tegne sig, kan vi se, at der er særdeles meget fokus på kulturevents og ikke så meget på byudvikling. Af den grund har vi i teknik- og miljøforvaltningen besluttet at sætte mere lys på byudviklingstemaer – også i 2017. Og derfor har vi valgt at opføre en helt ny version af Dome of Visions. Den skal være omdrejningspunktet for samtaler, debatter og diskussioner om byudvikling bredt taget. Vi tror på, at vi kun kan skabe fremtidens by, hvis vi anerkender, at alle har noget, de kan byde ind med, fx via et mødested som Dome of Visions. Vi har valgt at placere domen på Pier 2, så når man står på det meget markante Dokk1, får man udsigt til domen og man bliver nærmest suget hen til domen. Når domen engang i 2018 lukker ned på Pier 2, flytter vi bygningen hen til et af de byudviklingsprojekter, vi har gang i til den tid, siger Bente Lykke Sørensen.

Billede 29-04-2016 15.37.29

Forretningsmæssigt mod

En af partnerne i Dome of Visions på Søren Kierkegaards Plads er Dansk Arkitektur Center, og Peter Benzon, chef for projektfinansiering og forretningsudvikling i DAC konstaterede, at mange gode kræfter smeltede sammen i domen – til glæde for mange og vidt forskellige grupper.

–Dome of Visions er også udtryk for forretningsmæssigt mod, funderet på en stærk strategisk vision, og i DAC håber og tror vi på, at NCC med domen har vist vejen for andre, og det bagvedliggende engagementet, som Københavns Kommune har demonstreret hele vejen igennem, viser, at vi har en hovedstad, vi alle kan være stolte af at være en del af. Vores by er levende og foranderlig, sagde Peter Bentzon og ønskede god tur til Aarhus!

Billede 29-04-2016 15.19.23

NXT stop Aarhus

Flemming Wisler, indehaver af virksomheden NXT og på mange måder tovholder i det mylder af interesser, interessenter og gode viljer, der omgiver domen, sendte bygningen videre mod Aarhus ved at henvise til den dokumentaristiske bog, der netop er udkommet.

–Bogen ser tilbage på Dome of Visions liv de seneste tre-fire år men kigger i høj grad også fremad, og domens DNA er netop, at vi hele tiden er i bevægelse. Nu på vej mod Aarhus, som han udtrykte det.

 

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: JONATHAN KRONBORG GREVSEN