Domen som inspirator i stor skala

Foreningen Grobund vil skabe et bæredygtigt lokalsamfund ved Ebeltoft færgehavn, og ved et arrangement fornylig i Dome of Visions blev der tanket inspiration, så målsætningen om at oprette et såkaldt iværksætter- og levefællesskab hele tiden holdes på sporet.

Økosamfundets ambition er at være fri for gæld og affald, og Foreningen Grobund kommer til at bestå af beboelse, fælleshus, højskole, økolandbrug og en fabrik. Sidstnævnte er købt for otte mill. kr. og skal med et areal på 10.000 m2 gøre det muligt for alle typer af virksomheder at arbejde konkret med projekter, der fremmer grøn omstilling. Ideelt set skal Grobunds boliger opføres i umiddelbar nærhed af fabrikken, der i øvrigt tidligere husede stålfabrikken Tatas.

Tankerne fra Friland

Steen Møller er idémanden bag Grobund. Han er lærer på den fynske Brenderup Højskole (fag: bæredygtighed), og han betegner sig selv som projektmager. Han har fx høstet mange erfaringer fra andelsforeningen Friland, som han var med til at stifte i Rønde på Djursland i 2002.

I dag bor der 70 voksne og 30 børn i Friland, og mange af tankerne fra det projekt vil også finde vej til Grobund, siger Steen Møller.

–Grobund har i dag 300 medlemmer, og vi har indsamlet tre mill. kr. Jeg tror fuldt og fast på, at vi når op på de nødvendige otte mill.kr. Cirka halvdelen af vores medlemmer er under 30 år gamle, og det er tydeligt, at vores medlemmer stiller store krav til det, de vil investere i.

–Grobund har planer om at opføre såkaldte off-grid huse, dvs. huse, hvor beboerne – og husene – kan fungere uden elektricitet, varme og kloak. Egentlige klimaskærme kommer givetvis i spil, og her er Dome of Visions en stor inspirationskilde for os, siger Steen Møller.

Læs mere på www.grobund.org og på www.brenderuphojskole.com

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: STINE SKØTT OLESEN / DOME OF VISIONS