Et stort og kreativt forum lagde vejen forbi

Dette års Creativity World Forum fandt 1. og 2. november sted forskellige steder i Aarhus, fx i Musikhuset og i Dome of Visions.

Creativity World Forum samler kreative hoveder, fantastiske idéer og geniale teknologier for at sætte gang i en anderledes fremtid, og her i 2017 blev CWF for første gang afviklet i Danmark.

Adrian Fey, kreativ direktør i virksomheden Culture Works, var medarrangør, og har sammen med bl.a. Aarhus Kommune arbejdet på projektet i et par år.

Visionær platform

–For os er det vigtigt, at sådan et stort projekt hurtigt forplanter sig blandt folk, så vi planlagde en række kick-off arrangementer for at fortælle om projektet tidligt i forløbet. Vi valgte domen, fordi den er en visionær platform, en stærk ramme og et sted, hvor der er højt til loftet. Vi inviterede bl.a. politikere, studerende og virksomheder til at besøge domen, fordi bygningen på mange måder er et kreativt forsamlingshus, siger Adrian Fey.

–Jeg fornemmer, at konferencen vil blive en tilbagevendende begivenhed, der kan udvikle sig til at blive en platform. Derfor arbejder jeg sammen med mine kolleger allerede nu på at stable en ny konference på benene i 2018.

Vi har jo bygget broer på kryds og tværs mellem kreative folk fra vidt forskellige niveauer, og det vil være ærgerligt, hvis disse broer går tabt.

Skal vi lykkes med kreativitetsagendaen, er vi nødt til at se en kreativitetskonference som noget årligt tilbagevendende, vurderer Adrian Fey.


Se også interview m Adrian fra domens åbning på Pier 2:

 


TEKST: SØREN EGERT
FOTO: ALLAN RINGGARD OG STINE SKØTT OLESEN / DOME OF VISIONS