Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Vinterakademi 2017

06/03/2017 @ 08:00 - 10/03/2017 @ 17:00

Free

Vinterakademi – for studerende og nyuddannede med interesse for bæredygtigt byggeri

OM FREMTIDENS BÆREDYGTIGE OG ROBUSTE BY

VINTERKADEMI 2017 er et ugelangt akademi for studerende på kandidatniveau og nyuddannede med fokus på byudvikling, bæredygtighed, klimatilpasning, digitalisering og adfærd. Vinterakademiet afholdes d. 6-10 marts i Dome of Visions på Aarhus havn.

Med Aarhus som overordnet case zoomer VINTERAKADEMI 2017 ind på byen og byrummet og de mange dilemmaer, udfordringer og muligheder, der ligger i spørgsmålet om, hvordan vi som samfund udvikler den bæredygtige, fremtidssikre og robuste by.

Vinterakademiets program vil i 2017  tage udgangspunkt i en række konkrete casesdilemmaer og udfordringer, og ugens program vil veksle mellem inspirerende diskussionsoplæg, casebesøg i by- og boligområder, dilemmaworkshops mm. Læs mere om program og tema her.

Vinterakademiet er et initiativ af CONCITO, NCC og Center for bygningsbevaring. Det bunder i et ønske om at give den næste generation et kompetence- og vidensløft samt et tværfagligt netværk. Det er jo i høj grad de kommende professionelle, der skal sikre en ny grøn adfærd og praksis i byggeriet.

Det er tredje gang Vinterakademiet bliver afholdt og igen i år har der været stor interesse. Der er valgt 40 deltagere ud og fagligheden er bred. Der er arkitekter, landskabsarkitekter, bygningsingeniører, bygningskonstruktører, byplanlæggere samt antropologi-, psykologi-, sociologi-, filosofi-, oplevelsesøkonomi-, kommunikation- og økonomistuderende.

Deltagerne vil med den tværfaglige deltagergruppe og fageksperter være blevet klogere på byplanlægning, byudvikling, mobilitet, adfærd og digitalisering i et klimamæssigt og bæredygtigt perspektiv. Som resultat af en ugens arbejde vil deltagerne udarbejde et manifest, der vil give de studerende og nyuddannede en stemme, når det gælder bæredygtige løsninger i forbindelse med at opnå en mere robust by. Det er jo i høj grad de kommende professionelle, der skal sikre en ny grøn adfærd og praksis i byggeriet.

Ugens temaer er:

  1. MARTS: KLIMA, SAMFUND OG BYUDVIKLING
  2. MARTS: DEN MANGFOLDIGE OG ROBUSTE BY
  3. MARTS: KULTURARV OG IDENTITET
  4. MARTS: DIGITALISERING, TEKNOLOGI OG ADFÆRD
  5. MARTS: DILEMMAEER FORBUNDET MED FREMTIDENS BÆREDYGTIGE OG ROBUSTE BY

Vinterakademiets bæredygtighedsfokus

Vores bygninger er ansvarlige for 40 % af vores samlede energiforbrug. Bygge- og anlægsbranchen står for 30-40% af affaldsproduktionen i Danmark. Skal vi opnå målet om et lavemissionssamfund i 2050, skal der mere fokus på bygninger og byggeriet – ikke mindst på en bedre brug af den eksisterende bygningsmasse, som udgør langt største delen af vores bygningsbestand.

Derfor vil vi i Vinterakademiet påbegynde en praksis, hvor bæredygtighed er en forudsætning og arbejde med optimering, energieffektivisering og transformation af det eksisterende byggeri. Det gør vi på tre niveauer: Byer, byrum og bygninger.

Vinterakademiets tværfaglighed

For at renoverings- og transformationsprojekter bliver vellykkede, er bredt sammensatte teams en nødvendighed. Vi skal nedbryde siloer og samarbejde på tværs af faggrupper – også med andre end de traditionelle bygfaglige uddannelser. Derfor vil vi på Vinterakademiet arbejde på tværs af fag og sektorer

Vinterakademiets fremtidsværdi

Vi skal forlænge levetiden af bygninger og steder. Det mindsker presset på begrænsede ressourcer, reducerer produktion af nye materialer og nedbringer mængden af byggeaffald. Renovering og transformation er også en arkitektonisk opgave: Tænkes der i højere grad ud fra stedets givne præmisser, kan der skabes bæredygtige bygninger og byrum af høj kvalitet. I den kvalitet, både på bygnings- og områdeniveau, ligger der også fremtidsværdi. En vigtig del af Vinterakademiet er derfor, at deltagerne erhverver viden om strategier for vurdering af den eksisterende bygningsmasses anvendelighed til bæredygtig renovering og de virkemidler, der kan tages i brug.

Details

Start:
06/03/2017 @ 08:00
End:
10/03/2017 @ 17:00
Cost:
Free

Venue

Dome of Visions, Pier 2
Pier 2
Aarhus, 8000 Denmark

Organizer

NCC, CONCITO og Cneter for bygningsbevaring
Email:
nikoline@domeofvisions.dk
%d bloggers like this: