Domen er et levende laboratorium

Göran Wilke har gjort måling af indeklimaets mange aspekter til sit speciale. Han er direktør i virksomheden IC-Meter (Indoor Climate), og han er en helt central person i det stort anlagte måleprojekt, der siden sensommeren 2014 har været i gang i Dome of Visions.

Studerende fra DTU og Aalborg Universitet analyserer i et samarbejde med NCC, domens bygherre, de mange tal fra målingerne, og analyserne indgår på forskellig vis i en række opgaver, som de studerende udarbejder på studiet.

Du kan i øvrigt løbende følge med i målingerne her på hjemmesiden.

DoV-NXT-16122014-maaleseminar_4713-LR

12 forskellige steder i domen er der opsat små hvide målere, der registrerer temperatur, luftfugtighed, CO2 og støj. Det er domens bygherre, NCC, der har sat måleprojektet i gang, og virksomhedens egne indeklimaeksperter følger projektet tæt. Ikke mindst med henblik på at undersøge, om projektets resultater kan bruges i praksis, fx i nybyggerier.

Solens stråler

Göran Wilke nærlæser hele tiden måleresultaterne og finder, at domen har mange kvaliteter – og en ulempe eller to.

-Dome of Visions er en fantastisk osteklokke, når det gælder om at udnytte solens stråler. Men som en klimaskærm, der skal holde på varmen, er den ikke særlig velegnet. Med måleprojektet vil vi i løbet af 2015 kunne sige ret præcist, hvor meget energi, vi kan få fra solen, hvor god er domen til at skærme for vinden. Ønsker man et egentligt parcelhus eller et kontormiljø inde i domen, skal selve det indre hus bygges på en anden måde, vurderer Göran Wilke.

DoV-NXT-16122014-maaleseminar_4684-LR

Materialerne

En af ideerne bag domen har i øvrigt været at bygge det indre hus med så få og simple materialer som overhovedet muligt. Målet var og er ifølge en af domens arkitekter, Kristoffer Tejlgaard,  at finde ud af, hvor utæt man i grunden kan bygge, når et hus står beskyttet af en klimaskærm.

– På den måde kan Dome of Visions måske give svaret på, hvor mange materialeudgifter man kan spare, hvis ens hus bliver opført inde i en dome, siger han. Og Göran Wilke supplerer.

-For mig illustrerer det blot, at hele ideen med domen som en fremtidssikret og bæredygtig konstruktion hele tiden må udvikle sig, og her er det centralt, hvilke indeklimakrav vil vi stille til det tredje rum? Altså rummet, hvor du hverken er ude eller inde men nærmest midt imellem. Skal det være som i en stue? Skal det bare være lidt varmere end udenfor? Eller skal det være som i fx Nice? Vi føler vel alle ret klart, hvad vi bedst kan li´, men med måleprojektet bliver vi i stand til at sætte tal på det meste, siger Göran Wilke.

DoV-NXT-16122014-maaleseminar_4678-LR

Krydsfeltet

Han er sikker på, at erfaringerne fra måleprojektet i Dome of Visions kan bruges i kommende nybyggerier.

-Ganske meget nybyggeri er i dag præget af, at der er et meget varmt indeklima om sommeren. Og vinteren betyder ofte, at indeklimaet i meget velisolerede rum ikke er det bedste og det sundeste. Og det er i det krydsfelt, at en dome kan komme ind i billedet. Som en slags hybrid. Vi kender jo allerede de inddækkede altaner, men dometankegangen er  noget langt større og mere visionært. I Skandinavien evner vi at måle og registrere meget af det, der påvirker indeklimaet, bredt taget, i en bygning. Men vi er ikke så gode til det, når først der bor mennesker i bygningerne, konstaterer Göran Wilke.

DoV-NXT-16122014-maaleseminar_4818-LR

Domen som laboratorium

-Når vi de kommende år skal gøre gamle huse mere tætte, opstår der nye problemer. Det er også i det lys, domeprojektet giver god mening. Som et laboratorium, hvor vi nøje kan følge med i, hvad der sker, hvis du fx lukker solen ude eller åbner dørene. Og efter min mening er det visionært at overveje, om man kan bygge domer hen over eksisterende og utætte gamle bygninger. Som bruger får du på den måde hurtigt et større areal at boltre dig på, og din varmeregning bliver mindre. I og med Danmark står over for at skulle investere milliarder i energirenovering, kan Dome of Visions blive en inspirationskilde. Du kan med andre ord stå under en dome og lappe din cykel, selv om det er bidende koldt uden for. Og den følelse du står med i en dome er jo, at du er hverken ude eller inde, men du er et rart sted, siger han.

DoV-NXT-16122014-maaleseminar_4824--LR

Et forslag?

-Om målinger generelt vil jeg sige, at vi skal måle, hvis vi er i tvivl om et såkaldt fremskridt nu også er et fremskridt. Du får vel heller ikke undersøgt hjerte og lunger, hvis du i øvrigt er velfungerende. I dag er problemet, at vi de senere år har målt alt for lidt. Bevares, vi måler forbrug af el, vand og varme, måske fordi vi betaler for det. Indeklima måler vi ikke, og vi betaler for resten heller ikke for det. Måske vi skulle begynde på det, lyder det fra Göran Wilke.

-Noget af det særlige ved måleprojektet i Dome of Visions er, at vi både kan analysere indeklima og energiforbrug. Normalt er det jo adskilte størrelser, men vi ser indeklima og energiforbrug som en funktion af henholdsvis bygningens konstruktion og måden, den bliver brugt på. Normalt bliver det aldrig adskilt.

-Ofte står jeg som fagmand i den situation, at hvis en bygning har et dårligt indeklima, så er det alle andre end brugerne, der har skylden. Omvendt siger entreprenøren ofte, at det er brugerne, der ikke opfører sig rigtigt inde i bygningen. Med det måleudstyr, der er sat op i domen, kan vi fx give svar på, hvorfor indeklimaet er, som det er. For Dome of Visions gælder desuden det særlige, at man i bygningen både har et klassisk kontor og et såkaldt tredje rum, der hverken er ude eller inde.

-NCC har fra første færd sagt, at den viden, vi kan indsamle, meget gerne må gives videre til de studerende. Simpelthen for at fremme innovationen på området. Fordelen ved dette projekt er blandt andet, at det er studerende med forskellige baggrunde, der ser nærmere på de samme data, konkluderer Göran Wilke.

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: STINE SKØTT OLESEN /NXT