Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

BORGERDREVET KLIMATILPASNING PÅ NØRRE STENBRO – Regnvand som en fælles og dyrebar ressource

23/02/2017 @ 19:00 - 21:00

Gratis entre

// INVITATION TIL BEBOER INNOVATIONS-WORKSHOP, IFT.
BORGERDREVET KLIMATILPASNING PÅ NØRRE STENBRO, AARHUS C

NGO´en Mejlgade Lab inviterer, med opbakning fra Aarhus Kommune og Aarhus Vand, til konkretiserende innovations-workshop torsdag d. 23. Feb. i Dome of Visions. Workshoppen henvender sig til dig der bor på Nørre Stenbro (beliggende i området mellem Nørreport, Kystvejen, Østbanetorvet samt Knudrisgade).

Til workshoppen vil du som beboer, i det nævnte område, få mulighed for sammen med dine naboer, at samskabe og drøfte konkrete ønsker og drømme, ift. tiltag der kan medvirke til genanvendelse af regnvand i din gård, gade og lokalområde.
Gennem korte inspirations-oplæg samt workshop-session, bliver der ligeledes mulighed for at få beboer-til-beboer dialog samt en række konkrete input fra fagspecialister, til hvordan dine konkrete ønsker for egen gård og område, rent teknisk kan blive en realitet.

Workshoppens output samles af NGO´en Mejlgade Lab, og bringes videre til møde med Aarhus Vand primo Marts, i håbet om yderligere opbakning herfra, i form af muligt tilskud for håndtering af regnvand på egen grund, i gårde på Nørre Stenbro.

– Bor du på Nørre Stenbro Aarhus og vil være medskaber af bæredygtige løsninger, ift. genanvendelse regnvand som en fælles og dyrebar ressource?
Med afsæt i dine samt naboers ønsker til konkrete tiltag i Jeres gård, gade og lokalområde, hvor regnvand kan indtænkes som en ressource, til f.eks. lokal dyrkning, leg-med vand, grønne klimabede, øget bidodiversitet, socialt og rekreativt samvær, med meget mere – lad fantasien spire!
Til denne workshop vil du som beboer få beboer-til-beboer-inspiration samt fagspecialisters bud på løsninger, ift. at realisere dine/jeres ønsker, for lokal genanvendelse af regnvand på Nørre Stenbro.

Vi glæder os til at se Jer alle sammen – og håber at der kommer mange af jer, der var med til den første workshop og invitere nye naboer med, så vi sammen kan arbejde videre med at realisere Jeres fremsatte ønsker.

DBH NGO´en Mejlgade Lab

Vision for bæredygtige fremtider: NGO´en Mejlgade Lab, arbejder og tror på at en bæredygtig fremtid skabes, ved at gå sammen som individer, der med afsæt i fællesskabet søger at finde løsninger på fælles udfordringer – og ved at mennesker i højere grad begynder at se sig selv som en del af et sammenhængende økosystem, hvor balancen mellen menneske, natur og dennes ressourcer skal respekteres og værnes om.

Vision for fremtidens by: NGO´en Mejlgade Lab ønsker at fremvise en positiv og livgivende vision for den bæredygtige by – samt har et ønske om at søge at vise en vej, der kan virke som et grønt og bæredygtigt eksempel, ved at fungere som et 1:1 grønt og bæredygtigt bylaboratorium, lokaliseret i Latinerkvarteret, Nørre Stenbro og Øgaderne i Aarhus c.

http://stiften.dk/aarhus/Brugbart-regnvand/artikel/345655

http://stiften.dk/aarhus/Ideer-opstaar-nedefra-paa-stenbroen/artikel/377431

Details

Date:
23/02/2017
Time:
19:00 - 21:00
Event Categories:
, ,
Event Tags:

Venue

Dome of Visions, Pier 2
Pier 2
Aarhus, 8000 Denmark
%d bloggers like this: