Endnu en forsmag på det, du kan bruge Dome of Visions til

Tre minutter til fods – så har du tilbagelagt vejen fra Mejlgade til domen på Pier 2, Aarhus Havn. Også derfor valgte Mejlgade Lab at placere et ambitiøst aftenarrangement i den bæredygtige bygning på havnen mandag 24. oktober 2016.

BORGERDREVET KLIMATILPASNING PÅ NØRRE STENBRO, AARHUS C var titlen på selve medborgerskabs-workshoppen, og ifølge projektleder i Mejlgade Lab, Jonatan Marcussen, faldt valget på domen, fordi bygningen i skala 1:1 kommer med sit bud på, hvad bæredygtighed kan være.

–Huset inviterer jo nærmest til at tænke både kreativt og bæredygtigt. Derfor valgte vi domen, siger han.

3

Grønt laboratorium –

Aftenarrangementet kredsede om den nødvendige klimatilpasning. Hvordan kan man genanvende regnvand, og kan man tilmed få en grønnere bykerne?

–Vores mål er at anskue latinerkvarteret i Aarhus som et stort grønt bylaboratorium. Vi vil gerne teste løsninger på de udfordringer, vi ved, vi kommer til at stå overfor, og som vi skal håndtere i fællesskab. Skal vi lykkes med det, skal kommune og borgere gå sammen om løsninger, siger Jonatan Marcussen. Han vurderer, at løsninger, som er skabt på tværs af traditionelle skillelinjer, er mere holdbare og giver større tilfredshed blandt brugerne.

1

Tværfagligt fællesskab

Mejlgade Lab bruger en antropologisk og brugerdrevet metode for at gøre engagementet så stort som muligt. Studerende, beboere, virksomheder og kommunen bliver opfattet som aktører, der ideelt set udgør et tværfagligt fællesskab. På dagsordenen lige nu er bl.a. affaldshåndtering, grøn mobilitet, biodiversitet og regnvandsløsninger. Sidstnævnte kan i Jonatan Marcussens optik forandre Mejlgade markant.

–Jeg kan uden videre forestille mig, at der kom bytræer i Mejlgade. Træer, der kan opsuge regnvand, måske suppleret med regnvandsbede og klimabede, alt i alt en grønnere gade. Og vi kunne godt tænke os en dialog med kommunen: kan man gøre vandet mere synligt i fremtidens Mejlgade, fx små gadekær eller deciderede vandløb, siger han.

2

Gaven til Aarhus

–Domen har en række kvaliteter, der får den til at minde om et moderne medborgerhus, og jeg ser for mig, at mange bydele i Aarhus kunne bruge bygningen til at udvikle nye tanker. Dome of Visions er en gave til Aarhus, som Jonatan Marcussen udtrykker det.

 

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: MEJLGADE LAB