Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Udstilling: Nudes and Street Art

03/04/2018 @ 12:00 - 30/04/2018 @ 18:00

_Nudes and Street Art_

Udstillingen har to halvdele. Den ene del, på væggene nær trappen, viser nogle tegninger fra en croquis gruppe i Århus, som mødes ugentligt. Vi får ingen undervisning, men tegner bare løs. Modellerne vælger selv deres mange stillinger, som de bliver i kun et, to eller højst fem minutter – så hver tegnet er lavet på maks. 5 minutter! Til tider kombinerer jeg dog flere stillinger på samme side i en slags symbolsk historie.

Jeg prøver at skitsere den dybere person, som jeg fornemmer findes bagved eller indeni deres krop. Da jeg har så lidt tid, fokuserer jeg på at indfange de vigtigste detaljer og deres indbyrdes sammenhænge: enten de æstetiske eller følelsesmæssige detaljer eller en underforstået personlighedstræk, som jeg finder særlig fascinererende i netop den stilling. Undervejs bruger jeg farver til at fremhæve de energier, jeg fornemmer. Bagefter klipper jeg papiret til, så tegningens indramning klarest understreger mit samlede indtryk.

Udstillingens anden halvdel, i Domens inderste værelse, består af nogle fotos jeg har taget af friluftsskulpturer og gadekunst i Århus. Samtlige steder er tilgængelige for alle året rundt uden betaling af nogen indgangsbillet. Jeg valgte de kunstmotiver til mine fotos udfra disse kriterier: de måtte være enten smukke, tankevækkende eller sjove. De skal vække enten glæde, positive stemninger, en optimistiske tankegang eller vores eventyrlige fantasi. De nøgne skulpturer af damer skal oftest vise harmoniske, bløde, varme kvinder. Bemærke, at nogle af vægmalerierne og meget af graffitien i mellemtiden er blevet overmalet eller ødelagt og derfor ikke længere eksisterer.

Disse udendørs fotografier er taget fra motivernes mest charmerende vinkler og i naturligt lys, som regel i solskin om sommeren. Jeg har ofte måtte cykle til stedet adskillige gange for at ramme det bedste vejr/lys til at fange billedet. For at opnå et fuldstændig realistisk resultat, brugte jeg et gammeldags ikke-digitalt kamera. Det betyder, at ingen af de naturlige farver og detaljer, som du ser her, er blevet manipuleret med eller kunstigt ”forbedret”.

Jonah Ohayv
………….

_Nudes and Street Art

This exhibition is in two halves. The outer section near the stairs shows drawings from a weekly informal croquis gathering in Århus with no teaching, just fast drawing. The models choose their own poses, which they keep for 1, 2, or 5 minutes each – so each drawing is made in max. 5 minutes! But rather often, I combine various positions on the same page, to create a kind of symbolic story.

I try to sketch the person I sense who is behind or inside their body.
Having so little time, I concentrate on catching significant details and their interrelations. I focus on the aesthetic or emotional details or a hinted personality trait, which most fascinates me in that position. Along the way, I use colors to highlight the energy I sense. Then I cut the paper’s sides into a background frame-size which mirrors my overall impression.

The exhibition’s other half in the Dome’s inside room is photos I’ve taken of outdoor sculptures and street art in public places in Århus. These places are available to everyone all year with no entrance fee. My criteria for the artworks I chose to photo is they must be either beautiful, thought-provoking, or funny. They must stimulate either our joy, positive moods, optimistic thinking, or our adventurous fantasy. The sculptured nudes are mostly soft, harmonic, warm ladies. But be aware that, since I recorded them, many of the wall-murals and graffiti masterpieces have now been painted over or destroyed.

All these outdoor photos are taken from the subjects’ most charming angles and under natural lighting, usually in summer sunshine. I often had to cycle to the site several times to catch the best weather for the shot. To keep these results totally realistic, I purposely used an old-fashioned, non-digital camera, so none of the natural colors or details you see here are manipulated or artificially “improved”.

May you enjoy my creations.

Jonah Ohayv

 

Vision for bæredygtige fremtider: Small cities and large villages with frameworks and activities encouraging harmony, diversity, creativity, kindness, cooperation, humour, human warmth, equal rights for children-women-old people-foreigners, respect for all other life-forms.

Vision for fremtidens by: Small cities and large villages with frameworks and activities encouraging harmony, diversity, creativity, kindness, cooperation, humour, human warmth, equal rights for children-women-old people-foreigners, respect for all other life-forms.

Details

Start:
03/04/2018 @ 12:00
End:
30/04/2018 @ 18:00
Event Categories:
,
Event Tags:

Venue

Dome of Visions, Pier 2
Pier 2
Aarhus, 8000 Denmark

Organizer

Jonah Ohayv
%d bloggers like this: