Domen og Aarhus sagde ja til hinanden

Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.

–Hvis vi skal videreudvikle os i en mere bæredygtig retning, kræver det diskussioner, debat og samarbejde på kryds og tværs mellem fagligheder, og derfor har vi brug for et sted som Dome of Visions, hvor vi kan mødes og være uenige, inden vi går herfra, udstyret med nye indsigter, sagde rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (S), da han tirsdag 4. oktober 2016 officielt indviede Dome of Visions 3.0 på Aarhus Havn, Pier 2.

–Aarhus er en stor by, der vokser konstant, og jeg føler, vi har en forpligtelse til at kunne forene vækst med en holdbar livsstil. Min drøm for byen og de kommende generationer er, at vi efterlader os en by, der er præget af en bæredygtig tankegang, og den kan vi sætte på dagsordenen her i domen, sagde han.

Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.

Domen savnet

Stadsarkitekten i Aarhus, Stephen Willacy, indledte sin tale med at tilstå, at han har savnet Dome of Visions… Sidst, domen stod i Aarhus, var i sommeren 2013 som nabo til Strandbaren på Aarhus Ø.

–Domen er et symbol på, at man kan gå alternative veje. Bygherren, NCC, og domens arkitekt, Kristoffer Tejlgaard, har tænkt stort, og bygningen er meget inspirerende at opholde sig i. Vi er meget optaget af at arbejde med Aarhus som Liveable City, og jeg ser domen som en mobil enhed i dét arbejde. Domen er et bevis på, at man kan bygge bæredygtigt, materialevalget er bæredygtigt, og tanken om at genbruge træ har også fundet vej til Dome of Visions, konstaterede Stephen Willacy.

–Når du opholder dig i domen, har du udsigt 360 grader rundt. Du kan se til Helgenæs, Sydhavnen, Domkirken, Aarhus Ø og Risskov. Det da være inspirerende og inviterer jo nærmest til mere samarbejde på tværs, og det er vigtigt for en by som Aarhus, fordi mange af vores projekter løber over mange år. Det kræver, at vi er opmærksomme på tidens strømninger og hele tiden er i dialog. Den transparens, tilgængelighed og åbenhed, der præger domen, vil sandsynligvis kunne inspirere domens brugere til at tænke nyt. Domen er den smeltedigel, vi har så hårdt brug for, sagde stadsarkitekten.

Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.

Invitation til byen

I sin velkomsttale sagde domens kurator og kunstneriske leder, Gry Worre Hallberg, at domen er et generøst tilbud til ildsjælene i og omkring Aarhus.

–Jeg håber, der kommer stor resonans mellem domen og byen. Vores kuratoriske profil hviler i høj grad på den invitation, vi har sendt ud til byen. Kom selv med nogle forslag, domen står parat. Hvad savner Aarhus? Kom med nogle bud. Domen som platform er jo smuk, sanselig, vibrerende og interessant, og vi stræber efter arrangementer, der fokuserer på byudvikling, bæredygtighed, sanselighed, eksperimenter og diskussioner om både det midlertidige og det permanente i byens mange rum. Sammen med domens kuratoriske team står jeg parat til at vejlede og inspirere, så arrangementerne måske kan forfines en anelse og præcist ramme den profil, Dome of Visions ønsker at fremme, sagde Gry Worre Hallberg og sammenfattede sin vision for bygningen.

–At flere og flere finder modet til at møde det ukendte og derved oplever den skønhed, der udfolder sig i mødet med det ukendte. At vi tør mødes på tværs af siloer og ikke lader os begrænse af strukturer, som vi tror er blivende, når alt i virkeligheden er i en form for flugt.

Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.

Identitet og statement

Arkitekten bag Dome of Visions, Kristoffer Tejlgaard, har i månedsvis brugt de fleste af døgnets timer på at tegne og overveje et utal af aspekter ved domen.

–Bygningen har hele tiden repræsenteret et ønske om at udgøre sit eget statement, sin egen identitet. Dybest set handler domen om at bygge en minimalkonstruktion, et drivhus – i stedet for at bygge med en tung, isolerende facade. Ambitionen er at bygge et drivhus med klare referencer til den amerikanske fremtidsforsker og arkitekt, Buckminster Fuller. Simple, lette materialer, fx træ og plastic, boltet sammen. Domen her i Aarhus består af så meget træ, som det har været muligt at bruge, sagde Kristoffer Tejlgaard.

Han lægger ikke skjul på, at domens DNA reelt udvikler sig hele tiden.

–Efterhånden har Dome of Visions udviklet sig til at være langt mere end en bygning. Både på Søren Kierkegaards Plads i København og her på Pier 2 i Aarhus er det jo tydeligt, at mange mennesker simpelthen holder af at komme i bygningen. Den nye er lidt større end forgængeren, der er anderledes geometri i facaden, og vi har haft fokus på digital produktion. Mængden af det stål, vi bruger, er reduceret, det indre hus er af CLT (cross laminated timber) og er et materiale, der på flere måder kan konkurrere med traditionel beton, sagde Kristoffer Tejlgaard.

Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.

Bringer os videre

Entreprenørkoncernen NCC har bygget Dome of Visions 3.0, og virksomhedens direktør for strategi og forretningsudvikling, Martin Manthorpe, har på flere fronter været den drivende kraft i projektet – fra den spæde start på Krøyers Plads i København i 2013 til Dome of Visions 3.0 på Pier 2.

–Aarhus Kommune går nye veje og tager temaer som byudvikling og liveability alvorligt. At købe en bygning er én side af sagen, men at investere sig ind i Dome of Visions er både anderledes og meget livsbekræftende, pointerede han.

–Dome of Visions 3.0 er en bygning, der bringer os videre og giver os nye erfaringer. Domen er blevet mere funktionel, og jeg er sikker på, at bygningen vil få havnen, Aarhus og hele kulturhovedstadsåret til at lyse i de næste mange måneder. Domen kommer til at stå som et fyrtårn for den fortsatte udvikling af ikke blot Aarhus men måske også Nordeuropa. Domen er nemlig også et netværk med forgreninger uden for landets grænser, fx Stockholm og spirende fællesskaber i Toronto, Oslo og Helsinki. Domen har fra sin første dag evnet at både samle og sprede. Samle på tværs af organisatoriske, politiske, kulturelle, sociale og faglige skel – og sprede ved fx at stille de data, vi indsamler i domen, til rådighed for udenforstående, sagde Martin Manthorpe.

Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.

De høje huse

Jacob Hartmann, projektleder i Københavns Kommune og flittig bruger af domen, da den stod i hovedstaden, var glad på Aarhus Kommunes vegne.

–Til lykke til Aarhus med Dome of Visions 3.0. Den dome, der indtil for nylig stod på Søren Kierkegaards Plads i København, skambrugte vi til at promovere vores by. Vi har stort set haft alle vores internationale gæster gennem domen, men bygningen er jo desværre midlertidig, sådan er den født, så vi står i en situation, hvor vi ikke længere har domen – men forhåbentlig har vi ånden endnu. Domen er et godt bud på noget, der kan vandre og skabe energi, dér hvor den kommer frem. Byudvikling nærmest skriger på steder, hvor vi kan mødes, og hvor vi kan udvikle liv mennesker imellem. Vi har begået alt for mange fejl, bygget alt for høje huse rundt omkring uden at skabe mulighed for liv mellem husene. Jeg håber, domen i Aarhus bliver et vildt sted, et utæmmet hot spot for bæredygtig, kulturel og social aktivitet. Alle her på Aarhus Ø skal kunne mærke det liv, der udfolder sig i Dome of Visions, sagde Jacob Hartmann.

Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.

Kulturelle indslag

Dagens program bød også på en række kulturelle indslag fra lokale aktører. Det unge, lokale band Total Hip Replacement sparkede eftermiddagen i gang. Med deres lyd, der har toner i både reggae, funk og soul universet skabte de ny energi i domens rum.

Mellem talerne læste Anne Katrine Kat Bagai op sammen med Lucas La Cour. Kunstneren Ulrik Myrtue lavede analoge visuals til.

Senere kunne publikum lytte til duoen YASMIN, der inviterede dem ind i deres elektroniske univers krydret med traditionelle mellemøstlige rytmer, som de selv beskriver det.

Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: HELLE ARENSBAK / Dome of Visions