Faces of Visions

Gæsterne til nytårskuren i Dome of Visions 2018 havde lejlighed til at komme helt tæt på kunstner Iris Bakker. Med overskuelige remedier – pensler, vandfarve, sort kridt og hvidt papir – portrætterede hun gæsterne, en ad gangen.

Intensive møder, der resulterede i intense, kulørte blindtegninger.

Efterfølgende signerede gæsterne deres portræt med deres håndskrevne vision for en bæredygtig fremtid.
Læs artikel fra nytårskuren og interview med Iris Bakker.

 

Et udpluk af visioner:

At vi taler sammen og griner sammen om vores idéer og drømme – in real life.

Materialitet! Min vision for en bæredygtig fremtid handler om, at vi genfinder den sanselighed som har været på retræte i den digitale tidsalder. Vi skal sanse den verden, vi lever i, så bliver vi bedre mennesker!

Fire dages arbejdsuge. Fire måneders ferie. Fire timers arbejdsdag. Frihed.

Se på børnene!

Courage!

Social bæredygtighed, Livet, Samværet og Mellemrum.

Nærvær.

Mindre internet. Mere interaktion.

Plads til alle.

Bæredygtighed er ikke nok! Overvej i stedet: Hvad er det vi vil bære videre?

En bæredygtig verden med plads til mangfoldighed af mennesker, dyr og planter mm. Samt bevarelse af unik natur.

Tør at tage de vigtige beslutninger for at sikre en god fremtid for mange generationer frem!

Liv – leg – frihed

Jeg drømmer om en fremtid med mere respekt for vores natur, klode og medmennesker.

Jeg drømmer om flere kritiske forbrugere i vores fælles fremtid.

Det må være noget med kærlighed.

Kollektivisme og lege.

Et bæredygtigt samfund hvor vi er der for hinanden, tænker i cirkler og passer på kloden.

At vi er de mest autentiske og ærlige versioner af os selv.

Plads til fordybelse, tid til sammenværen, lyst til at dele, omsorg og leg.

Grønne kiler, der strækker sine fingre dybt ind i byens bankende hjerte. Nærhed til naturen. Nærvær i møder mellem mennesker. Opmærksomhed. Plads til drømme og visioner. Bærende søjler af leg.

Husk for alt I verden at tage livets pauser og turde at stå på ukendt grund. Magien ligger i det ukendte – i sprækkerne.

Det sanselige og poetiskes betydning for en bæredygtig fremtid.

Fokus på skabelse fremfor forbrug.

Vores mål må være en fremtid med bæredygtig transport og boliger med c02 fri varme og energi. Byhaver og grønne områder skal opprioriteres – også på Aarhus Ø.

Samarbejd – gentænk – vær kreativ!

Del mere med andre.

Jeg drømmer om en fremtid, hvor vi altid spørger os selv, hvad der tæller? Fremfor at tælle.

Pas på klodens liv – dyr, planter, insekter. Planetens hjerte.

Mere kunst, mindre kapital.

Mere humor – grin noget mere – love, peace and harmony – og kaos.

At vi finder og skaber fremtidens bæredygtige samfund i fællesskab!

At løse miljø-, energi- og samfundsproblemer med naturens egne løsninger.

Min vision for en bæredygtig fremtid er, at vi bliver bedre til at tilpasse os klimaforandringerne. Dertil at vi som borgere bliver mere bevidste om de ressourcer, vi har og at genbruge fremfor at smide ud. Det er skræmmende så ligeglade en stor del af befolkningen er – der ligger derfor en stor opgave i at få dem til at ændre adfærd.

Færre kraner, flere fugle. Mindre gråt, mere grønt.

Ønsker en fremtid med en større indsigt og mindre berøringsangst for konsekvenserne af vores handlinger.

Jeg drømmer om, at der bliver mere af det, vi snakker om.

 

 

Video, edit, speak: Stine Skøtt Olesen / Dome of Visions
Soundscape: Ulf Rathjen Kring Hansen